Nyt dansk, projekt har kortlagt patientens rejse gennem et kiropraktorbesøg og lokaliseret hvilke kontaktpunkter, der har værdi for patienterne. 

Vi præsenterer resultaterne og undersøger, om de stemmer overens med, hvad man ellers ved om danske patienter - og berører også patientinddragelse.Læs hele bladet online
- eller dyk ned i artiklerne her:

INDHOLD
Side 2: Kort Nyt - 18 nye kolleger, Nordmand i spidsen for verdens kiropraktorer, Nye rygfessorer i Vanløse, slideshow til oplæg for læger
Side 3: Formandens leder: Kender patienterne forskel?
Side 4:SPOT Hvad er værdifuldt for patienter, der konsulterer kiropraktor?
Sid 8: SPOT Kiropraktorpatienter adskiller sig ikke væsentligt fra andre patienter, men bruger måske nette mere
Side 11: Citatet: "Jeg er valgt af befolkningen og skal se på det med andre øjne, Jeg kan stå inde for beslutningen, der naturligvis skal følges tæt"
Side 11: Første danske retningslinje for hofteartrose 
Side 12: Nyt om Viden - 4,7% dødsfald pga. syge muskler og led; Hvor har hofteatrosepatienter oftest ondt?; Sammenlignende studie uden klare svar; Genoptræning har samme effekt som knæoperationer
Side 14: OK17: Intense forhandlinger med store perspektiver
Side 18:  Faglig Kongres - programmet, GUIDE: En kongres til hver en type; Hvad kan klinikken få ud af Facebook? Bliv klinikkens Facebook-manager; Din mening gør en forskel (debatmøder om DKF's nye visioner) 
Side 24: Folkemødet: Operation, ulighed, smertepatienter og ældre set med kiropraktor-øjne
Side 21: Faglig Kongres
Side 25: Stor interesse for forskningsmidler fra ECCRE
Side 27: DKF Info opsamlingsheat 
Side 28: Bred konsensus bag de nye retningslinjer om nyopståede lændesmerter
Side 30: En app til etniske minoritetspatienter med rygsmerter
Side 32: Hvorfor bliver nakkepatienter ikke henvist til manuel behandling?
Side 34: KirCACS - en udvikling, der er gået stærkt
Side 36: Kirojobbet - "Der går aldrig en dag, hvor jeg ikke ser noget nyt"
Side 45: Samarbejde om sundhedsforsikringer 3:4 - Systemer og forholdsregler kan hjælpe
Side 42: 360graders turnus 3:4 - Du skal være tilgængelig og nysgerrig - og have tid
Side 44: 360graders turnus - Halvvejs: Rutiner og sikkerhed sætter ind
Side 45: Kiropraktorernes videnscenter: Lyt til NIKKB-forskere; Ny samarbejdsaftale er interessant for NIKKB
Side 46: DKF Rådgiver: Patientsikkerhed, klage-og erstatningssager, fejl og utilsigtede hændelser
Side 48: Perspektivet: "Et skridt ad gangen. Det er retningen, der er vigtig"
Side 49 Den selskabelige Side: "En ny fokusgruppe for kiropraktorer"
Side 50 Nyt fra din kreds

Næste nummer udkommer medio december 2016 med deadline for annoncer (indrykkes hos DG Media) og opslag på Markedspladsen (max 80 ord til hos DKF@danskkiropraktorforening.dk) 23. november.

Læs ældre numre af KIROPRAKTOREN

Nå ud til alle kiropraktorer - annoncér i KIROPRAKTOREN

Annoncering (ikke opslag på Markedspladsen) 
Annoncer indrykkes hos DG Media. Kontakt Malene Laursen på 33707679 eller Malene.L@dgmedia.dk
Du kan også kontakte koordinator Henriette Husted på 33 70 76 41 eller henriette.h@dgmedia.dk

Læs om priser, deadlines og indrykningsvilkår her

Markedspladsen - gratis for medlemmer
Mail max 80 ord til DKF - se fristerne nedenfor. Vil du have dit opslag på hjemmesiden også, indryk det via selvbetjening på DKF Forum. Det vil så blive vist her på hjemmesiden under 'Jobs/kurser/opslag.'

Ideer og tekstbidrag
Har du en god ide eller en artikel, du gerne vil skrive, så skriv eller ring til redaktøren og hør nærmere. Vær i øvrigt opmærksom på, at deadline for artikler ligger tidligere end annoncedeadline og aftales individuelt.

Ingen artikler kan godkendes på forhånd, og redaktionen udsteder ingen forhåndsgarantier for offentliggørelse af artikler.

Redaktør Tanja Skov Carlsen:  tsc@danskkiropraktorforening.dk

Udgivelsesplan 2016
Nr. 4: Udkommer 16/12. Annoncedeadline 23/11

Nr. 1 2017 forventes at udkomme medio marts med annoncefrist medio februar.


Hvad er KIROPRAKTOREN? 
Dansk Kiropraktor Forenings tidsskrift, KIROPRAKTOREN, udkommer 4 gange årligt. Bladet sendes til alle medlemmer af DKF, til alle kiropraktorklinikker samt til samarbejdspartnere og politiske interessenter. Oplaget er på 2500.

Redaktion
Ansvarshavende redaktør er Dansk Kiropraktor Forenings formand Lone Kousgaard Jørgensen. Redaktør er kommunikationskonsulent Tanja Skov Carlsen.

 
Opdateret september 2016