Kiropraktoruddannelse er mange ting

Her er en oversigt over kiropraktorers uddannelseslandskab - via menuen til venstre kan du læse mere.

Unik grunduddannelse på SDU

Første led i kiropraktorernes uddannelsessystem er en 5-årig kandidatuddannelse ved navn Klinisk Biomekanik. Herefter følger en 1-årig supplerende, praktisk uddannelse ved navn turnusuddannelse.

Udenlandske uddannelser
Der findes en række udenlandske kiropraktoruddannelser, men det er langt fra hvert land, som huser en kiropraktoruddannelse. I Europa er primært Anglo-European College of Chiropractic ved Bournemouth Univeritet en relevant uddannelse udover Klinisk Biomekanik på Syddansk Universitet, som er den eneste universitetsbaserede kiropraktoruddannelse i Norden. Uden for Europa er der ind imellem danskere, der uddanner sig til kiropraktor i kiropraktikkens oprindelige hjemland USA eller i Australien.

Kvaliteten af udenlandske kiropraktoruddannelser håndhæves af organisationen The Councils on Chiropractic Education International, som har regionale underorganisationer, bl.a. for Europa og USA. Disse organisationer holder øje med kvaliteten af uddannelserne i deres region efter et internationalt vedtaget kodeks og vedligeholder lister med skoler, der er godkendt efter dette. 

OBS! Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der vurderer om udenlandsk uddannede kiropraktorer kan tildeles dansk autorisation samt efterfølgende tilladelse til selvstændigt virke.

Der gælder forskellige regler, alt efter om den udenlandske uddannelse ligger i eller uden for EU. Overordnet set foreskriver loven, at den udenlandske kiropraktoruddannelse skal kunne sidestilles med den danske uddannelse for, at Styrelsen for Patientsikkerhed kan tildele autorisation. Her er det værd at huske på, at den danske kiropraktoruddannelse på Syddansk Universitet er unik internationalt set. Det betyder, at det i dag kan være mere krævende end tidligere at få tildelt dansk autorisation på baggrund af en udenlandsk uddannelse, især hvis den er fra et land uden for EU/EØS.

Læs mere hos Styrelsen for Patientsikkerhed - og kontakt styrelsens Enhed for Uddannelse og Autorisation, hvis du har brug for vejledning.

Videre- og efteruddannelse

Muligheder for videreuddannelse
Efter endt uddannelse kan kiropraktoren videreuddanne sig med forskellige forsknings- og masteruddannelser her eller i udlandet. 

Over 20 kiropraktorer har gennemført en ph.d.-uddannelse i Danmark, og omtrent samme antal har videreuddannet sig med en masteruddannelse, fx Master of Public Health.

I Region Syddanmark er udviklet en specialuddannelse, som videreuddanner kiropraktorer til virke på hospitaler.

Efteruddannelse - Livslang læring
Livslang læring er et mantra for kiropraktorer. Videnscentret Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik - i daglig tale kaldet 'NIKKB' - organiserer og udbyder bl.a. efteruddannelsesaktiviteter.

 

Opdateret  maj 2016

BLIV KIROPRAKTOR

På Syddansk Universitet kan du læse Klinisk Biomekanik og uddanne dig til kiropraktor.

Overvejer du dette studie, så kan du fx følge en kiropraktor for en dag og opleve, hvad jobbet går ud på.

 

Find en kiropraktor