DKF’s arbejde har i årets løb først og fremmest handlet
om at følge op på store resultater fra 2010, men årsresultaterne
peger også fremad.

Sådan skriver bestyrelsen i forordet på folderen, der beskrev resultater og aktiviteter i DKF-året 2011. Læs pjecen her 

Du kan også læse en mere detaljeret beskrivelse i
bestyrelsens skriftlige beretning inkl. regnskab for 2010/2011.


I 2011 holdt DKF generalforsamling i Region Sjælland i Ringsted med følgende program og dagsorden. Læs reportage fra årsmødet i KIROPRAKTOREN nr. 6 2011.