stock-image-15521593.jpg

Ansatte kiropraktorer i privatpraksis og i staten

2 gange årligt (1.april/1.oktober) reguleres løntaksterne.

1. oktober 2018 blev lønnen reguleret for ansatte på statens område, dvs. for ansatte på universiteterne samt for turnuskandidater og ansatte kiropraktorer i privat praksis, som er ansat i henhold til DKF’s standardansættelsesaftaler. 

Gældende løntakster for turnuskandidater og ansatte kiropraktorer - 1. oktober 2018

Ark til beregning af løn og provisionsgrænsebeløb ved ændring af ugentligt timetal og/eller provisionsprocent - oktober 2018

Ansatte i kommuner og regioner
1. oktober 2018 er løn for ansatte i regioner reguleret med ca. 0,91% og for ansatte i kommuner med ca. 1,14%.

Gå til vores side om ansættelseskontrakter

Hvordan er lønniveauet?


DKF undersøger hvert år lønnen hos kiropraktorer ansat i kiropraktorklinikker vha. spørgeskema. 

Seneste undersøgelse er fra 2017 og baserer sig på oplysninger om løn i september måned. Med 112 besvarelser er svarprocenten 55%.

Undersøgelsen for 2018 forventes offentliggjort i december.

Hovedresultater for 2017

Arbejdstid
• 30 timer er den gnsntl. ugentlige arbejdstid i privat praksis

Løn
• 44.947 kr. (inkl. pension) er den gnsntl. bruttoløn
• 49.157 kr. er den gnsntl. indtægt inkl. øvrige indtægter fra andet arbejde 
• 402 kr. er den gnsntl. bruttotimeløn
• ansatte har i gnsn. 2,7 personalegoder
   
Uddannelsesår
• kandidater dimitteret i 1999 eller tidligere, har en gnsntl. timeløn på 519 kr., kandidater fra 2000-09 en gnsntl. timeløn på 451 kr., kandidater fra 2010-14 en gnsntl. timeløn på 473 kr. og kandidater fra 2015 eller senere en timeløn på 280 kr.

Køn
• den gnsntl. timeløn for kvinder var 375 kr. og for mænd 439 kr. 

Geografi 
• den gnsntl. timeløn varierer mellem 356 kr. i Region Sjælland (lavest) og 432 kr. i Region Midtjylland (højest)

Metode
Undersøgelsen er gennemført ved, at samtlige medlemmer i privat praksis har fået mailet med link til lønskema. 

Mange ansatte i kiropraktorpraksis er ansat i stillinger med en ugentlig arbejdstid, der er mindre end 37 timer.

Derfor har man valgt at inddele medlemmerne i 3 grupper afhængigt af ugentlig arbejdstid:
• 25 timer/uge eller mindre
• 26-34 timer/uge
• 35 timer/uge eller mere

I de tabeller, hvor månedslønnen præsenteres, er medlemmerne opdelt i ovenstående grupper.

Læs lønstatistikken for 2017

Tidligere undersøgelser
Kontakt DKF, hvis du vil se statistikker for tidligere år - se medarbejder i boks til højre.

Hvem udfører undersøgelsen?
DKF, Akademikerne (AC) og Huge Consulting ApS gennemfører hvert år undersøgelse af lønniveauet hos ansatte kiropraktorer i private klinikker. Første gang var i 2013.Klinikejerudvalget og Ansatteudvalget har været inddraget i udformningen af spørgeskemaet.

Hvordan med omsætningen i klinikkerne?
Som del af kiropraktoroverenskomsten er det aftalt med regionerne, at der hvert tredje år gennemføres undersøgelse af indtjening og omsætning i de overenskomststilmeldte klinikker. 
Her finder du undersøgelsen af klinikkernes omsætning og indtjening for 2015, udgivet i 2016.