DKF's priser

DKF uddeler 3 priser: Kiropraktorprisen, Specialeprisen og Årets kiropraktor.

KIROPRAKTORPRISEN
Kiropraktorprisen er Dansk Kiropraktor Forenings hæderspris til en person eller institution mv., der har gjort en særlig indsats enten inden for forskning på det biomekaniske område eller ved at sætte fokus på at skabe ny viden om det kiropraktiske virksomhedsområde. Prisen kan ikke søges, og den uddeles ikke nødvendigvis hvert år. Medlemmer kan indstille kandidater til prisen, og DKF’s bestyrelse beslutter, hvem den skal uddeles til.

Seneste uddeling var i 2015, da Kiropraktorprisen blev uddelt til pH.d. Søren O'Neill, der er ledende kiropraktor på Rygcenter Syddanmark, Sygehus Lillebælt. Prisen blev givet for hans store, ambitiøse indsats inden for udvikling af klinisk uddannelse, herunder specialuddannelse for hospitalskiropraktorer.

 


Modtagere af Kiropraktorprisen
• Ph.d., kiropraktor, lektor Søren O'Neill, ledende kiropraktor, Rygcenter Syddanmark (2015)
• Studieleder, ph.d., lektor, kiropraktor Henrik Hein Lauridsen (2014)
• Kiropraktorerne Tue Secher Jensen og Jan Nordsteen for deres arbejde med kliniske retningslinjer (2013)
• Rygcentret i Ringe (2008)
• Kiropraktor Niels Grunnet-Nilsson (2007)

Før Kiropraktorprisen blev indstiftet i 2006 blev der uddelt en Forskerpris, som blev uddelt første gang i 1989. Forskerprisen er tildelt:
• Kiropraktorerne Gert Brønfort, Ole Jochumsen og Niels Klougart (1989)
• Alan Clark Breen, AECC’s forskningsleder (1990)
• Claus Manniche (1991)
• Jean Robert, Schweiz (1992)
• Stefan Blomberg (1993)
• Palle Pedersen og Keld Østergaard (1994)
• Professor T.W. Meade (1995)
• Kiropraktor Charlotte Leboeuf-Yde (1996)
• Kiropraktor Alan Jordan (1997)
• Professor Mogens Hørder, SDU (1998)
• Læge Peter Licht og kiropraktor Henrik Wulff Christensen (1999)
• Kiropraktor Jesper Wiberg (2000)
• Kiropraktor Jan Hartvigsen (2001)
• Jennifer E. Bolton (2002).ÅRETS KIROPRAKTOR


Årets Kiropraktor blev stiftet i 2012 og uddeles til en kiropraktor, der har ydet en særlig indsats inden for det kiropraktiske fagområde. Alle DKF's medlemmer kan indstille kandidater til prisen, som der efterfølgende afholdes afstemning om. 

I 2016 blev kiropraktor, Susanne Lynge, som til daglig driver klinik i Brønderslev, og har gennemført masteruddannelse i muskuloskeletal pædiatri og senest startet forskningsprojekt om kronisk hovedpine hos skolebørn. Prisen modtog hun på Faglig Kongres 2016 i Århus.


Foto: Anders Bach

”Susanne har en travl klinik og har haft det i mange år. Alligevel stiller hun sig ikke tilfreds, men fortsætter med at søge nye udfordringer og fortsat dygtiggørelse og har bl.a. gennemført en masteruddannelse i pædiatri parallelt med sin travle hverdag. Nu har hun med ildhu kastet sig over forskningen, så hun ikke blot arbejder med sin egen dygtiggørelse, men for hele professionen."

Sådan skriver de tre forskerkolleger fra Kiropraktorernes Videnscenter (NIKKB), som havde indstillet hende til prisen.

'Årets Kiropraktor' fra tidligere år
I 2015 blev Carsten Hviid fra Århus Årets Kiropraktor for sin store hjælpsomhed og mangeårige indsatser i standens tjeneste, bl.a. i Turnusudvalget, som han stadigt er medlem af. Læs omtale i KIROPRAKTOREN

I 2014 blev Hanne Nøddeskou-Fink Årets Kiropraktor for sit store engagement i sportskiropraktik, som har inspireret mange til at blive kiropraktorer. Læs omtale i KIROPRAKTOREN nr. 6 2014

Årets kiropraktor 2013 blev Nis Alnor for hans mangeårige virke som formand for Dansk Kiropraktor Råd samt hans arbejde med udvikling af Kiropraktorernes etik. I 2012 gik prisen til Claus Dam Nielsen for hans indsats inden for kiropraktorers efteruddannelse.DKF's SPECIALEPRIS

Specialeprisen uddeles hvert år i samarbejde med Syddansk Universitet til det bedste speciale indleveret på Klinisk Biomekanik i det pågældende studieår. 

I 2016 blev DKF’s Specialepris for første gang tildelt to projekter, fordi de pågældende to projekter havde arbejdet tæt sammen om bl.a. dataudtræk og -analyse og havde opnået fremragende resultater.
Modtagerne er Søren Grøn og Erik Frafjord med specialet Hvilken prognostisk betydning har MR-fund for patienter med nakkesmerter? Et 12 måneders opfølgningsstudie samt Uffe Bundgaard og Jeppe Mølgaard Mathiasen med A description of MRI-findings in patients with neck pain and their relation to Quebec subgroups.
I KIROPRAKTOREN nr. 1 2017 kan du læse om projekterne.

Tidligere modtagere af specialeprisen
I 2015 modtog Andreas Tøllner Christensen og Lise Lykke Oddershede specialeprisen for specialet RMDQ-23 er ikke egnet for børn. En undersøgelse af forståelse og indholdsvaliditet blandt 11-14-årige.Læs om projektet i KIROPRAKTOREN nr. 1 marts 2016.  

I 2014 modtog Johanne Brinch Larsen og Lovisa Marie Andersson prisen for deres speciale Realiability of experimented pain reports in children aged 11-12 years using the Numerical Rating Scale.
Læs om specialet her i KIROPRAKTOREN

Specialeprisen 2013 tilfaldt kiropraktorerne Inge-Marie Hother Vesterager og Pernille Fredslund Pedersen for specialet ”Pain related avoidanceendurance beleifs in patients with persistent low back pain and Modic changes." Læs om specialet i KIROPRAKTOREN nr. 1 2014 - side 12.


- Anne-Marie Madsen og Henrik Toftegård (2012)
- Kim Corfixen og Martin M. Hansen (2011)
- Silje Marie Sognnes og Nicolai Klem (2010)
- Mads Juul Kristiansen og Thomas Johan Larsen (2009)
- Mats Peter Johannson og Martin Skogheim Baann Liane (2008)ÆRESMEDLEMMER
I henhold til DKF’s love kan medlemmer udnævnes til æresmedlemmer. Beslutningen om udnævnelse træffes af bestyrelsen efter samråd med Dansk Kiropraktor Råd. Kiropraktorer, der har indlagt sig særlig fortjeneste ved arbejdet for foreningen eller for kiropraktik i det hele taget, kan udnævnes. Æresmedlemmer fritages for kontingent. 

Forhenværende formand Jens Jacobsen blev i 2013 udnævnt til æresmedlem af DKF.

Se liste over æresmedlemmer


Siden opdateret dec 2016