Æresmedlemmer

I henhold til foreningens love kan medlemmer udnævnes til æresmedlemmer.

Beslutningen om udnævnelsen træffes af bestyrelsen efter samråd med Dansk Kiropraktor Råd. Kiropraktorer, der har indlagt sig særlig fortjeneste ved arbejdet for foreningen eller for kiropraktik i det hele taget, kan udnævnes.

Æresmedlemmer fritages for kontingent.

Udnævnte æresmedlemmer er:

• Kiropraktor Jens Jacobsen (2013)

• Kiropraktor Ole Bolding (2009)

• Kiropraktor Niels Grunnet-Nilsson (2007)

• Kiropraktor Henning Hviid (2001)

• Kiropraktor Steen Lundbye (2000)

• Kiropraktor Mogens Christian Uldall-Hansen (1991)


Siden sidst redigeret december 2015