Kiropraktorens faglige og professionelle integritet

Kiropraktorernes faglige og professionelle integritet er en moralsk egenskab eller et karaktertræk, som er tæt forbundet med den etiske værdi om værdighed.

Integritet er fagetisk formuleret i Kiropraktorløftet; "at jeg ved min virksomhed som kiropraktor stedse skal lade det være mig magtpåliggende efter bedste skøn at anvende mine kundskaber med flid og omhu til samfundets og mine medmenneskers gavn".

Integritet er knyttet til egenskaber som ordholdenhed og troværdighed. Det kommer til udtryk ved, at kiropraktorer omsætter deres overbevisninger og holdninger til faglig forsvarlig handling.

Kiropraktorernes faglige og professionelle integritet betyder også, at kiropraktorer ikke vil eller kan gøre noget, der strider mod deres grundlæggende overbevisninger og holdninger.

Når kiropraktorens integritet udfordres

Kiropraktoren er bevidst om, at vedkommendes egen faglige og professionelle integritet kan komme i konflikt med patientens ret til selvbestemmelse.

Kiropraktoren møder ofte denne type etiske problemer og dilemmaer i situationer, hvor patienten har ønsker til behandlingen, som er i strid med kiropraktorens faglige vurdering og professionelle ansvar fx ønsker om anden behandling; flere undersøgelser; henvisning til andre parakliniske undersøgelser uden indikationer herfor osv.

[ CASE ] Mere behandling end påkrævet

Jeg har en patient, som synes, at min behandling har betydelig effekt og ønsker behandling oftere. Min vurdering er dog, at flere behandlinger ikke vil have nogen effekt, og jeg har anbefalet andre tiltag i stedet for flere behandlinger. Patienten er afvisende eller udviser dårlig compliance over for andre tiltag. Hvad skal jeg gøre?

Behandle mere

Der er for kiropraktoren gode faglige og etiske grunde til at efterkomme patientens ønske om mere behandling. Patienten finder en effekt af behandlingen og ønsker mere; ved at efterkomme patientens ønske kan kiropraktoren bevare en konstruktiv relation til patienten, som vil være hensigtsmæssig for behandlingsforløbet; og kiropraktoren respekterer patientens ret til selvbestemmelse.

Ikke behandle mere

Der er også gode faglige og etiske grunde til, at kiropraktoren ikke bør behandle mere. Behandlingen har ingen effekt; kiropraktoren vurderer, at andre tiltag vil være bedre for patienten; og kiropraktoren bør værne om sin faglige og professionelle integritet.