TUEN8.1-009201.jpg

'A-kasse' står for 'Arbejdsløshedskasse' og udbetaler dagpenge til dig, hvis du bliver arbejdsløs. A-kassen er således en forsikring mod at ende på kontanthjælp, hvis du mister dit arbejde.

Men i modsætning til et forsikringsselskab, tjener A-kassen ikke penge på at forsikre medlemmerne. De administrerer kun de penge, medlemmerne indbetaler i kontingent og den statsstøtte a-kasserne modtager til udbetaling af dagpenge. Statsstøtten kommer fra det arbejdsmarkedsbidrag, alle med et arbejde betaler af deres løn. Dagpengene til det enkelte medlem finansieres således med 75 % af arbejdsmarkedsbidraget og 25 % af medlemmernes kontingent.

For at kunne få udbetalt dagpenge, skal du have været medlem af og betalt fast månedligt kontingent til A-kassen i et år, samt leve op til de øvrige lovkrav om at:

  • have haft arbejde i minimum 52 uger (1924 timer) de seneste 3 år,
  • stå til rådighed for arbejdsmarkedet og
  • være aktivt jobsøgende


DKF er medlem af Akademikernes A-kasse og anbefaler derfor medlemskab.

Udover dagpenge tilbyder Akademikernes A-kasse også yderligere lønsikring under perioder uden indkomst, hjælp ved ledighed, workshops, 3-måneders forløb for start-ups, m.m. 

Akademikernes A-kasse er Danmarks billigste a-kasse for akademikere og gratis for studerende.

Prisen for et fuldtidsmedlem i Akademikernes A-kasse er 440 kr. pr. måned (2019). Reelt er det kun 308 kr. pr. måned, da du får fradrag på ca. 30% for dit a-kassemedlemskab. Fradraget får du automatisk via SKAT, når året er slut. Størstedelen af kontingentet går direkte videre til staten. Kun 85 kr. pr. måned ud af de 440 kr. går til administration og løn til vores medarbejdere.
Læs mere om kontingenter

Har du en iværksætter i maven?
For tiden udbyder Akademikernes A-kasse et tremåneders start up-program til ledige. Det kører tre gange om året. Læs mere her

Gratis for studerende - husk en frist
Er du studerende gælder der særlige regler, du bør være opmærksom på. Hvis du har været medlem af a-kassen i mere end et år, inden du afslutter dit studie, har du ret til dagpenge, hvis der er en periode inden din første ansættelse. Har du ikke været medlem i et år, har du ret til dagpenge fra den første måned efter afsluttet uddannelse, hvis du melder dig ind inden 14 dage efter din sidste eksamen.
Læs mere her

 

 

18. februar 2019