3. Kiropraktorers tavshedspligt

Kiropraktoren er som autoriseret sundhedsperson underkastet tavshedspligt. Tavshedspligten er også fagetisk formuleret i Kiropraktorløftet; "at jeg ikke ubeføjet vil åbenbare, hvad jeg i min egenskab af kiropraktor har erfaret". Kiropraktoren videregiver ikke oplysninger om sine patienters helbred og andre fortrolige oplysninger uden samtykke.

Når tavshedspligten udfordres

Patienten har etisk set ret til at blive respekteret som person og dermed ret til ikke at blive kompromitteret på person, værdighed og integritet. Kiropraktorens tavshedspligt kan imidlertid i enkelte tilfælde komme i konflikt med andre etiske hensyn.

Kiropraktoren vil i sjældne særligt alvorlige og akutte situationer skulle foretage en afvejning af de etiske grunde, der taler for at overholde tavshedspligten, og de, der taler for at bryde den, og i stedet videregive fortrolige oplysninger uden samtykke.

Inspiration og vejledning

Sundhedsstyrelsen har i 2002 udgivet "Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt – dialog og samarbejde med patienters pårørende".

Mere inspiration

Om tavshedspligt på Sundhed.dk:
https://www.sundhed.dk/borger/patientrettigheder/tavshedspligt/

Find vejledninger om lægelig tavshedspligt på Lægeforeningens web:
Generelt om tavshedspligt

Del dine erfaringer eller læs om andres i etik-klubben på DKF Forum