Efteruddannelse

Efteruddannelse af danske kiropraktorer foregår på kiropraktorernes forskningsinstitut Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB), som løbende afholder kurser - fysiske og online. Medlemmer af DKF får rabat på kursusafgiften.

Systematisk model
Kiropraktorerne er i gang med at udvikle en model for systematisk efteruddannelse med inspiration fra en lignende model hos de praktiserende læger. Det er aftalt med regionerne i Landsoverenskomst om Kiropraktik, der trådte i kraft 1. april 2017 og gælder 3 år frem.

Den systematiske efteruddannelse har til formål at sikre et højt, fagligt niveau på tværs af kiropraktorpraksis og starter op i 2018 med krav om registrering af efteruddannelsesaktiviteter for kiropraktorer i overenskomsttilmeldte klinikker.

Der er altså ikke aftalt minimumskrav til antallet af timer eller dage, men blot krav om at registrere efteruddannelsesaktiviteter inden for denne overenskomstperiode (2017-2020). 

Derudover tager den udgangspunkt i fem kerneområder (kommunikation, diagnostik, patientforløb, behandling og ny viden) udarbejdet af en arbejdsgruppe, som har bestået af klinikere, repræsentanter fra DKF, NIKKB, SDU, Rygcenter Middelfart og regionerne. Læs mere om registreringen, kerneområderne m.v. her 

Kiropraktorerne har fået nyt modul til efteruddannelse 
I december 2017 lancerede NIKKB et modul kan foretage den overenskomstpligtige registrering af efteruddannelsesaktiviteter og søge kompensation for tabt arbejdsfortjeneste ved efteruddannelse. Tilmelding til NIKKB-kurser og andet foregår i samme modul.

Alle kiropraktorer kan oprette sig i systemet og kan registrere deres efteruddannelse, som dog er obligatorisk for kiropraktorer i klinikker med overenskomst.

Alle efteruddannelsesaktiviteter kan/skal registreres - ikke kun aktiviteter relateret til NIKKB, ej heller kun efteruddannelse, der falder inden  for de fem kerneområder i den systematiske efteruddannelse.

Kiropraktorer i klinikker med overenskomst skal som sagt registrere deres aktiviteter. Kiropraktorer i klinikker uden overenskomst eller i sekundærsektoren eller - som midlertidigt uden job - kan bruge registreringen til at få overblik over deres aktiviteter.   

Læs mere om og find modulet her på NIKKB.dk

Kiropraktorfondens kompensationsmodel for efteruddannelse er ændret pr. 1. januar. Den gælder nu udelukkende kiropraktorer, der praktiserer i klinikker med overenskomst og kun aktiviteter inden for den systematiske efteruddannelses kerneområder.

Primo 2019 foretages evaluering af registreringerne, indfasningen, godkendelsesprocesserne samt kvalitetssikring af den systematiske efteruddannelse.

Om kompensationsordningen
Kiropraktorfonden har siden 2010 bevilget midler til delvis kompensation for økonomisk tab for deltagelse i NIKKB’s efteruddannelse på hverdage.
Fra 2018 er modellen ændret, så den udelukkende gælder for kiropraktorer, der praktiserer i klinikker med overenskomst og kun omfatter aktiviteter inden for den systematiske efteruddannelses kerneområder.

Der ydes fortsat kompensation for tabt arbejdsfortjeneste med 3.000 kr. pr. hele kursusdag og op til 6.000 kr. pr. år.

Kompensation gives kun for kurser/efteruddannelsesaktiviteter, der enten udbydes af en aktør på positivlisten eller godkendes som hørende inden for kerneområderne og som opfylder kriterierne for godkendelse af kurser - læs nærmere i retningslinjerne, der linkes til oven for. 

Ansatte kiropraktorer skal dele kompensationen med deres klinikarbejdsgiver(e), som mister omsætning ved den ansattes fravær.

Fra januar 2018 er administrationen af kompensationsordningen overgået fra DKF til NIKKB.

Kiropraktorer i klinikker med overenskomst anmoder om kompensation hos NIKKB her for efteruddannelsesaktivitet efter januar 2018.

Alle kiropraktorer kan indtil videre søge kompensation i den gamle ordning, dvs. for deltagelse i NIKKBs hverdagskurser afholdt i 2017 (se datoer nedenfor)her hos DKF via dette link 

Kiropraktorfondens sekretariat udbetaler kompensationen.

Kompensationsberettigede NIKKB-kursusdatoer til og med 2017:

2010 
10/9-10, 1/10-10, 29/10-10 og 3/12-10.

2011
11/3, 25/3, 1/4, 15/4, 29/4, 13/5, 19/8, 16/9, 7/10, 11/11 og 25/11. 

2012
20/1, 16/3, 13/4, 11/5, 25/5, 1/6, 8/6, 24/8 og 9/11 (Faglig Kongres)

2013
3/5, 8/11

2014
28/3, 11/4, 7/11 (Faglig Kongres)

Kurser som del af ultralydsuddannelsen:
7/3, 4/4, 2/5, 13/6, 15/8, 3/10

2015
24/4, 27+28/8, 11/9 og 13/11 (fredag til årsmøde)

2016
NIKKB-kurser: 7/4, 18/3+21/3, 3/6.
Fredag til Faglig Kongres: 11/11.
Idrætskiropraktisk Efteruddannelse (IKE): 25/11.
Ultralydsuddannelsen: 11/3,15/4, 13/5, 17/6, 26/8, 7/10, 4/11 og 2/12. 

2017
NIKKB-kurser: 2/6, 16/11 + 17/11
Idrætskiropraktisk Efteruddannelse: 9/6.
Ultralydsuddannelsen: 13/1, 24/2 .
Faglig Fredag (ved deltagelse i både formiddags- og eftermiddagsmodul): 10/11

2018
Der er indført nye regler pr. 1 januar - læs mere oven for eller gå direkte til det nye efteruddannelsesmodul på NIKKB.dk, hvor kiropraktorer tilmelder sig kurser, registrerer deres efteruddannelsesaktiviteter og søger kompensation  

 

9. jan 2018

Nyt efteruddannelsesmodul

I nyt modul på www.nikkb.dk:

1. skal kiropraktorer i overenskomstklinikker registrere deres efteruddannelsesaktiviteter. Alle andre kiropraktorer kan også registrere og derved få overblik over deres aktiviteter

2.
kan kiropraktorer i overenskomstklinikker søge kompensation for tabt arbejdsfortjeneste ved deltagelse i efteruddannelse efter 1. januar 2018

3. kan alle kiropraktorer tilmelde sig NIKKB-kurser

Læs mere om baggrunden for det nye modul her på siden, eller...

Find en kiropraktor