I disse år høster vi frugten af et målrettet arbejde på at konsolidere DKF og kiropraktikkens faglige vej.

Med disse ord indleder bestyrelsen sin folder, som gennemgår aktiviteter og resultater fra DKF-året 2012. Læs folderen her

Året forinden var DKF overgået til kun at afholde årsmøde med generalforsamling hvert andet år, nemlig i ulige år. Dette for at kunne afholde stor faglig kongres i de lige år. Dette var derfor første gang i DKF's historie, at der ikke skulle holdes generalforsamling og heller ikke aflægges skriftlig eller mundtlig beretning. Find beretningerne fra tidligere og senere år her.

På Faglig Kongres 2012 holdt DKF dog en lille årsmødeseance med optagelse af nye medlemmer, løfteaflæggelse, prisuddeling og politisk tale ved formanden.
Læs om kongressen og mini-årsmødet i KIROPRAKTOREN her.


Regnskab for 2011/2012
På årsmødet i 2011 fremlagde bestyrelsen et budget med et forventet resultat før afskrivninger på kr. -515.000 og efter afskrivninger og skat kr. -825.000. Regnskab for 2011/2012 udviser et samlet resultat før afskrivning på kr. 246.200 og efter afskrivning og skat kr. -146.977. Resultatet afviger i forhold til budgettet med kr. 678.000, primært på grund af forbedringer i de finansielle indtægter. Foreningens egenkapital udgjorde ved regnskabets afslutning kr. 6.800.748. Regnskabet kan hentes i pdf-format her