Medlemmer af DKF aflægger og underskriver Kiropraktorløftet ved optagelse i foreningen.

KIROPRAKTORLØFTET
Efter at have aflagt prøve på de kundskaber, jeg har erhvervet mig i de kiropraktiske fag, aflægger jeg herved dette højtidelige løfte:

At jeg ved min virksomhed som kiropraktor stedse skal lade det være mig magtpåliggende efter bedste skøn at anvende mine kundskaber med flid og omhu til samfundets og mine med-menneskers gavn,

at jeg vil drage lige samvittighedsfuld omsorg for alle uden persons anseelse,

at jeg ikke ubeføjet vil åbenbare, hvad jeg i min egenskab af kiropraktor har erfaret, og

at jeg vil søge mine kundskaber og færdigheder fremdeles udvidede og i øvrigt gøre mig bekendt med og nøje efterleve de mig og mit fag vedkommende anordninger og bestemmelser.