Patientens ret til selvbestemmelse

Kiropraktoren respekterer den enkelte patients ret til selvbestemmelse. Patienten har ret til at bestemme over sit eget liv, herunder sin sundhed.

Selvbestemmelse er en værdi, der er knyttet til de etiske værdier om frihed og det gode liv. Den enkeltes personlige frihed betones også i FN’s menneskerettighedserklæring.

En forudsætning for at respektere patientens selvbestemmelsesret er, at kiropraktoren er i stand til at håndtere situationer, hvor etiske værdier som selvbestemmelse, faglig integritet og ansvar for bedste behandling er i konflikt.

Når selvbestemmelse udfordres

Kiropraktoren er bevidst om, at patienters ret til selvbestemmelse kan føre til etiske problemer og dilemmaer. Det sker fx, når en patient ønsker anden behandling eller behandling i et andet omfang, end kiropraktoren vurderer hensigtsmæssigt. Det kan også være patienten, der ønsker henvisning til bestemte parakliniske undersøgelser uden indikationer herfor eller lignende.

[ CASE ] Mere behandling end påkrævet

Jeg har en patient, som synes, at min behandling har betydelig effekt og ønsker behandling oftere. Min vurdering er dog, at flere behandlinger ikke vil have nogen effekt, og jeg har anbefalet andre tiltag i stedet for flere behandlinger. Patienten er afvisende eller udviser dårlig compliance over for andre tiltag. Hvad skal jeg gøre?

Behandle mere

Der er for kiropraktoren gode faglige og etiske grunde til at efterkomme patientens ønske om mere behandling. Patienten finder en effekt af behandlingen og ønsker mere; ved at efterkomme patientens ønske kan kiropraktoren bevare en konstruktiv relation til patienten, som vil være hensigtsmæssig for hele behandlingsforløbet; og kiropraktoren respekterer patientens ret til selvbestemmelse.

Ikke behandle mere

Der er også gode faglige og etiske grunde til, at kiropraktoren ikke bør behandle mere. Kiropraktoren vurderer, at mere behandling ikke har effekt; kiropraktoren vurderer, at andre tiltag vil være bedre for patienten; og kiropraktoren bør værne om sin faglige integritet og sit professionelle ansvar for at give bedste behandling.