2. Information – patientens ret, kiropraktorens pligt

Patienten har ret til at få information om sin helbredstilstand og om behandlingsmuligheder, herunder om risiko for komplikationer og bivirkninger.

Det er etiske værdier om selvbestemmelse og frihed, der ligger til grund for kiropraktorens informationspligt. For at mennesker kan leve et frit liv, skal den enkelte kunne træffe vigtige beslutninger og livsvalg på et oplyst grundlag – fx information om helbred og kiropraktiske behandlingsmuligheder.

Kiropraktorer har som autoriserede sundhedspersoner også pligt til at informere om alvorlige undersøgelsesfund.

Når informationspligten udfordres

Kiropraktorens informationspligt kan komme i konflikt med et tilsvarende etisk betinget ønske om at tage et særligt (omsorgs)hensyn til patienten:

[ CASE ] Patientens tilstand

Jeg skal give svar på en MR-skanning til en patient, som har lænde- og ballesmerter efter en arbejdsulykke. Han har været sygemeldt, er blevet opsagt og har anlagt klagesag mod sin tidligere arbejdsgiver, som han er sur og bitter på. Det er min vurdering, at han har en uhensigtsmæssig sygdomsadfærd, og at hans klager forstærkes af arbejdsskadesagen. Skanningen viser slidforandring med en mindre prolaps. Jeg vurderer dog, at prolapsen ikke har betydning for den behandling, jeg vil tilbyde, men betragter den egentligt mest som et bifund, som ikke er relevant for arbejdsskaden. Hvis jeg informerer om prolapsen, tror jeg, det vil fastholde patienten i hans uhensigtsmæssige sygdomsadfærd. Omvendt har han krav på relevant information, og hvis jeg ikke informerer om den, vil en anden behandler senere i forløbet sikkert gøre det, hvormed jeg risikerer at se useriøs ud og i værste fald en klagesag. Hvad gør jeg?

Bør kiropraktoren vælge:

  1. At informere og dermed følge sin informationspligt og imødekomme patientens ret til information om alvorlig sygdom?
  2. At tage et særligt omsorgshensyn til patienten og dennes fysiske og mentale skrøbelighed ved at vælge ikke at informere i situationen?
  3. At finde en mellemvej mellem at informere eller ikke informere?”

Inspiration og vejledning

Findes der en tredje valgmulighed i casen om informering af patienter? En mellemvej mellem at informere eller ikke informere, som kiropraktoren bør vælge?

Kan der være etisk god grund til at tilsidesætte patienters ret til information, hvis en patient fx fremstår meget skrøbelig, og kiropraktoren derfor skønner, at et særligt hensyn er hensigtsmæssigt?

Informering om patienters tilstand bliver ofte også et spørgsmål om kommunikation mellem patient og kiropraktor. Myndigheder, patientforeninger og sundhedsorganisationer udsender jævnligt materiale om god kommunikation mellem patienter og sundhedspersoner.

Mere inspiration

Find gode råd til den svære samtale i udgivelse fra Ugeskrift for Læger:
http://viewer.zmags.com/publication/a1fce42b#/a1fce42b/12

Del dine erfaringer eller læs om andres i etik-klubben på DKF Forum