Kompensation til efteruddannelse på hverdage

Kiropraktorfonden har som et forsøg etableret en kompensationsordning for alle kiropraktorer beskæftiget i primærsektoren i Danmark.

Forsøgsordningen består i, at alle kiropraktorer i primærsektoren får en efteruddannelseskonto med et fast årligt støttebeløb til deltagelse i NIKKB's hverdagskurser.

Fra efteruddannelseskontoen kan trækkes penge til delvis kompensation af økonomisk tab ved det arbejdsfravær som deltagelse i efteruddannelse indebærer. 6.000 kr. sættes hvert år ind på din personlige efteruddannelseskonto.

Der kan max udbetales 3.000 kr. pr. kursusdag, så der er altså kompensation til 2 kursusdage om året.

Klinikejere får det fulde beløb udbetalt til klinikkens cvr-nr. for dækning af tabt omsætning eller kliniklukning. Ansatte kiropraktorer får udbetalt en del af beløbet som kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, mens den resterende del udbetales til klinikejeren (klinikkens cvr.nr.) som kompensation for tabt omsætning grundet den ansattes fravær. Fordelingen tager udgangspunkt i provisionsfordelingsnøglen i Dansk Kiropraktor Forenings anbefalede standardansættelseskontrakter, som inklusiv feriepenge og pension udgør 46-54 (pr. april 2010). Beløbene reduceres i forhold til antal timer ved ansættelse under fuldtidsbeskæftigelse.

Dvs. er du ansat i en klinik og deltager du i et NIKKB-kursus på en hverdag, kan du få udbetalt maks. 3.000 kr. fra din efteruddannelseskonto. De 46 procent af de 3.000 kr. udtales til dig. De resterende 54 procent udbetales til den klinik, hvor du er ansat. Vær opmærksom på, at beløbet er skattepligtigt. Kontoen nulstilles ved årets udgang. Så det er altså ikke muligt at spare op.

Der er ingen automatik i ordningen. Har du deltaget i et kursus, som du vil have udbetalt kompensation til, skal du selv anmode om udbetaling. Dansk Kiropraktor Forening administrerer ordningen, og Danske Regioner forestår selve udbetalingerne, som sker via NemKonto.

Forsøgsordningen er startet op med NIKKB's kursuskatalog efteråret 2010 og havde kun halvårsvirkning i 2010. Ordningen er blevet forlænget flere gange siden 2013. Senest til og med 2017. Der er i overenskomsten mellem regionerne og DKF indgået oktober 2016 indgået aftale om implementering af en model for systematisk efteruddannelse af kiropraktorer i perioden 2017-2020. Kompensationsordningens fremtid afhænger af beslutninger om den konkrete udformning og udmøntning af denne model

Kontoen nulstilles ved årets udgang.

Anmod om udbetaling her.

Opdateret 13/12 2016