Specialuddannelse

I Region Syddanmark har man - i sin tid på basis af midler fra Kiropraktorfonden - udviklet en 5-årig specialuddannelse for kiropraktorer i sygehusvæsenet.

Uddannelsen blev i 2015 en permanent del af årsværket i Sygehus Lillebælt, som hvert forår nu ansætter en ny kiropraktor i en specialuddannelsesstilling. Specialuddannelsen har centrum i Rygcenter Syddanmark med kiropraktor, klinisk lektor og ph.d. Søren O'Neill, der har udviklet uddannelsen, som tovholder.

Specialuddannelse for hospitalskiropraktorer 
• For hospitalskiropraktorer i Region Syddanmark
• 4 år på relevante sygehusafdelinger efter 1 introår
• Bygget op om kompetencerollerne fra lægernes specialuddannelse
2 færdigt-uddannede specialkiropraktorer- 2 på vej

Det første uddannelsesforløb blev igangsat i 2010 og afsluttet i 2015, hvor kiropraktor Mikkel Konner, Rygcenter Syddanmark, blev den første specialkiropraktor i Danmark. 

Det andet forløb blev afsluttet i marts 2016, hvor kiropraktor René Fejer blev landets anden specialkiropraktor.

Pt. er to andre kiropraktorer i gang med uddannelsen, som er bygget op over lægernes specialuddannelse. Den indebærer bl.a. ophold på reumatologiske og ortopædiske hospitalsafdelinger.

Læs om indholdet i uddannelsen i en af de to ovenfor nævnte artikler.

Inspiration fra speciallægernes uddannelse

Hvad er ideen med specialuddannelsen? Læs rapporten Visioner for kiropraktisk specialuddannelse (pdf), som en tværfaglig arbejdsgruppe udarbejdede i årene 2009 og -10.

 

Opdateret juni 2018

Videreuddannelse indenfor ultralyd m.v.

Find en kiropraktor