Økonomi.jpg

Ansatte kiropraktorer i privatpraksis og i staten
Løntaksterne for ansatte kiropraktorer på DKF's kontrakter følger lønudviklingen på det statslige område som blandt andet ansatte på universiteterne er omfattet af. Almindeligvis reguleres løntaksterne 2 gange årligt (1.april/1.oktober). 

Pr. 1. oktober 2022 stiger lønnen med ca. 0,30%. Den næste udmøntning fra reguleringsordningen kommer pr. 1. april 2023. Pr. 1. april 2023 er der yderligere aftalt en lønstigning på 1,48%.

1. april 2022: Den aftalte lønstigning er 1,19%. Hertil kommer resultatet af reguleringsordningen. Den udmønter pr. 1. april 2022 ca. 0,58% - dvs. i alt bliver stigningen på 1,77 %


Ansatte i kommuner og regioner

På det kommunale område blev der ved OK-21 aftalt en lønstigning på 1,90% pr. 1. oktober 2022. Oveni kommer en udmøntning fra reguleringsordningen på 0,67%. Den nye reguleringsprocent pr. 1. oktober 2022 er beregnet til 1,494018

På det regionale område blev der ved OK-21 aftalt en lønstigning på 1,37% pr. 1. oktober 2022. Oveni kommer en udmøntning fra reguleringsordningen på 0,46%.Den nye reguleringsprocent pr. 1. oktober 2022 er beregnet til 1,083866. 

Procentreguleringen anvendes til regulering af lønninger fastsat i 31.3.2000-niveau.


Gå til vores side om ansættelseskontrakter

Hvordan ligger lønnen?

DKF undersøger hvert år lønnen hos kiropraktorer ansat i kiropraktorklinikker vha. spørgeskema. 

Seneste undersøgelse er fra 2021 baseret på oplysninger om løn i september måned.

HOVEDRESULTATER
De væsentligste hovedresultater for undersøgelsen i privat praksis er følgende (tal i parentes er 2020-tal):

 • Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i privat praksis var 30 (31) timer
 • Den gennemsnitlige bruttoløn i september måned (inkl. pension) i privat praksis var 44.597 (45.464) kr.
 • Den gennemsnitlige indtægt inkl. øvrige indtægter fra andet arbejde var 46.850 (48.985) kr.
 • Den gennemsnitlige timeløn var 367 (351) kr.
 • Kandidater, der var dimitteret i 2009 eller før havde en gennemsnitlig timeløn på 436 (383) kr., kandidater fra 2010-2017 havde en gennemsnitlig timeløn på 387(376) kr. og kandidater fra 2018 eller senere havde en gennemsnitlig timeløn på 308 (293) kr. 
 • Den gennemsnitlige timeløn for kvinder var 363 (328) kr. og for mænd 372 (392) kr.

Læs rapporten
Læs nyhed fra 21/12 om resultaterne

TIDLIGERE RESULTATER
2020
De væsentligste hovedresultater for undersøgelsen i privat praksis er følgende (tal i parentes er 2019-tal):

 • Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i privat praksis var 31 (31) timer
 • Den gennemsnitlige bruttoløn i september måned (inkl. pension) i privat praksis var 45.464 (47.641) kr.
 • Den gennemsnitlige indtægt inkl. øvrige indtægter fra andet arbejde var 48.985 (51.647) kr.
 • Den gennemsnitlige bruttotimeløn var 351 (400) kr.
 • Kandidater, der var dimitteret i 2009 eller før havde en gennemsnitlig timeløn på 383 (461) kr., kandidater fra 2010-2017 havde en gennemsnitlig timeløn på 376 (443) kr. tallet for 2019 er for perioden 2010-2014 og kandidater fra 2018 eller senere havde en gennemsnitlig timeløn på 293 (358) kr. tallet for 2019 er for perioden efter 2015.
 • Den gennemsnitlige timeløn for kvinder var 328 (370) kr. og for mænd 392 (445) kr.
 • Den gennemsnitlige timeløn varierer mellem lavest i Region Hovedstaden på 336 (400) og Region Midtjylland 340 (370) kr. I 2019 var timelønnen højest i Region Sjælland på 461 kr., hvor den i 2020 er 515 kr. i Region Nordjylland.
 • Ansatte har i gennemsnit 3,7 (3,6) personalegoder.

Læs rapporten
Læs nyhed med rapporten


2019
Arbejdstid

 • Arbejdstid 30 timer/ugen

Løn

 • 47.641 kr. (inkl. pension) gnsntl. bruttoløn
 • 51.647 kr. (inkl. pension) gnsntl indtægt inkl. øvrige indtægter fra andet arbejde  
 • 400 kr. er timelønnen
 • 3,6 personalegoder har ansatte i snit

Kandidater, der var dimitteret i 2009 eller før havde en gennemsnitlig timeløn på 461 (500) kr., kandidater fra 2010-2014 havde en gennemsnitlig timeløn på 443 kr. og kandidater fra 2015 eller senere havde en gennemsnitlig timeløn på 358 kr.

Den gennemsnitlige timeløn for kvinder var 370 kr. og for mænd 445 kr.

Den gennemsnitlige timeløn varierer mellem lavest i Region Midtjylland og højest i Region Sjælland.

Læs nyhed om undersøgelsen
Læs rapporten


2018

Arbejdstid
• 31 timer er den gnsntl. ugentlige arbejdstid

Løn
• 45.376 kr. (inkl. pension) er den gnsntl. bruttoløn
• 49.368 kr. er den gnsntl. indtægt inkl. øvrige indtægter fra andet kiropraktisk arbejde 
• 404 kr. er den gnsntl. bruttotimeløn
• 3 personalegoder har de ansatte i snit

Timeløn fordelt efter uddannelsesår

• 1999 eller tidligere: 479 kr.
• 2000-09: 500 kr.
• 2010-14: 427 kr. 
• 2015 eller senere:337 kr.

Timeløn fordelt efter køn
• Kvinder 375 kr.
• Mænd 479 kr.

Geografi
• 381 kr. er timelønnen i Region Midtjylland 
• 506 kr. er timelønnen i Region Nordjylland 

Læs rapporten med lønstatistikken 2018 
Læs nyhed ofentliggjort i nyhed 6. februar 2019


2017

Arbejdstid
• 30 timer er den gnsntl. ugentlige arbejdstid

Løn
• 44.947 kr. er den gnsntl. bruttoløn
• 49.157 kr. er den gnsntl. løn inkl. øvrige indtægter fra andet arbejde 
• 402 kr. er den gnsntl. bruttotimeløn
• 2,7 personalegoder
   
Køn
• den gnsntl. timeløn for kvinder var 375 kr. og for mænd 439 kr. 

Geografi 
• den gnsntl. timeløn varierer mellem 356 kr. i Region Sjælland (lavest) og 432 kr. i Region Midtjylland (højest)

Læs rapporten med lønstatistikken 2017

Kontakt DKF, hvis du vil se statistikker fra før '17
- se medarbejder på siden.


HVEM UDFØRER UNDERSØGELSERNE?
DKF, Akademikerne (AC) og Huge Consulting ApS gennemfører hvert år undersøgelse af lønniveauet hos ansatte kiropraktorer i private klinikker. Første gang var i 2013.Klinikejerudvalget og Ansatteudvalget har været inddraget i udformningen af spørgeskemaet.


KLINIKKERNES OMSÆTNING?
Som del af kiropraktoroverenskomsten er det aftalt med regionerne, at der hvert tredje år gennemføres undersøgelse af indtjening og omsætning i de overenskomststilmeldte klinikker. 
Seneste undersøgelse er udgivet i 2018