Foreningens love

DKF's love og vedtægter


Dansk Kiropraktor Forenings love 2017-2019 


Overenskomster

Dansk Kiropraktor Forening har indgået følgende overenskomster:

LANDSOVERENSKOMST MED REGIONERNE
Dansk Kiropraktor Forening har indgået aftale om rammerne for og tilskuddet til kiropraktisk behandling siden 1978. Den seneste overenskomst trådte i kraft 1. januar 2014 og kan læses her: Læs om aftalen.
Her er den nugældende Landsoverenskomst om Kiropraktik pr. 1. januar 2014

Den foregående aftale: Landsoverenskomst om Kiropraktik 2010-14 

Dansk Kiropraktor Forening indgik i maj 2008 en gebyraftale med Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN). Gebyraftalen er gældende for kiropraktorer, der ikke er medlemmer af DKF, men er tilmeldt Landsoverenskomsten:  Tillæg til Landsoverenskomsten: Gebyr for kiropraktorer, der ikke er medlemmer af DKF
 

OVERENSKOMST MED HK FOR KLINIKSEKRETÆRER
Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat har fornyet standardoverenskomst for kliniksekretærer. Den fornyede standardoverenskomst har virkning fra 1. april 2010: Overenskomst for kliniksekretærer


Resultater og årsberetninger

Årsberetninger og resultatpjecer findes her

Publikationer

Undersøgelser og relevante rapporter findes her, hvor du også finder relevante kliniske retningslinjer m.v.

Blanketter og andet, du har brug for som kiropraktor findes her i Kiropraktorhåndbogen