Sommer ferie italien.jpg

SENESTE NYT 6/10 2021:

Husk at holde din ferie og hæve godtgørelse  

I perioden 1.1.2019-31.8.2019 optjente ansatte lønmodtagere 16,64 feriedage. Hvis ikke de er afholdt inden årsskiftet, bortfalder de, og arbejdsgiverne skal indbetale beløbet til Arbejdsmarkedets Feriefond.

Har du ferie med feriegodtgørelse – det har du, hvis du er ansat på DKF’s standardkontrakt for turnus og kiropraktorer - har du ferie med feriegodtgørelse, og feriegodtgørelsen er allerede indbetalt til FerieKonto, men tilfalder Arbejdsmarkedets Feriefond, såfremt du ikke afholder ferie og tager dem ud inden 31.12.21 for perioden. Af den ferie, der er optjent i perioden 1.9.2020 til 31.8.2021, skal 4 uger være afholdt inden 31.12.2021.

Det kan aftales, at de 5 dage (den 5. ferieuge) overføres. Hvis der ikke indgås en aftale, skal de 5 dage udbetales til lønmodtageren.

For ansatte med ferie med feriegodtgørelse skal den 5. ferieuge hæves hos feriekonto. Feriegodtgørelse for den 5. uge kan hæves, uden at der afholdes ferie. Aftaler du med arbejdsgiver, at den 5. uge overføres, og feriegodtgørelsen skal blive stående, skal din arbejdsgiver sende den skriftlige aftale til FerieKonto.

Øvrig ikke-afholdt ferie tilfalder Arbejdsmarkedets Feriefond.

Har du været forhindret i at afholde ferie, fx pga. egen sygdom eller barsel, gælder der andre regler. 

 


Overordnede regler om, hvordan den nye ferielov påvirker forskellige situationer
fx hvis man er ny på arbejdsmarkedet, skifter job eller er på barselsorlov.

Den gamle lov 
Ferieloven var frem til 1. september sådan sammensat, at man optjente og afviklede ferie forskudt. Med andre ord så optjente man ret til betalt ferie i kalenderåret, som kunne afholdes i det efterfølgende ferieår, som gik fra 1. maj til 30. april året efter.

Det betød, at var man ny på arbejdsmarkedet, så kunne der principielt gå op til 1½ år, før man havde ret til at holde betalt ferie. Man har og har altid haft ret til at holde 25 dages ferie i hvert ferieår – det er finansieringen af ferien, der er det springende punkt, og det der har medført, at man i Danmark har måtte ændre ferieloven.

Hovedregler ved ny ferielov
Med den nye ferielov ændres grundprincippet om forskudt optjening og afvikling til det, man kalder samtidighedsferie.

Nu løber ferieåret fra 1. september til 31. august året efter, i hvilken perioden man så både optjener og kan afholde betalt ferie. Det er dog også sådan, at man har ønsket at bevare en fleksibel afholdelsesperiode, som betyder, at man kan afholde ferie optjent i ferieåret i de efterfølgende 4 måneder. Med andre ord:  man har 16 måneder frem til 31. december.

Overgangsordning
Som tilpasning til den nye ferielov har der været en overgangsordning som indebar, at ferie optjent i perioden 1.9.19-31.8.20 er blevet ”indefrosset”.

De indefrosne midler skulle først have været udbetalt når lønmodtageren gik på pension eller forlod det danske arbejdsmarked.

Som følge af COVID19-krisen og regeringens ønske om at sparke gang i den danske økonomi blev det aftalt, at lønmodtagerne kan få udbetalt det, der svarer til 3 ugers løn. Udbetalingen sker via Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler – som forvalter og administrerer de tilgodehavende feriemidler. Du skal ikke gøre noget lige nu. Senest fra oktober 2020 kan du vælge at få udbetalt feriemidler, der svarer op til 3 ugers ferie. Udbetalingen vil ske til din NemKonto. Læs mere her på Borger.dk 

Nye på arbejdsmarkedet i perioden 1.9.19 – 31.12.2019
Er man indtrådt på (eller vendt tilbage til) arbejdsmarkedet i denne periode, har man mulighed for at holde 8,3 feriedage i perioden 1.5.-30.9.20 for ”indefrosne midler”. Det gælder kun for personer, der vil optjene midler til indefrysning i perioden, og som ikke har optjent andet på det pågældende tidspunkt.  

Reglerne om det praktiske ved afregning af midlerne:

Feriegodtgørelse
For medarbejdere ansat på ferie med feriegodtgørelse vil Feriekonto afregne de indefrosne midler for perioden 1.9.19-31.8.20. Arbejdsgiver skal således afregne på normal vis.

Ferie med løn 
For medarbejdere ansat med ferie med løn skal arbejdsgiver vælge imellem at beholde midlerne for indefrysningsperioden i virksomheden frem til medarbejderen forlader arbejdsmarkedet. Virksomheden skal også sikre samme forretning af midlerne, som den den offentlige fond sikrer. Alternativt skal arbejdsgiver indbetale pengene til Fonden, som så administrerer og forrenter midlerne indtil medarbejderen forlader arbejdsmarkedet.

Fælles for begge situationer
I begge tilfælde skal arbejdsgiver senest den 31. 12.2020 opgøre og indberette de optjente indefrysnings-midler til Fonden.

Læs mere om optjening og afvikling i overgangsperioden her på vores sider om ferie 

Hvad så med ferie i overgangsåret?
Det gode spørgsmål er så, hvad man gør i overgangsperioden (1. maj til 31.8.2020), når midler indefryses? Ferie optjent i perioden 1.1.19-31.8.19, svarende til 16,7 feriedage, kan afholdes i perioden 1. maj til 30. september 2020. Den 1. september 2020 er vi alle overgået til den nye ferieordning, og kan derfor optjene og afvikle samtidighedsferie.

Datoer hvor der sker noget

  • 1.1.19-31.8.19:  Her optjenes 16,7 feriedage til afholdelse 1. maj – 30. september 2020
  • 1.9.19-31.8.20: Ferie optjent her ”indefryses”
  • Oktober 2020: Du kan få udbetalt de feriemidler, du har optjent i perioden den 1. september 2019 til 31. marts 2020.
  • 1.5.20- 31.8.20: ”Miniferieår” frem til den 1.9.20, hvor alle overgår til ny ferieordning

Hvad betyder det for mig? (som ansat og arbejdsgiver)
Som kiropraktor ansat på DKF’s standardkontrakt har ændringerne for nuværende ikke de store betydninger. Den nye ferieordning giver fortsat mulighed for at være ansat med feriegodtgørelse i stedet for ferie med løn og ferietillæg. Når man er ansat med feriegodtgørelse uden om en feriekortordning, så skal arbejdsgiver fortsat afregne til feriekonto på normal vis. Feriekonto vil stå for opgørelsen og indefrysning af feriemidler optjent i ”indefrysningsperioden” 1.9.19.31.8.20.

Som arbejdsgiver afregner man derfor også fortsat feriegodtgørelse til feriekonto, som så vi afregne til ”indefrysning”.

Som arbejdsgiver for ansatte, der ikke er kiropraktorer, skal du lige tjekke, om der er formuleringer i deres kontrakter, som ikke er korrekte længere. Der kan være kontrakter, hvor afsnit om ferie er formuleret efter de gamle feriereglers optjeningsmetode. Det gælder fx DKF og HK’s ansættelseskontrakt – her er vi (3. september) i kontakt med HK om et fælles tillæg med korrekte formuleringer, som arbejdsgivere kan bede deres ansatte om at tiltræde.