Viden og Kvalitet

Det er aftalt i overenskomsten indgået med regionerne, at alle kiropraktorklinikker skal akkrediteres i løbet af de næste 3 år, hvor omkring 115 klinikker akkrediteres hvert år.

Akkrediteringen påbegyndes umiddelbart efter 1. april 2017. Det forventes at tage 8-9 måneder fra første varsel til gennemført akkreditering, og akkrediteringen gælder tre år.

I Region Syd er klinikkerne godt i gang med at forberede, at surveyere fra IKAS (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet) kommer på besøg i starten af 2018 for at akkreditere klinikken efter 13 kvalitetsstandarder.

Nu er næste pulje klinikker varslede. Der er tale om første pulje af klinikker i Region Hovedstaden. Region en er delt i to, og de sydligt beliggende klinikker har den 1. dec. modtaget varslet. Det omfatter klinikker i Københavns Kommune, samt klinikker på Amager og Vestegnen, mens resten af Region Hovedstaden varsles i januar 2018.

Hver klinik modtager 7.500 kr. ved opstart og 7.500 kr. ved endelig akkreditering. Dvs. i alt 15.000 kr. Beløbet betales af regionerne. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) gennemfører akkrediteringen og varetager også rådgivning af klinikkerne.

Klinikker uden overenskomst kan deltage, hvis de ønsker, men skal selv afholde udgifterne.

Læs mere her hos IKAS eller læs Q&A målrettet kiropraktor 


Historik
Fra indgåelsen af sidste overenskomstaftale og frem til primo 2016 udviklede en overenskomstnedsat arbejdsgruppe 13 standarder, som er blevet afprøvet i 14 pilotklinikker landet over. Alle 14 klinikker har i løbet af foråret opnået endelig akkrediteringsstatus efter deres respektive Survey-besøg. Læs mere om resultater og evaluering af projektet her.

Et overenskomstnedsat udvalg afsluttede i 2010 en rapport med anbefalinger til, hvordan DDKM kan implementeres på kiropraktorområdet.

Læs kvalitetsudviklingsudvalgets anbefalinger og afsluttende rapport.

I de seneste overenskomstperioder har der bl.a. med udgangspunkt i udvalgets anbefalinger samt efterfølgende aftaler overenskomstparterne i mellem været igangsat forsøgsprojekter som led i forberedelserne til implementeringen af Den Danske Kvalitetsmodel på kiropraktorområdet. Her på siden kan du læse om udvalgte initiativer.

NIP-kiropraktik
I 2010 blev pilotprojektet 'NIP-kiropraktik' med støtte fra Kiropraktorfonden gennemført i regi af Det Nationale Indikatorprojekt (NIP). Projektet har udviklet indikatorer som basis for kvalitetsmåling og kvalitetsmonitorering af lænderygpatienter i kiropraktorpraksis. Indikatorerne er efterfølgende testet i otte kiropraktorklinikker.  Det er målsætningen, at implementeringen på længere sigt skal udbredes til en bredere skare af  klinikker.

For-analyse til tværgående klinisk kvalitetsdatabase på rygområdet
Med støtte fra Kiropraktorfonden har der i regi af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram, RKKP, i 2012 været gennemført en for-analyse til afdækning af potentialerne ved en sygdomsspecifik klinisk kvalitetsdatabase på rygområdet på tværs af fagområder. 

For-analyse til diagnosekodning i kiropraktorpraksis
Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik, (NIKKB) har i 2012 med støtte fra Kiropraktorfonden gennemført en for-analyse til afdækning af mulighederne for implementering af diagnosekodning i kiropraktorpraksis.

Formålet med projektet er at udvikle, teste og implementere et system til registrering af symptomdiagnoser/henvendelsesårsager/diagnosekodning i kiropraktorpraksis for bl.a. at muliggøre journaloverblik samt understøttelse af forskning og kvalitetsudvikling. Projektet er et samarbejdsprojekt mellem NIKKB, Region Syddanmark og DAK-E.
Læs mere om diagnosekodning på NIKKB.dk                         

 

 

Opdateret december 2017