4. Det økonomiske vilkår i kiropraktik

For de fleste kiropraktorer er sundhed også forretning. Det er et vilkår for kiropraktorer, at de som erhvervsdrivende og autoriserede sundhedspersoner bøde har en økonomisk og en sundhedsfaglig interesse og forpligtelse i det kiropraktiske arbejde.

Kiropraktorerne har afgivet løfte om, at de "som kiropraktor stedse skal lade det være mig magtpåliggende at anvende mine kundskaber med flid og omhu til samfundets og mine medmenneskers gavn". Heroverfor står kiropraktorens egen gavn.

Kan kiropraktoren bevare sin faglige integritet intakt og leve op til sit ansvar for patienten, når kiropraktoren samtidigt har økonomiske interesser, der kan påvirke valg af behandling, behandlingens hyppighed, længde, brug af tillægsydelser m.m.?

Kiropraktik - økonomi eller sundhed?

Kiropraktoren er bevidst om, at kiropraktorens egne økonomiske interesser kan komme i konflikt med kiropraktorens integritet og ansvar for at give patienten den bedste behandling.

Kiropraktoren møder gerne dette etiske problem i forbindelse med vurdering af behandlingsbehov og planlægning af behandlingsforløb.

Økonomiske hensyn virker ind på kiropraktorens beslutninger i nogle tilfælde, og det sker formentlig, uden at den enkelte kiropraktor er opmærksom på det i situationen.

Eksempel: "Udbytte af investering"

Kiropraktoren har netop udvidet og ansat en kollega i klinikken. Behandlingsforløbene bliver efterfølgende længerevarende.

Eksempel: "Besværlige patienter"

Patienten er tidskrævende og har svært ved at møde til aftalt tid. Kiropraktoren afviser at behandle patient.

Der vil etisk set sjældent være tvivl om, at kiropraktoren i langt de fleste valgsituationer bør vælge den handling, der tilgodeser kiropraktorens integritet og ansvar til fordel for økonomisk eller anden egeninteresse.

Kiropraktorer er underlagt merkantile vilkår; et dobbelt hensyn til økonomi og sundhed og den etiske udfordring, der udspringer heraf. Et vilkår som andre sundhedsprofessioner ligeledes er underlagt.

Inspiration og vejledning

Andre særlige etiske udfordringer, hvor kiropraktikkens merkantile aspekt kan komme i konflikt med kiropraktorens integritet og professionens standard og omdømme, er situationer i forbindelse med særlige patient management-metoder og reklame:

Kan kiropraktoren reklamere for produkter uden veldokumenteret effekt og samtidig leve op til sine faglige og professionelle forpligtelser som kiropraktor?

Kan kiropraktoren benytte usædvanlige patient management-metoder, hvor der behandles et stort antal patienter i timen, og samtidigt møde de faglige og professionelle forpligtelser?

Dansk Kiropraktor Forening udsendte i 2007 en holdningstilkendegivelse, som tager afstand fra at tilrettelægge behandlingsforløb ud fra forretningsmæssige hensyn. Den er gengivet i foreningens love.