Kiropraktorer akkrediteres i 2018-20

Hvad er seneste nyt?

Rækkefølgen for akkreditering, håndbog og selve de 13 standarder, som klinikkerne skal akkrediteres efter, er offentliggjort på IKAS.dk

Kiropraktorklinikkerne på Fyn blev varslet som de første i april 2017.

Herunder ses rækkefølgen og tidspunkter for varsling:

  • 3. april 2017 – Fyn

  • 1. august 2017 – Sønderjylland

  • 1. december 2017 – Region Hovedstaden (sydlige del)

  • 3. januar 2018 - Region Hovedstaden (nordlige del)

  • 4. april 2018 – Region Midt

  • 1. august 2018 – Region Sjælland

  • 3. december 2018 – Region Nord + nordlig Region Midt

De eksterne surveys er planlagt til perioden januar 2018 - marts 2020. Er der spørgsmål til survey, så skriv til kiropraktor@ikas.dk


Her kan du se videoer med Eva Lysgaard, Roskilde, som fortæller om, hvordan det har været at blive akkrediteret. Hendes klinik deltog i pilottesten, hvor standarderne blev udviklet i 2015 og -16.

Hør Eva fortælle i tre videoer på Youtube
SPØRGSMÅL & SVAR

Hvis min klinik bliver akkrediteret, vil klinikken i så fald også leve op til EU´s persondataforordning?
Nej, men du vil være godt på vej. Læs mere om, hvordan du bliver klar til EU-forordningen her.


Hvad er akkreditering?
Kort fortalt er akkreditering en form for kvalitetssikring af klinikkens indretning og rutiner, som allerede nu sker hos læger og speciallæger. Klinikken skal dokumentere, hvordan den lever op til 13 kvalitetskrav kaldet standarder, der handler om fx hygiejne, journaler, patienttilfredshed

Du kan også blive klogere på, hvordan et survey foregår ved at se IKAS´ video.


Hvem gennemfører akkrediteringen?
Det er Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) som gennemfører akkrediteringen samt rådgiver også klinikkerne undervejs. Find kontaktoplysningerne her på siden ude til højre Der er løbende dialog og samarbejde mellem DKF og IKAS. 
Det er en særligt uddannet kiropraktor – en såkaldt surveyor, der besøger klinikken og gennemgår, hvordan den lever op til standarderne.

Hvornår skal min klinik akkrediteres?
Se her, hvornår din region modtager varsel. Det er IKKE DATO FOR SURVEY, som først sker 8 måneder EFTER varslet.

Hvad med klinikker uden overenskomst?

Klinikker uden overenskomst får tilbud om at tilmelde sig akkreditering og fik 7. april mail fra IKAS udsendt af DKF, hvor de kan læse om vilkår og tilmelding, som også kan læses her hos IKAS.

Hvor kan jeg læse mere?
På IKAS' sider om kiropraktorakkreditering

Hvordan kan jeg følge med?
Du kan tilmelde dig IKAS' nyhedsbrev vedr. kiropraktorområdet - find det her

Afholdes introduktionskurserne på hverdage eller weekender?
De afholdes på hverdage med enten begyndelsestidspunkt om eftermiddagen eller i dagtimerne og cirka 1-2 måneder efter, at din klinik har modtaget varselsmail fra IKAS. De fynske klinikker, der modtog varselsmail i starten af april og skal akkrediteres i starten af 2018, var på introduktionskursus den 2. og 31. maj 2017. Læs mere om, hvordan dét gik her. Resten af region Syd blev varslet 1. august og har den 20. september og den 4. oktober været på introduktionskursus.

Find info om næstkommende kurser her hos IKAS Kurserne, som er gratis, foregår i dét område, som står for at skulle akkrediteres.  

Hvem og hvor mange må deltage i introduktionskurserne?
Det er tanken, at der må deltage 2 fra hver klinik, men man kan ofte stille med flere. Det kan eksempelvis være den akkrediteringsansvarlige kiropraktor (typisk en ejer) og en sekretær eller kiropraktoransat. Ved spørgsmål kontakt IKAS' kvalitetskonsulent Caroline Lund på 2096 1760 eller clu@ikas.dk

Hvad er en standard?
Standarderne skal opfattes som en ramme, klinikken selv er med til at udfylde. Det vil sige, at standarderne ikke fortæller, hvordan klinikken skal håndtere opgaver/procedurer i praksis, men i stedet de områder, hvor
der skal arbejdes med kvaliteten.

Hvad handler de 13 standarder om?
KVALITET OG PATIENTSIKKERHED
1. Den faglige kvalitet og anvendelse af god klinisk praksis
2. Patientsikkerhed
3. Utilsigtede hændelser
4. Patienters oplevelse af kvalitet og klagemuligheder
KLINIKRUTINER
5. Forebyggelse af identitetsforveksling af patienter
6. Patientjournalen, datasikkerhed og fortrolighed
7. Billeddiagnostik
8. Parakliniske undersøgelser
9. Hygiejne
10. Førstehjælp
LEDELSE OG ORGANISATION
11. Klinik-information
12. Ledelse af kvalitet
13. Ansættelse, introduktion og kompetenceudvikling 
Find standarderne her hos IKAS


Hvordan er det at blive akkrediteret? 
I sidste overenskomstperiode gennemførte 14 klinikker et pilotprojekt, der testede akkreditering hos kiropraktorer - læs om resultaterne, og om hvordan klinikere oplevede at være med i artikel  fra KIROPRAKTOREN nr. 2 2016. 

Hvad koster det?
 
Kiropraktorfonden, som klinikker med overenskomst betaler ind til via overenskomsttilmeldingen, betaler for disse klinikkers akkreditering samt udbetaler en godtgørelse til hver klinik på 15.000 kr. Klinikker uden overenskomst, som tilbydes at tilmelde sig akkreditering, skal betale 20.600 kr., da disse klinikker ikke betaler ind til Kiropraktorfonden, som derfor heller ikke udbetaler godtgørelse til dem.

Hvad er jeg som kiropraktor forpligtet til, når jeg bruger medhjælp?
I vejledning om autoriserede sundhedspersoner benyttelse af medhjælp er følgende præciseret:

Som kiropraktor har du pligt til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed ved udvælgelse, instruktion og tilsyn med den person der delegeres til. Klinikkens ledelsen har ansvar for at personalet er instrueret og oplært i de relevante arbejdsopgaver samt at føre tilsyn med udførelsen heraf.

Reference: vejledning om autoriserede sundhedspersoner benyttelse af medhjælp, vejl. Nr 115 af 11/12/2009 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129042

 

Se også IKAS´ spørgsmål og svar-sektionen her.

 

 

Januar 2018