2014

Et sjældent begivenhedsrigt år: historisk overenskomst, formandsskifte, ny adresse, strategisk alliance - og så selvfølgeligt en hel masse andet.


DKF-året 2014 har især handlet om at implementere den nye overenskomst indgået med Danske regioner, men også den strategiske alliance, som DKF indgik med patientforeningen Kiropraktik & Sundhed/KiroInfo 1. januar og flyttede sammen med i Akademikerhuset på Frederiksberg.

Læs her mere om året i resultatfolderen, hvor bestyrelsen beskriver, hvordan DKF er "styrket og på nye grund":

 

Regnskab
2014 er gået og bestyrelsen har godkendt årets regnskab og budget for 2015. Her kan du læse årsrapport og revisorudtalelse.

Opdateret 3.nov.2014