Efteruddannelse

Efteruddannelse af danske kiropraktorer foregår på kiropraktorernes forskningsinstitut Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB)  som løbende afholder kurser - fysiske og online. Klik ind og se tilbuddene. Medlemmer af DKF får rabat på kursusafgiften.

Systematisk model
Kiropraktorerne er i gang med - ligesom praktiserende læger - at udvikle en model for systematisk efteruddannelse. Det er aftalt med regionerne i Landsoverenskomst om Kiropraktik, der trådte i kraft 1. april og gælder 3 år frem.

Den systematiske efteruddannelse har til formål at sikre et højt, fagligt niveau på tværs af kiropraktorpraksis og tager udgangspunkt i 5 kerneområder udarbejdet af en arbejdsgruppe, som har bestået af klinikere, repræsentanter fra DKF, NIKKB, SDU, Rygcenter Middelfart og Regionerne.

Faser i den systematiske model
1. januar 2018 starter registrering af efteruddannelsesaktiviteter i registreringsmodul hos NIKKB - både aktiviteter indenfor og udenfor den systematiske efteruddannelse samt både aktiviteter indenfor og udenfor NIKKB-regi. 

Samtidigt ændres kompensationsmodellen - læs om den nugældende nedenfor - så den kun kiropraktorer, der praktiserer i klinikker med overenskomst og kun omfatter aktiviteter indenfor den systematiske efteruddannelse.

Primo 2019 skal foretages evaluering af registreringen, indfasning, godkendelsesprocesserne samt kvalitetssikring af den systematiske efteruddannelse.

Udkast til retningslinjer for hvad der godkendes som systematisk efteruddannelse, udarbejdes af en arbejdsgruppe og godkendes af Kiropraktorfonden efteråret 2017.


Fondens kompensationsordning
Kiropraktorfonden har bevilget midler til en forsøgsordning med delvis kompensation for økonomiske tab for deltagelse i NIKKB’s efteruddannelse på hverdage. 

Ordningen er senest forlænget af Kiropraktorfonden til at gælde hele 2017. Det er planen, at ordningen ændres i forbindelse med at der implementeres en model for systematisk efteruddannelse af kiropraktorer, som er aftalt i seneste overenskomst mellem DKF og regionerne. Det er planen, at ordninger fra 2018 kun skal omfatte kiropraktorer, der praktiserer i klinikker med overenskomst og kun aktiviteter inden for den systematiske efteruddannelse. I dag er alle kiropraktorer i primærpraksis omfattet, og de kan søge kompensation for deltagelse i alle hverdagskurser (dagtimerne) på NIKKB.

ANMOD OM UDBETALING FRA EFTERUDDANNELSESKONTOEN HER
Obs; ordningen gælder kun kiropraktorer i praksissektoren.

Ansatte kiropraktorer skal dele kompensationen med deres klinikarbejdsgiver(e), som mister omsætning ved den ansattes fravær. Dansk Kiropraktor Forening administrerer efteruddannelseskontiene. Kiropraktorfondens sekretariat udbetaler kompensationen.

Kompensationsberettigede NIKKB-kursusdatoer -
med forbehold for ændringer:

2010 
10/9-10, 1/10-10, 29/10-10 og 3/12-10.

2011
11/3, 25/3, 1/4, 15/4, 29/4, 13/5, 19/8, 16/9, 7/10, 11/11 og 25/11. 

2012
20/1, 16/3, 13/4, 11/5, 25/5, 1/6, 8/6, 24/8 og 9/11 (Faglig Kongres)

2013
3/5, 8/11

2014
28/3, 11/4, 7/11 (Faglig Kongres)

Kurser som del af ultralydsuddannelsen:
7/3, 4/4, 2/5, 13/6, 15/8, 3/10

2015
24/4, 27+28/8, 11/9 og 13/11 (fredag til årsmøde)

2016
NIKKB-kurser: 7/4, 18/3+21/3, 3/6.
Fredag til Faglig Kongres:11/11.
Idrætskiropraktisk Efteruddannelse (IKE): 25/11.
Ultralydsuddannelsen: 11/3,15/4, 13/5, 17/6, 26/8, 7/10, 4/11 og 2/12. 

2017 (forår - efterårsdatoer kommer)
NIKKB-kurser: 2/6.
Idrætskiropraktisk Efteruddannelse: 9/6.
Ultralydsuddannelsen: 13/1, 24/2 (+ evt. eksamensdag i marts, dato endnu ukendt).


Find NIKKB's kurser her

Flere detaljere om kompensationsmodellen

Opdateret april 2017