Ny treårig overenskomstaftale om kiropraktik 

DKF og Regionernes Lønnings- og Takstnævn indgik den 2. november 2013 en ny treårig praksisoverenskomstaftale for kiropraktik. Aftalen, der efterfølgende er blevet godkendt af DKF's bestyrelse, træder i kraft 1. januar 2014, og rummer store faglige perspektiver for patienter, der behandles i kiropraktorpraksis.

Aftalen sikrer, at en af de allermest forpinte patientgrupper - patienter med akut diskusprolaps i lænderyggen -  fra 1. januar 2014 får tilbudt et  struktureret behandlingsforløb i kiropraktorpraksis i overensstemmelse med gældende faglige retningslinjer på området. Der er fokus på høj faglig kvalitet og at indsatsen er koordineret med  behandlingsindsatsen i det øvrige sundhedsvæsen.

Aftalen giver også kiropraktorer adgang til at henvise til CT og MR skanninger i sygehusvæsenet.

Til trods for, at der i disse år er meget  snævre grænser for den økonomiske vækst i regionernes udgifter til sundhedsvæsenet, er det lykkedes at få aftalt et  rimeligt økonomiske råderum i de kommende 3 år. Økonomien giver mulighed for en stigning i antallet af patienter, ligesom den økonomiske ramme også er udvidet som følge af, at akutte prolapspatienter for fremtiden skal overføres til den særlige tilskudsordning (speciale 64). 

Aftalen sikrer endvidere, at der fortsat er fokus på kvalitetsudvikling  og efteruddannelse. Med aftalen er en række forhold omkring ejerforholdene i kiropraktorpraksis også løst.

Læs mere om overenskomstaftalen:
Læs den indgåede overenskomstaftale
Læs fakta-ark om den indgåede aftale
Læs pressemeddelelse

Læs mere om forhandlingerne: 
Læs overenskomstkravene
Læs artikel om OK13 fra KIROPRAKTOREN nr. 2/2013
Læs formandsblog om OK13