2. Ansvar for patienter og samfund

Kiropraktoren varetager patienters og professionens interesser og søger at påvirke lovgivning og udvikling i samfundet - på sundhedsområdet i særdeleshed. Kiropraktoren er del af det offentlige sundhedsvæsen og har også et ansvar i forhold til at administrere og prioritere offentlige midler.

Dette ansvar for patienter og samfund forpligter kiropraktoren sig til med sit løfte om at "anvende mine kundskaber med flid og omhu til samfundets og mine medmenneskers gavn".

Når ansvaret for patienter og samfund udfordres

Kan kiropraktoren give den bedste behandling "til samfundets og mine medmenneskers gavn" og endvidere "drage lige omsorg for alle uden persons anseelse", hvis patienten ikke har råd til fuld behandling?

[ CASE ] Patient uden midler

Jeg har en patient, der virkelig har brug for min hjælp, men er på kontanthjælp og har rigtig dårlig økonomi. Jeg vurderer, at han skal have 6-7 behandlinger for at gøre forløbet færdigt, men der er kun råd til 3. Hvad gør jeg for at hjælpe patienten?

  • a) Giver patienten et behandlingsforløb, der ikke er optimalt, men til normal betaling?
  • b) Giver patienten et gratis behandlingsforløb?
  • c) Afviser at give patienten et utilstrækkeligt behandlingsforløb, indtil der er garanti for normal betaling?

Bør kiropraktoren vælge at give den bedst mulige behandling til en patient, der ikke har råd til fuld behandling, selvom behandlingen ikke er tilstrækkelig? Eller bør kiropraktoren vælge at afvise at behandle en behandlingskrævende patient, velvidende at patienten så muligvis slet ingen behandling modtager?

Eksemplet viser, hvorledes lovgivning og overordnede samfundsmæssige rammer virker ind på kiropraktorernes mulighed for at give bedste behandling.

Kiropraktoren er bevidst om, at samfundsforhold og lovgivning især på sundhedsområdet kan udfordre kiropraktorers mulighed for at udføre faglig acceptabel behandling og leve op til det professionelle ansvar for patient og profession.

Dansk Kiropraktor Forening varetager opgaven med at forebygge og reagere over for rammer og forhold, som indvirker uhensigtsmæssigt på samfundet eller kiropraktorers virke.

Mere inspiration

Rapport fra Etisk Råd om prioritering i sundhedsvæsenet behandler også emner som samfundsansvar kontra ansvar for egen sundhed udefra emnet livstilssygdomme:
Etik-og-prioritering-i-sundhedsvaesenet-hvorfor-det-er-saa-svaert.pdf

Del dine erfaringer eller læs om andres i etik-klubben på DKF Forum