Årets tredje udgivelse sætter spot på det nære sundhedsvæsen - hvilke planer er der for det? Er der indsatser rettet mod at styrke rygbehandlingen? Medtænker man kiropraktorerne? Og hvad kan kiropraktorerne egentligt byde ind med?
Læs hele bladet
- eller dyk ned i artiklerne der linkes til her

INDHOLD
Side 2 Kort nyt
Side 3 Leder: Det nære sundhedsvæsen er (stadig) langt væk
Side 4 Kiropraktoren i det nye, nære sundhedsvæsen
Side 6 "Vis os, hvad I kan, kiropraktorer"
Side 8 Sådan samarbejder kiropraktorer og kommuner

Side 10 Valg 2015: Den sundhedspolitiske arena efter valget
Side 11: Solen kyssede NIKKB's jubilæum
Side 12 ECU, hvor er du på vej hen?
Side 14 Nyt om Viden fra NIKKB: mobilnakker, placebo-kiropraktik og DaneSpine 
Side 16 Årsmøde i 90-årets tegn
Side 18 DKF's 3 debatter på Folkemødet
Side 20 Kolikprojekt genoplivet
Side 22 Lettere vej til screening af kiropraktorpatienter
Side 24 Den strategiske alliance
Side 26 En uddannelse i konstant udvikling
Side 28 Prolapspakke: "Det er enormt trygt for patienterne"
Side 30 Anvendt psykologi på skoleskemaet
Side 32 Historietimen: Fra kvaksalver til sundhedsperson (1975-1995)
Side 38 Aktuelt fra NIKKB: Spændende ph.d.-projekter undervejs
Side 36 Utilsigtede hændelser: "Dét må bare ikke ske igen"
Side 38 Utilsigtede hændelser: "Fejl er nu noget man taler åbent om"
Side 40 Utilsigtede hændelser: Hvad sker der, når jeg rapporterer en utilsigtet hændelse?
Side 44 Utilsigtede hændelser: Kiropraktorerne mangler tid og klare definitioner 
Side 46 Citatet: "Hvor det 80'erne var samfundets skyld, er det, som om alle dårligdomme i den offentlige sektor i dag er blevet djøf'ernes skyld"
Side 47 DKF Info opsamlingsheat
Side 48 Forskning kommenteret: Tværfagligt samarbejde giver flere henvisninger
Side 49 Perspektivet: Der skal investeres i praksissektoren
Side 50 Den selskabelige Side: "Ultralyd - lyden af fremtiden"
Side 52 Nyt fra din kreds 
Side 54 Markedspladsen

Næste nummer udkommer 16. december med deadline for annoncer og opslag på Markedspladsen 24. november  

Læs ældre numre af KIROPRAKTOREN

Nå ud til alle kiropraktorer - annoncér i KIROPRAKTOREN

Annoncering (ikke opslag på Markedspladsen) 
Læs om priser, deadlines og indrykning her: www.dgmedia.dk/kiropraktoren

Markedspladsen - gratis for medlemmer
Mail max 80 ord til DKF - se fristerne nedenfor. Vil du have dit opslag på hjemmesiden også, indryk det via selvbetjening på DKF Forum. Det vil så blive vist her på hjemmesiden under 'Jobs/kurser/opslag.'

Ideer og tekstbidrag
Har du en god ide eller en artikel, du gerne vil skrive, så skriv eller ring til redaktøren og hør nærmere. Vær i øvrigt opmærksom på, at deadline for artikler ligger tidligere end annoncedeadline og aftales individuelt.

Ingen artikler kan godkendes på forhånd, og redaktionen udsteder ingen forhåndsgarantier for offentliggørelse af artikler.

Redaktør Tanja Skov Carlsen:  tsc@danskkiropraktorforening.dk

Udgivelsesplan 2015
Nr. 1:
Udkommer 18/3. Annoncedeadline: 24/2
Nr. 2: Udkommer 3/6. Annoncedeadline 7/5
Nr. 3: Udkommer 22/9. Annoncedeadline 30/8
Nr. 4: Udkommer 16/12. Annoncedeadline 24/11.
Plan for 2016 forventes at følge nogenlunde samme datoer

Hvad er KIROPRAKTOREN? 
Dansk Kiropraktor Forenings tidsskrift, KIROPRAKTOREN, udkommer 4 gange årligt. Bladet sendes til alle medlemmer af DKF, til alle kiropraktorklinikker samt til samarbejdspartnere og politiske interessenter. Oplaget er på 2500.

Redaktion
Ansvarshavende redaktør er Dansk Kiropraktor Forenings formand Lone Kousgaard Jørgensen. Redaktør er kommunikationskonsulent Tanja Skov Carlsen.

 
Opdateret juni 2015