covid-19-4969084.jpg

Sidst opdateret 4. marts 2022

COVID-19 skaber spørgsmål blandt andet om, hvordan man er stillet indtægtsmæssigt under isolation, sygdom og lignende.
Først og fremmest opfordrer DKF til, at ledelserne ude i de enkelte klinikker tager initiativ til at drøfte, hvordan man vil håndtere de forskellige scenarier.

Her er svar på nogle af de mest hyppige situationer, der kan opstå. 

Er du syg med COVID-19?
Så har du ret til løn under sygdom, jf. DKF's standardkontrakt pkt. 7.2, hvis du er ansat på den eller jf. funktionærlovens § 5 og 9.

Er i hjemmeisolation fordi du er testet positiv?
Så er du at betragte som værende syg og har dermed ret til fuld løn under sygdom. Arbejdsgiver og selvstændige kan ikke længere få refusion fra første fraværsdag. Den mulighed ophørte pr. 28.2.2022.   

Har du mistanke om evt. smitte?
Hvis du selv har mistanke om eventuel smitte med Covid-19, så skal du kontakte din arbejdsgiver, som herefter må tage stilling til eventuel hjemsendelse, indtil svar på test foreligger. Hjemsender din arbejdsgiver dig i denne situation, vil du være berettiget til den løn, du ville kunne forvente at tjene.

Gravid?
30. september 2021 meldte Sundhedsstyrelsen ud, at ikke-vaccinerede gravide fra uge 28+ IKKE længere anbefales at arbejde hjemme eller blive fraværsmeldt, hvis de ikke kan arbejde hjemmefra. Læs mere her.

Bange for smitte på job?
Hvis du er nervøs for at møde på arbejdet, fordi du er bange for at blive smittet, kan du ikke bare blive væk, men tale med din leder om det. Så skal vedkommende herefter tage stilling til, om der kan gøres yderligere for at undgå eventuel smitte.

Må jeg rejse? 
Som ansat er du forpligtet til at møde på arbejde, medmindre du er sygemeldt. Hvis du derfor rejser til lande, hvor der er risiko for, at du skal i karantæne, når du er hjemme igen, så er det som udgangspunkt ulovlig udeblivelse - medmindre du kan aftale andet med din arbejdsgiver.

Kan arbejdsgiver pålægge ansat at blive testet? 
Din arbejdsgiver kan ikke længere forlange at se coronapas eller pålægge dig at blive testet.

Læs evt. mere her.

VEJLEDNING RELATERET TIL FØRSTE BØLGE OG NEDLUKNINGEN - FORÅR 2020

KLINIKEJER
Krisen betyder færre patienter og mistet omsætning. Hvad er dine muligheder?

Om lønkompensation
25/3 åbnede ansøgning til puljen på Virksomhedsguiden. Man kan kun være logget ind i ansøgningen 30 minutter ad gangen. Derfor er det vigtigt at have læst vejledning om de oplysninger, der skal udfyldes. Vejledningen findes her hos Virksomhedsguiden

Det har indtil 26/3 været udmeldingen, at der IKKE kunne arbejdes i hjemsendelsesperioden. Men i ansøgningen kan man krydse ”antal dage undtaget" af (dage der ikke søges om kompensation). Dvs. at man godt kan arbejde i nogle dage i perioden. Fx hvis en medarbejder hjemsendes, og medarbejderen skal bruge 6 dage i alt i perioden for at lave en konkret opgave etc., kan de dage undtages for kompensation og medarbejderen må arbejde. Der er ikke tale om en decideret arbejdsdeling, men mulighed for at få løst opgaver i mindre omfang. Kontakt evt. Erhvervsstyrelsens hotline på 7220 0034 for yderligere fortolkning.

Der har været rigtigt mange spørgsmål om man må ”dele” perioden blandt medarbejdere. Det er nu åbnet op for at man kan det. Man må i perioden kun søge kompensation én gang pr. cpr-nr. Dvs. at man fx godt kan have én sekretær arbejdende i første periode og en anden iv næste. Forudsætningen for de 30% skal dog i hele perioden være opfyldt. Se evt mere hos PLA

Der har hersket tvivl om, hvorvidt der forud for anvendelse af lønkompensationsordningen kunne aftales frivillige ordninger om lønnedgang. Det står klart nu, (siden cirka 27/3), at der kan indgås frivillige aftaler om lønnedgang forud for ansøgning om at indtræde i lønkompensationsordningen, se www.virksomhedsguiden.dk som skriver: "Ordningen med lønkompensation kan kombineres med aftalt lønnedgang under forudsætning af, at lønnedgangen indføres på den enkelte virksomhed ved aftale, og aftalen er indgået, inden virksomheden ansøger om lønkompensation."

Det anbefales, at en hjemsendelse udformes skriftligt.  

> Læs meget mere om lønkompensation her hos Virksomhedsguiden

Om arbejdsdeling 
Etableres arbejdsfordeling er det ikke som udgangspunkt ("som udgangspunkt" tilføjet 3/4) muligt at indgå i lønkompensationsordningen. Anmeldelse om arbejdsfordeling skal ske til Jobcentret. Læs mere her hos PLA Og https://star.dk/til-virksomheder/arbejdsfordeling-som-alternativ-til-afskedigelse/

(14/4) Læs artikel om kiropraktorklinik, der har valgt arbejdsdeling 

Hjælpepakke til små og hårdt ramte virksomheder 
Hjælpepakken indeholder kompensationspakker til hhv. små/mindre og ekstraordinært ramte virksomheder. Derudover indeholder den øget adgang til dagpenge og sygedagpenge samt en forhøjet ramme til statsgaranterede låneordninger samt mulighed for udvidet studielån. 

Pakken består af to dele:
1) Midlertidig ordning med kompensation for tabt omsætning - er åbnet 1. april: 
Læs mere her hos Virksomhedsguiden

2) Midlertidig ordning med kompensation for faste udgifter - ansøgning åbnes uge 15
Læs mere her hos Virksomhedsguiden

Få overblik over alle hjælpepakkerne her på Virksomhedsguiden

Intet alternativ til at snakke sammen

Det er en svær og frustrerende tid, og desværre er spørgsmålene mange flere end svarene. Sådan vil det nok være noget tid endnu.

DKF får rigtigt mange henvendelser om, hvordan man skal forholde sig i denne tid. Det er en ekstraordinær situation, som ingen nogensinde har været i før. Vi gør hvad vi kan for at følge med, melde hurtigt ud og rådgive jer, men alt dette er ligeså nyt for os som for jer.

DKF har igen holdt møder med de privatansattes og klinikejernes udvalg og fået indspark og drøftet situationen, og det står stadigt klart, at alle er nødt til at få talt sammen ude i klinikkerne og finde den løsning, som alle forhold taget i betragtning passer bedst.

Som udgangspunkt er det virksomhedens, altså ejernes, ansvar at finde den løsning, der giver bedst mening, men det kan ikke lykkedes uden at snakke konstruktivt med de ansatte. Målet er at finde gode, fleksible løsninger, og det er klart, at det bedste resultat opnås, hvis begge parter er indstillede på dialog og på at spille sammen.

Lige så vigtig som dialog i klinikken er viden. Her er et overblik over, hvor begge parter – ejere og ansatte – kan få viden og søge sparring.

Vær opmærksom på, at nok har politikerne vedtaget hjælpepakkerne, men det er først nu, at detaljerne er ved at falde på plads. Det er heller ikke utænkeligt, at der kommer flere – så læs udmeldingerne fra os med dette in mente. 

HVOR KAN KLINIKEJERE FÅ HJÆLP


HVOR KAN ANSATTE FÅ HJÆLP? 


 
Viden og dialog er vigtigt i din beslutningsproces:

  1. Saml viden og få overblik. Tjek ressourcerne listet op ovenfor
  2.  Tal situationen grundigt igennem og søg løsninger ude i klinikken.
  3. Tal sammen i hhv leder- og medarbejdergruppen - både fælles og individuelt
  4. Lyt, vær konstruktiv, løsningsorienteret og en medspiller i dialogen. Husk, at det er en presset, usikker tid for alle.
  5. Hold den gode tone, og husk at der også kommer en tid efter denne krise

Du er altid velkommen til at tale med DKF’s jurist Gitte Sauerberg (3337 6096 
gs@danskkiropraktorforening.dk) eller andre i sekretariatet, og det er en rigtig god idé at have konsulteret ressourcerne på listen ovenfor. 

25/3 kl. 19.30

VEJLEDNING RELATERET TIL FØRSTE BØLGE OG NEDLUKNINGEN - FORÅR 2020

FOR ANSATTE
Krisen betyder færre patienter og mistet omsætning for klinikkerne, som kan se sig nødsaget til at ændre væsentligt i dit job. Hvordan er du stillet?

Jeg er blevet fyret, hvad er mine muligheder?
Hvis du er blevet opsagt at din arbejdsgiver, har du ret til dit kontraksmæssige opsigelsesvarsel og din arbejdsgiver skal betale dig løn i din opsigelsesperiode. Hvis du er ledig efter din opsigelsesperiode, skal du senest på din 1. ledighedsdag tilmelde dig Jobnet og rette henvendelse til din a-kasse.

Jeg er syg, så må ikke møde på arbejde, hvordan er jeg stillet?
Hvis du er syg har du ret til den løn som er gældende for dit ansættelsesforhold.

Jeg er sendt hjem med løn. Hvad er mine muligheder/rettigheder/pligter?
Du vil fortsat modtage løn. Hvis din arbejdsgiver benytter sin af mulighed for lønkompensation, skal du som udgangspunkt ("som udgangspunkt" tilføjet 3/4) ikke arbejde. Hvis du er hjemsendt uden, at din arbejdsgiver benytter sig af muligheden, skal du arbejde hjemmefra.

Må jeg blive sat til andet arbejde? Er der en grænsen for, hvad jeg må blive sat til?
Ja, din arbejdsgiver må gerne sætte dig til at udføre andet arbejdet, og i disse ekstraordinære tider må det forventes, at du som medarbejder må tåle en noget større ændring af dine arbejdsopgaver end under normale forhold.

Læs mere og få rådgivning her: 

 

OM TURNUS

Er turnusassistenter anderledes ansatte end andre kiropraktorer?
Nej, de er kontraktsligt ansatte som alle andre ansatte, så spørgsmålet om fyring, hjemsendelse, sætte til at lave andet arbejde end klinik, økonomisk hjælpepakke mv. er ikke anderledes her.

Hvad hvis det ender med, at turnusassistenten ikke har kunnet arbejde med patienter i mange uger, måske måneder?
I forhold til det uddannelsesmæssige element fastslår bekendtgørelsen kort fortalt, at et turnusforløb skal vare et år på fuld tid og kan stykkes sammen af ansættelser af minimum tre måneder varighed. Om der senere kommer meldinger fra myndigheder om særlige dispensationsordninger for den faglige forsinkelse/aflyste kurser,  er for tidligt at sige noget om.

OBS: Vi forventer at kunne melde mere ud inden længe, i første omgang kan vi her fredag 3/4 fortælle, at tunuskurset 14. april og turnusweekenden 16.-17. maj er udskudt. Til hvornår vides endnu ikke, men der vil komme besked fra NIKKB. 

LÆS MERE

Hvem kan jeg få mere hjælp fra?

  • DKF's jurist Gitte Sauerberg gs@danskkiropraktorforening.dk