Kompensation til efteruddannelse

I 2010 fik kiropraktorerne en efteruddannelseskonto på 6000 kr. årligt til delvis kompensation af økonomisk tab ved det arbejdsfravær, som deltagelse i efteruddannelse indebærer. I 2018 kom nye regler for ordningen. Det er disse, der omtales her på siden.

Kiropraktorer i klinikker med overenskomst med Danske Regioner kan få udbetalt op til 6000 kr. om året i kompensation for tabt arbejdsfortjeneste som følge af deltagelse i efteruddannelse.


Faglige kriterier: Den systematiske efteruddannelse

For at kunne modtage kompensation skal efteruddannelsesaktiviteterne falde inden for den systematiske efteruddannelse.

Den systematiske efteruddannelse udgøres af efteruddannelsesaktiviteter udbudt af NIKKB samt af følgende udbydere og kursusaktiviteter udbudt af disse, der vurderes omfattet af den systematiske efteruddannelse, bl.a. at emnerne falder inden for 5 kerneområder (kommunikation, diagnostik, patientforløb, behandling og ny viden):

- NIKKB – herunder Roadshow
- DKF (fx Stormøder, overenskomstændringer)
- NKF – Norsk Kiropraktor Forening
- LKR - Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (Sverige)
- ECU kongres (European Chiropractors Union)
- WFC kongres (World Federation of Chiropractic)

Andre danske specialer - fagselskaber herunder:
 - Dansk Selskab for Kiropraktik / DSK
 - Dansk idrætsmedicinsk selskab / DIMS
 - Lægeforeningen / PLO, herunder Lægedagekurser
 - Dansk reumatologisk selskab / DRS
 - Dansk ortopædisk selskab / DOS
 - Dansk selskab for muskuloskeletal medicin / DSMM
 - Dansk pædiatrisk selskab / DPS
 - Dansk neurologisk selskab / DNS
 - Dansk neurokirugisk selskab / DNKS
 - Dansk selskab for evidensbaseret akupunktur / DSEA
 - Dansk hovedpine selskab / DHOS
 - Tandlægeforeningen
 - Danske fysioterapeuter

Kurser på udenlandske uddannelsesinstitutioner er ikke forhåndsgodkendte, men kan såfremt de vurderes
at være inden for retningslinjerne godkendes som systematisk efteruddannelse.

Såfremt en kiropraktor ønsker kompensation for et kursus, der ikke udbydes af en aktør på positivlisten, ansøger kiropraktoren NIKKB’s Efteruddannelsesenhed om godkendelse af efteruddannelsesaktiviteten
som omfattet af systematisk efteruddannelse. 

Læs mere i retningslinjerne (2017) 'Indhold og retningslinjer for registrering af kiropraktorernes efteruddannelse'


Ikke-faglige kriterier

Klinikejere får det fulde beløb udbetalt til klinikkens cvr-nr. for dækning af tabt omsætning eller kliniklukning. Ansatte kiropraktorer får udbetalt en del af beløbet som kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, mens den resterende del udbetales til klinikejeren (klinikkens cvr.nr.) som kompensation for tabt omsætning grundet den ansattes fravær. Fordelingen tager udgangspunkt i provisionsfordelingsnøglen i Dansk Kiropraktor Forenings anbefalede standardansættelseskontrakter, som inklusiv feriepenge og pension udgør 46-54 (pr. april 2010). Beløbene reduceres i forhold til antal timer ved ansættelse under fuldtidsbeskæftigelse.

Dvs. er du ansat i en klinik og deltager du i et NIKKB-kursus på en hverdag, kan du få udbetalt maks. 3.000 kr. fra din efteruddannelseskonto. De 46 procent af de 3.000 kr. udtales til dig. De resterende 54 procent udbetales til den klinik, hvor du er ansat. Vær opmærksom på, at beløbet er skattepligtigt. Kontoen nulstilles ved årets udgang. Så det er altså ikke muligt at spare op.

Har du deltaget i et kursus, som du vil have udbetalt kompensation til, skal du selv anmode om udbetaling via 'Min side' på www.nikkb.dk 

Danske Regioner forestår selve udbetalingerne, som sker via NemKonto.

Læs mere om kiropraktorernes systematiske efteruddannelse og den
obligatoriske registreringHistorikken

I 2010 etablerede Kiropraktorfonden et treårigt forsøg med en kompensationsordning for kiropraktorer beskæftiget i primærsektoren i Danmark. Alle kiropraktorer i primærsektoren fik en efteruddannelseskonto med et fast årligt støttebeløb - 6000 kr. - til deltagelse i NIKKB's hverdagskurser. Forsøgsordningen er startede med NIKKB's kursuskatalog efteråret 2010 og havde kun halvårsvirkning i 2010.

Ordningen er blevet forlænget gentagne gange siden 2013 den treårige forsøgsperiode udløb. Senest til og med 2017, da DKF i overenskomstaftalen med Danske Regioner oktober 2016 indgik aftale om implementering af en model for systematisk efteruddannelse af kiropraktorer i perioden 2017-2020. Aftalen gik kort sagt ud på, at der skulle startes en systematisk model op bestående af obligatorisk registrering af efteruddannelsesaktiviteter. 

I løbet af 2017 forhandlede parterne de konkrete detaljer på plads og den systematiske efteruddannelses obligatoriske registrering startede 1. januar 2018 - og indebærer også indførelse af de regler, du kan læse om oven for.Opdateret juni 2018

Nyt efteruddannelsesmodul

Med årsskiftet 2017/2018 er lanceret nyt modul på www.nikkb.dk:

1. skal kiropraktorer i overenskomstklinikker registrere deres efteruddannelsesaktiviteter. Alle andre kiropraktorer kan også registrere og derved få overblik over deres aktiviteter

2. kan kiropraktorer i overenskomstklinikker søge kompensation for tabt arbejdsfortjeneste ved deltagelse i efteruddannelse efter 1. januar 2018

3. kan alle kiropraktorer tilmelde sig NIKKB-kurser

Læs mere om baggrunden for det nye modul her eller

Find en kiropraktor