Økonomi.jpg

Ansatte kiropraktorer i privatpraksis og i staten

Løntaksterne for ansatte kiropraktorer på DKF's kontrakter følger lønudviklingen på det statslige område som blandt andet ansatte på universiteterne er omfattet af. Reguleringer aftales i de store offentlige overenskomster, senest i OK18 og almindeligvis reguleres løntaksterne 2 gange årligt (1.april/1.oktober). 

1. april 2020 blev lønnen reguleret med en generel lønstigning på ca. 0,84%.

UPDATE 24/9: Ved den offentlige OK18 blev der i kommuner og regioner aftalt generelle lønstigninger tre gange i løbet af 2020, mens der på statens område kun er aftalt én lønstigning i 2020, nemlig den der blev foretaget 1. april. Det betyder, at der IKKE foretages en regulering af lønnen for ansatte kiropraktorer og turnuskandidater 1. oktober.

Gældende løntakster for turnuskandidater og ansatte kiropraktorer - april 2020

Ark til beregning af løn og provisionsgrænsebeløb ved ændring af ugentligt timetal og/eller provisionsprocent - april 2020

 

Ansatte i kommuner og regioner

I kommunerne og regionerne reguleres løn og tillæg med ca. 0,38 procent.
Reguleringerne i kommuner og regioner skyldes den lønstigning, der blev aftalt i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2018.


Gå til vores side om ansættelseskontrakter

 

Hvordan ligger lønnen?

DKF undersøger hvert år lønnen hos kiropraktorer ansat i kiropraktorklinikker vha. spørgeskema. 

Seneste undersøgelse er fra 2019 baseret på oplysninger om løn i september måned. Med 88 besvarelser er svarprocenten 38%.

Undersøgelsen er offentliggjort i nyhed 20. december 2019 

Her finder du rapporten

HOVEDRESULTATER
De væsentligste hovedresultater for undersøgelsen af ansattes vilkår i privat praksis er følgende (2018-tal i parentes):

  • Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i privat praksis var 30 (31) timer
  • Den gennemsnitlige bruttoløn i september måned (inkl. pension) i privat praksis var 47.641 (45.376) kr.
  • Den gennemsnitlige indtægt inkl. øvrige indtægter fra andet arbejde var 51.647 (49.368) kr.
  • Den gennemsnitlige bruttotimeløn var 400 (404) kr.

Kandidater, der var dimitteret i 2009 eller før havde en gennemsnitlig timeløn på 461 (500) kr., kandidater fra 2010-2014 havde en gennemsnitlig timeløn på 443 (427) kr. og kandidater fra 2015 eller senere havde en gennemsnitlig timeløn på 358 (337) kr.

Den gennemsnitlige timeløn for kvinder var 370 (368) kr. og for mænd 445 (473) kr.

Den gennemsnitlige timeløn varierer mellem lavest i Region Midtjylland på (381 i Region Midtjylland) og højest i Region Sjælland på 461 (506 kr. i Region Nordjylland).

Ansatte har i gennemsnit 3,6 (3) personalegoder.


TIDLIGERE UNDERSØGELSER

2018
Arbejdstid
• 31 timer er den gnsntl. ugentlige arbejdstid

Løn
• 45.376 kr. (inkl. pension) er den gnsntl. bruttoløn
• 49.368 kr. er den gnsntl. indtægt inkl. øvrige indtægter fra andet kiropraktisk arbejde 
• 404 kr. er den gnsntl. bruttotimeløn
• 3 personalegoder har de ansatte i snit

Timeløn fordelt efter uddannelsesår

• 1999 eller tidligere: 479 kr.
• 2000-09: 500 kr.
• 2010-14: 427 kr. 
• 2015 eller senere:337 kr.

Timeløn fordelt efter køn
• Kvinder 375 kr.
• Mænd 479 kr.

Geografi
• 381 kr. er timelønnen i Region Midtjylland 
• 506 kr. er timelønnen i Region Nordjylland 

Læs rapporten med lønstatistikken 2018 
Læs nyhed ofentliggjort i nyhed 6. februar 2019

2017
Arbejdstid
• 30 timer er den gnsntl. ugentlige arbejdstid

Løn
• 44.947 kr. er den gnsntl. bruttoløn
• 49.157 kr. er den gnsntl. løn inkl. øvrige indtægter fra andet arbejde 
• 402 kr. er den gnsntl. bruttotimeløn
• 2,7 personalegoder
   
Køn
• den gnsntl. timeløn for kvinder var 375 kr. og for mænd 439 kr. 

Geografi 
• den gnsntl. timeløn varierer mellem 356 kr. i Region Sjælland (lavest) og 432 kr. i Region Midtjylland (højest)

Læs rapporten med lønstatistikken 2017

Kontakt DKF, hvis du vil se statistikker fra før '17
- se medarbejder på siden.


HVEM UDFØRER UNDERSØGELSERNE?
DKF, Akademikerne (AC) og Huge Consulting ApS gennemfører hvert år undersøgelse af lønniveauet hos ansatte kiropraktorer i private klinikker. Første gang var i 2013.Klinikejerudvalget og Ansatteudvalget har været inddraget i udformningen af spørgeskemaet.


KLINIKKERNES OMSÆTNING?
Som del af kiropraktoroverenskomsten er det aftalt med regionerne, at der hvert tredje år gennemføres undersøgelse af indtjening og omsætning i de overenskomststilmeldte klinikker. 
Seneste undersøgelse er udgivet i 2016