Ny overenskomst hos kiropraktorerne betyder nye ydelser til patienterne: 3 nye pakkeforløb. Et af dem er til patienter med spinalstenose. Hvad det går ud på, kan du læse mere om her i årets første nummer.Læs bladet på Issuu.com
- eller dyk ned i udvalgte artikler

INDHOLD
Side 2: Kort Nyt
Side 3: Formandens leder: For patienternes skyld
Side 4: SPOT: En håndsrækning til stenosepatienten 
Side 8: SPOT: Det skal være nemt at gå til kiropraktor 
Side 10: ECU Convention 2017
Side 11: NYT OM VIDEN
Side 14: KiroFakta: Den typiske kiropraktor
Side 16: Faglig Kongres Flashback: Den svimle patient
Side 20: Serie om it-sikkerhed: Ny patient from hell
Side 26: DKF's specialepris 2016: Nakkesmerter og MR-fund
Side 30: Topmøder: Nye mål og OK17
Side 32: Ny national klinisk retningslinje for hofteartrose
Side 34: Roadshow om retningslinjerne
Side 36: Forskning kommenteret: Aktiv tilgang til patienter med senfølger efter hjernerystelse i stedet for hvile
Side 37: Citatet: "De fleste muskel- og ledsygdomme kan ikke kureres, men vores sundhedsvæsen er indrettet til at kurere"
Side 38: Mere end hver anden kiropraktor har arbejdsrelaterede smerter, men beholder motivationen
Side 41: Hvorfor forske i diabetes og muskuloskeletale klager?
Side 42: Livet som prægraduat forskningsstuderende
Side 44: #biomekker
Side 46:  Et koncept og forretningsområde yderst relevant for alle landets kiropraktorer
Side 48: Spot på turnus: Slutspurten: Bedre til at undgå overkill uden kompromisser
Side 49: Kiropraktorernes Videncenter
Side 50: Den selskabelige Side
Side 52: DKF Info opsamlingsheat
Side 54: Nyt fra din kreds.
 
Næste nummer udkommer 9. - 11. juni 2017.

Markedspladsen udgår
I 2017 udgår Markedspladsen, da med blot 4 numre om året ikke har vist sig behov for dette medlemstilbud. Medlemmer kan fortsat slå opslag op gratis via DKF Forum. Opslagene, som er offentligt tilgængelige, vises her på hjemmesiden under 'Jobs/kurser/opslag.'

Vil du nå alle kiropraktorer?

Annoncer indrykkes hos DG Media
Læs om priser, deadlines og indrykningsvilkår her Kontakt Malene Laursen på 3370 7679 eller Malene.L@dgmedia.dk Du kan også kontakte koordinator Henriette Husted på 3370 7641 eller henriette.h@dgmedia.dk

Udgivelsesplan 2017
Nr 1: Udkommer 10. - 12. marts. Annoncedeadline 15. februar.
Nr 2: Udkommer 9. - 11.  juni. Annoncedeadline 17. maj.
Nr 3: Udkommer 15. - 17. september. Annoncedeadline 23. august.
Nr 4: Udkommer 15. - 17. december. Annoncedeadline 22. november.

Ideer og tekstbidrag
Har du en god ide eller en artikel, du gerne vil skrive, så skriv eller ring til redaktøren og hør nærmere. Vær i øvrigt opmærksom på, at deadline for artikler ligger tidligere end annoncedeadline og aftales individuelt.

Ingen artikler kan godkendes på forhånd, og redaktionen udsteder ingen forhåndsgarantier for offentliggørelse af artikler.

Redaktør Tanja Skov Carlsen:  tsc@danskkiropraktorforening.dk

Hvad er KIROPRAKTOREN? 
Dansk Kiropraktor Forenings tidsskrift, KIROPRAKTOREN, udkommer 4 gange årligt. Bladet sendes til alle medlemmer af DKF, til alle kiropraktorklinikker samt til samarbejdspartnere og politiske interessenter. Oplaget er på 2500.

Redaktion
Ansvarshavende redaktør er Dansk Kiropraktor Forenings formand Lone Kousgaard Jørgensen. Redaktør er kommunikationskonsulent Tanja Skov Carlsen.

 
Opdateret marts 2017