Årets andet nummer retter spottet mod den ældre patient; de har lige så  mange problemer i muskler og led som yngre patienter, men er i høj grad fraværende i kiropraktorklinikkerne. Spørgsmålet er, om rammerne er sat, så de får den hjælp, de skal have? Læs om statistikkerne og forskningen, og få bud fra politikere, forskere og klinikere. Læs også om temaer i kiropraktorernes overenskomstforhandlinger med regionerne, ny viden om rygsmerter hos børn og omkostningseffektiv behandling, når brystsmerter er muskulære.
Læs hele bladet
- eller dyk ned i artiklerne her:

INDHOLD
Side 2 Kort Nyt: Ny formand for FNKS, Kiropraktorguide på ny platform, forebyggelsesrapport og podcast med Lise Hestbæk
Side 3 Formandens leder: For mange ældre lever med smerter i muskler og led
Side 4 SPOT: Flere ældre - men kun få hos kiropraktoren
Side 6 SPOT: Ældre kan godt lide kiropraktik - det viser forskningen og erfaring
Side 7: SPOT Vi kan gøre det bedre og Forskel på ældre og yngre
Side 8 Nyt om viden
Side 10 500 europæiske kiropraktorer byggede bro.
Side 11 Researchers' Day varmede godt op til konferencen
Side 12 Indtryk fra en spændende kongres 
Side 13 Den europæiske forskning har fået nyt epicenter - i Odense
Side 14 Effektiv forebyggelse - det er en god investering!
Side 15 Citatet "Skønlitteraturen var simpelthen en del af de sundhedsfaglige uddannelser, et ekstra dannelsesniveau på niveau på studierne, men et sted på vejen blev den erstattet med kommunikation
Side 16 Hvad handler OK17 om?
Side 21 Faglig Kongres
Side 22 Ph.d.-artikel: Børn og deres rygsmerter
Side 26 Hellere kiropraktiske behandling end genindlæggelse
Side 28 Gigtbehandling på unøjagtigt grundlag
Side 30 Forskning i muskel- og ledsygdomme skal prioriteres!
Side 32 Forskning kommenteret: "Jeg pløjer med besvær... for hvis vi ikke pløjer, hvordan skal vi så få mad?"
Side 34 Er det sundhedsforsikringer eller behandlingsforsikring?
Side 36 360 graders turnus: Den første tid: Fra skolebænk til virksomhed
Side 38 Ny danske idrætsefteruddannelse
Side 40 DKF Rådgiver: Barselsguide
Side 42 KirCacs brugergruppe er en del af pakken
Side 44 "Som sportsglad og især fodboldglad kiropraktor var Milano-turen som skabt til mig"
Side 45 Kiropraktorernes videnscenter: NIKKB-forskere dybt engagerede i Nationale Kliniske Retningslinjer, Materiale fra regionale roadshows på nikkb.dk
Side 46 Uddelinger fra Kiropraktorfonden
Side 47 "Det var meget inspirerende at høre beretninger fra dem, som rent faktisk befinder sig ude i felten"
Side 47 DKF Info Opsamling
Side 49 Den selskabelige Side
Side 50 Nyt fra din kreds
Side 51 Australsk ph.h.-studerende på studieophold og ny konsulent i sekretariatet


Næste nummer udkommer medio september 2016 med deadline for annoncer (indrykkes hos DG Media) og opslag på Markedspladsen (sendes til hos DKF@danskkiropraktorforening.dk) 18. august.

Læs ældre numre af KIROPRAKTOREN

Nå ud til alle kiropraktorer - annoncér i KIROPRAKTOREN

Annoncering (ikke opslag på Markedspladsen) 
Annoncer indrykkes hos DG Media. Kontakt Malene Laursen på 33707679 eller Malene.L@dgmedia.dk
Du kan også kontakte koordinator Henriette Husted på 33 70 76 41 eller henriette.h@dgmedia.dk

Læs om priser, deadlines og indrykningsvilkår her

Markedspladsen - gratis for medlemmer
Mail max 80 ord til DKF - se fristerne nedenfor. Vil du have dit opslag på hjemmesiden også, indryk det via selvbetjening på DKF Forum. Det vil så blive vist her på hjemmesiden under 'Jobs/kurser/opslag.'

Ideer og tekstbidrag
Har du en god ide eller en artikel, du gerne vil skrive, så skriv eller ring til redaktøren og hør nærmere. Vær i øvrigt opmærksom på, at deadline for artikler ligger tidligere end annoncedeadline og aftales individuelt.

Ingen artikler kan godkendes på forhånd, og redaktionen udsteder ingen forhåndsgarantier for offentliggørelse af artikler.

Redaktør Tanja Skov Carlsen:  tsc@danskkiropraktorforening.dk

Udgivelsesplan 2016
Nr. 3: Udkommer medio september. Annoncedeadline 18/8
Nr. 4: Udkommer 16/12. Annoncedeadline 23/11


Hvad er KIROPRAKTOREN? 
Dansk Kiropraktor Forenings tidsskrift, KIROPRAKTOREN, udkommer 4 gange årligt. Bladet sendes til alle medlemmer af DKF, til alle kiropraktorklinikker samt til samarbejdspartnere og politiske interessenter. Oplaget er på 2500.

Redaktion
Ansvarshavende redaktør er Dansk Kiropraktor Forenings formand Lone Kousgaard Jørgensen. Redaktør er kommunikationskonsulent Tanja Skov Carlsen.

 
Opdateret juni 2016