Årets første nummer retter spottet mod Danmark anden specialkiropraktor; hvordan var det at være på 5 års uddannelsestour på hospitaler? Hvordan ser fremtiden ud nu? Mød René Fejer og hør om hans karriere. Læs også om robotter i kiropraktorklinikken; de kommer snart, forudser eksperterne, men hvornår, hvordan og hvad kan de hjælpe kiropraktoren og patienten med?
Læs hele bladet
- eller dyk ned i artiklerne her

INDHOLD
Side 2 Kort Nyt: om 8 nye kolleger, DKF's nye næstformand og anbefalinger om aktivitet til de allermindste
Side 3 Leder: Fuld beskæftigelse - et positivt, men ærgerligt problem 
Side 4 SPOT: Robotterne kommer
Side 6 SPOT: De første robotter på vej
Side 8 SPOT: Robotter i forskning

Side 10 Nyt om Viden
Side 12 Kirojobbet: "Du må ikke ryste på hånden. Det kræver lidt mod" 
Side 16 Byg bro med dine europæiske kolleger
Side 18 Ny national prolapsretningslinje understøtter prolapspakken
Side 19 Økonomiske strukturer får patienterne til at vælge medicin og operation
Side 20 Kroniske patienter: Kiropraktoren hjælper os bedst
Side 25 De første KirCACS-klinikker er i gang
Side 26 360 graders turnus
Side 28 DKF's specialepris: RMDQ-23 ikke egnet for børn
Side 32 Giver hårdt fysisk arbejde ondt i ryggen?
Side 33 Perspektivet: Kultur på recept, forebyggelse og det nære sundhedsvæsen - tre ønsker fra Alternativet
Side 34 Forskning kommenteret: "Motion og træning langt mere effektiv end medicin og hjælpemidler"
Side 36 Sundhedsforsikringer: Samarbejde giver indflydelse
Side 38 Invitation til konference om Sundhed i Muskler og Led
Side 39 DKF Info opsamlingsheat
Side 40 DKF Rådgiver: Mere end pension
Side 42 Citatet: "Hvis journal er det? Åbenbart hverken patientens eller lægens"
Side 44 Kiropraktorernes videnscenter: Få en second opinion på dine røntgenbilleder; Greg Kawchuk adjungeret professor på IOB og kolikprojektet i medierne
Side 45 Nyt fra din kreds 
Side 47: Markedspladsen og Faglig Kongres 2016

Næste nummer udkommer 10. juni 2016 med deadline for annoncer og opslag på Markedspladsen 18. maj.

Læs ældre numre af KIROPRAKTOREN

Nå ud til alle kiropraktorer - annoncér i KIROPRAKTOREN

Annoncering (ikke opslag på Markedspladsen) 
Annoncer indrykkes hos DG Media. Kontakt Malene Laursen på 33707679 eller Malene.L@dgmedia.dk
Du kan også kontakte koordinator Henriette Husted på 33 70 76 41 eller henriette.h@dgmedia.dk

Læs om priser, deadlines og indrykningsvilkår her

Markedspladsen - gratis for medlemmer
Mail max 80 ord til DKF - se fristerne nedenfor. Vil du have dit opslag på hjemmesiden også, indryk det via selvbetjening på DKF Forum. Det vil så blive vist her på hjemmesiden under 'Jobs/kurser/opslag.'

Ideer og tekstbidrag
Har du en god ide eller en artikel, du gerne vil skrive, så skriv eller ring til redaktøren og hør nærmere. Vær i øvrigt opmærksom på, at deadline for artikler ligger tidligere end annoncedeadline og aftales individuelt.

Ingen artikler kan godkendes på forhånd, og redaktionen udsteder ingen forhåndsgarantier for offentliggørelse af artikler.

Redaktør Tanja Skov Carlsen:  tsc@danskkiropraktorforening.dk

Udgivelsesplan 2016
Nr. 2: Udkommer 10/6. Annoncedeadline 18/5
Nr. 3: Udkommer 9/9. Annoncedeadline 18/8
Nr. 4: Udkommer 16/12. Annoncedeadline 23/11.


Hvad er KIROPRAKTOREN? 
Dansk Kiropraktor Forenings tidsskrift, KIROPRAKTOREN, udkommer 4 gange årligt. Bladet sendes til alle medlemmer af DKF, til alle kiropraktorklinikker samt til samarbejdspartnere og politiske interessenter. Oplaget er på 2500.

Redaktion
Ansvarshavende redaktør er Dansk Kiropraktor Forenings formand Lone Kousgaard Jørgensen. Redaktør er kommunikationskonsulent Tanja Skov Carlsen.

 
Opdateret marts 2016