Foreningens love

Seneste udgave af Dansk Kiropraktor Forenings love blev vedtaget på generalforsamlingen i 2017:

Dansk Kiropraktor Forenings love 2017-2019 


Overenskomster

LANDSOVERENSKOMST MED REGIONERNE
Dansk Kiropraktor Forening har indgået aftale om rammerne for og tilskuddet til kiropraktisk behandling siden 1978. Den seneste overenskomst trådte i kraft 1. april 2017 og kan læses her

Dansk Kiropraktor Forening indgik i maj 2008 en gebyraftale med Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN). Gebyraftalen er gældende for kiropraktorer, der ikke er medlemmer af DKF, men er tilmeldt Landsoverenskomsten:  Tillæg til Landsoverenskomsten: Gebyr for kiropraktorer, der ikke er medlemmer af DKF
 

OVERENSKOMST MED HK FOR KLINIKSEKRETÆRER
Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat  har aftale om en standardoverenskomst for kliniksekretærer. Aftalen fornys hvert tredje år - her finder du den senesteResultater og årsberetninger

Årsberetninger og resultatpjecer findes her


 

Målprogram

DKF's målprogram hedder 'Rygraden i det danske samfund - 2018-22'.Publikationer

Undersøgelser og relevante rapporter findes her, hvor du også finder relevante kliniske retningslinjer m.v.


 
 

 

opdateret feb 2018