Lad os sammen lægge ryg til en national strategi

Når det kommer til muskler og led, så er danskerne bedst tjent med et stærkt samarbejde mellem læger og kiropraktorer.

Smerter i muskler og led koster hvert år samfundet 17,2 milliarder. Derfor vil vi gerne invitere til et parløb, der skal udvikle en national strategi for bevægeapparatet - til gavn for danskerne.

Kiropraktorerne har 5 års universitetsuddannelse (+ et år i turnus) og er specialister inden for diagnose og behandling af muskler og led - og vi er klar til at være rygraden i en samlet løsning.

5 inputs til, hvordan vi kan styrke det danske bevægeapparat:

1. Vi vil sætte patienten med smerter i muskler og led først. Vi vil bidrage til og gå forrest i udviklingen af de gode patientforløb og forskning i tværfagligt samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen.

2. Vi vil forpligte os på et stærkt og forpligtende tværfaglig samarbejde med de praktiserende læger på lokalt og på nationalt niveau

3. Vi vil sætte endnu stærkere ind på intern og ekstern formidling af forskning og dokumentation af behandlingen af muskler og led.

4. Vi vil tage initiativ til at udarbedje cost-benefit analyser og businesscases på muskel-led-området

5. Vi vil sikre og videreudvikle tværfaglig, relevant efteruddannelse - gerne i samarbejde med de praktiserende læger. 

Læs mere om kiropraktik her

Find en kiropraktor tæt på dig her

Læs ny viden om lændesmerter i nyeste nummer af fagbladet KIROPRAKTOREN udkommet 8. juni

Fra rygproblem til førtidspension

En del af kiropraktorernes målprogram

En national strategi for muskel- og ledsmerter er en del af DKF's målprogram 'Rygraden i det danske samfund 2018-22'.

Målprogrammet beskriver indsatser inden for fire temaer:
- Kiropraktormangel
- Lighed i sundhedsvæsenet
- Ny viden skaber værdi
- Forbedrede rammevilkår hjælper patienterne

En national strategi skal skabe mere lighed i sundhedsvæsenet for patienter med smerter i muskler og led ved at skabe de bedste rammer for disse, uanset hvor de bor, og hvad de fejler.

Find en kiropraktor