Kiropraktorernes faglige organisation

Dansk Kiropraktor Forening (DKF) er stiftet i 1925 og har i dag over 900 medlemmer, som alle er kiropraktorer eller under uddannelse til kiropraktor.

Foreningen har til formål:

  • At virke til fremme af sundheden i Danmark, primært inden for bevægeapparatet.
  • at samle kiropraktorer til varetagelse af standens faglige, økonomiske og sociale interesser
  • at hævde den kiropraktiske uddannelses og forsknings betydning for samfundet
  • at virke for, at medlemmerne vedligeholder og udbygger deres faglige uddannelse
  • at forhandle løn- og ansættelsesvilkår og overenskomster med offentlige myndigheder og private virksomheder og organisationer
  • at fastsætte retningslinier for kiropraktisk virksomhed. Vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for ansatte kiropraktorer i kiropraktorklinikker kan foreningen udarbejde anbefalede standardkontrakter
  • at fastsætte løn- og ansættelsesvilkår for turnuskandidater
  • at samarbejde med andre organisationer og foreninger i spørgsmål af fælles interesse.


DKF er medlem af Akademikerne og en række andre sammenslutninger. 

Læs om DKF's politik og arbejde

 


Opdateret februar 2018
 

DKFs

Nære samabejdspartnere

Dansk Kiropraktor Forening er tæt forbundet med videncentret Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik, det faglige selskab Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik og patientportalen Kiropraktorguide.dk 

Find en kiropraktor