Kiropraktorernes Etik

[ CASE ] Mere behandling end påkrævet

Jeg har en patient, som synes, at min behandling har betydelig effekt og ønsker behandling oftere. Min vurdering er dog, at flere behandlinger ikke vil have nogen effekt, og jeg har anbefalet andre tiltag i stedet for flere behandlinger. Patienten er afvisende eller udviser dårlig compliance over for andre tiltag. Hvad skal jeg gøre?

Hvis kiropraktoren vælger at behandle mere trods manglende effekt, kompromitteres den faglige integritet og kiropraktorens professionelle ansvar for at give den bedste behandling. Hvis kiropraktoren afviser at imødekomme patientens ønske om mere behandling, krænkes patientens ret til selvbestemmelse, og patienten fratages sit ansvar for egen sundhed.

Patientens ret eller kiropraktors faglige integritet?

Kiropraktorer befinder sig ofte i denne type etiske dilemmaer, hvor den faglige og professionelle integritet er i konflikt med patientens ret til selvbestemmelse.

Det er gerne situationer, hvor patienten har ønsker og krav til behandlingen, som er i strid med kiropraktorens faglige vurdering og professionelle ansvar fx ønsker om anden behandling; flere undersøgelser; henvisning til andre parakliniske undersøgelser uden indikationer herfor osv.

Det er en permanent etisk udfordring for kiropraktorer at afgøre, hvornår der er god grund til at tilsidesætte patientens selvbestemmelsesret, og hvornår kiropraktoren bør tilsidesætte sin faglige integritet og ansvar for bedste behandling af hensyn til patienten.