Introduktion 2/3

At finde mellemvejen

Dilemmaer er kendetegnet ved, at vi befinder os i en vanskelig situation, hvor vi har to eller flere valgmuligheder, der gensidigt udelukker hinanden, men ingen af dem i sig selv er ønskværdige. I det etiske dilemma er der gode etiske grunde til at vælge både valgmulighed a) og b), men et valg skal træffes.

I det fagetiske dilemma skal kiropraktoren prioritere og vælge mellem etiske værdier, der er i konflikt med hinanden.

I praksis vil kiropraktoren ofte søge en håndtering af dilemmaet, som med udgangspunkt i den bestemte situation, hvor dilemmaet opstår, udgør en alternativ mellemvej mellem de oplagte valgmuligheder. Kiropraktoren anvender sin dømmekraft til at finde et handlingsalternativ mellem de to oplagte handlinger a) og b). En ny, alternativ handling, handling c), der såvidt muligt tilgodeser de etiske værdier og positive konsekvenser af både a) og b).