Nye mål

DKF's nugældende målprogram bærer titlen Kiropraktorerne i spil, men udløb i 2016. Der er et nyt under udvikling.

Det præsenteres i 2017 i november på generalforsamlingen.
Læs om processen her

Kiropraktorerne i spil
beskriver ikke bare en retning - men også konkrete mål for, hvordan professionen vil indtage en mere proaktiv position i sundhedsvæsenet. 


Holdninger


KIROPRAKTOREN bibringer ikke kun DKF's holdninger i formandens leder, men retter også spottet mod aktuelle udfordringer eller temaer, fx
en god alderdom, om lighed for prolapspatienter og det nye nære sundhedsvæsen.

DKF deltager hvert år på Folkemødet på Bornholm, hvor vi sætter emner til debat. Siden 2016 i det fælles Sundhedstelt for organisationer inden for sundhed.


Holdningstilkendegivelser

For at understøtte DKF's politikker og arbejde har foreningen for en del år siden udarbejdet 2 holdningstilkendegivelser inden for centrale områder.

Læs dem under 'DKF mener'

 

 


Opdateret marts 2017

DKF udtaler sig gerne

Kontakt kommunikationschef Christian Ankerstjerne:

2083 8984 eller 
ca@danskkiropraktorforening.dk

 

Find en kiropraktor