Økonomi.jpg

Ansatte kiropraktorer i privatpraksis og i staten

2 gange årligt (1.april/1.oktober) reguleres løntaksterne.

1. oktober 2019 bliver lønnen reguleret med en generel lønstigning på ca. 0,84 % for ansatte på statens område, dvs. for ansatte på universiteterne samt for turnuskandidater og ansatte kiropraktorer i privat praksis, som er ansat i henhold til DKF's standardansættelsesaftaler. 

Gældende løntakster for turnuskandidater og ansatte kiropraktorer - oktober 2019

Ark til beregning af løn og provisionsgrænsebeløb ved ændring af ugentligt timetal og/eller provisionsprocent - oktober 2019

 

Ansatte i kommuner og regioner

1. oktober 2019 er løn for ansatte i kommunerne reguleret med ca. 0,99% og ca. 0,77% i regionerne.


Gå til vores side om ansættelseskontrakter

 

Hvordan ligger lønnen?

DKF undersøger hvert år lønnen hos kiropraktorer ansat i kiropraktorklinikker vha. spørgeskema. 

Seneste undersøgelse er fra 2018 baseret på oplysninger om løn i september måned. Med 112 besvarelser er svarprocenten 49%.

Undersøgelsen er offentliggjort i nyhed 6. februar 2019 - lønstatistik 2018

Hovedresultater for 2018
Arbejdstid
• 31 timer er den gnsntl. ugentlige arbejdstid

Løn
• 45.376 kr. (inkl. pension) er den gnsntl. bruttoløn
• 49.368 kr. er den gnsntl. indtægt inkl. øvrige indtægter fra andet kiropraktisk arbejde 
• 404 kr. er den gnsntl. bruttotimeløn
• 3 personalegoder har de ansatte i snit

Timeløn fordelt efter uddannelsesår

• 1999 eller tidligere: 479 kr.
• 2000-09: 500 kr.
• 2010-14: 427 kr. 
• 2015 eller senere:337 kr.

Timeløn fordelt efter køn
• Kvinder 375 kr.
• Mænd 479 kr.

Geografi
• 381 kr. er timelønnen i Region Midtjylland 
•506 kr. er timelønnen i Region Nordjylland 

Hovedresultater for 2017
Arbejdstid
• 30 timer er den gnsntl. ugentlige arbejdstid

Løn
• 44.947 kr. er den gnsntl. bruttoløn
• 49.157 kr. er den gnsntl. løn inkl. øvrige indtægter fra andet arbejde 
• 402 kr. er den gnsntl. bruttotimeløn
• 2,7 personalegoder
   
Køn
• den gnsntl. timeløn for kvinder var 375 kr. og for mænd 439 kr. 

Geografi 
• den gnsntl. timeløn varierer mellem 356 kr. i Region Sjælland (lavest) og 432 kr. i Region Midtjylland (højest)

Lønstatistikken for 2017

Tidligere undersøgelser
Kontakt DKF, hvis du vil se statistikker fra før '17
- se medarbejder i boks til højre.

Hvem udfører undersøgelsen?
DKF, Akademikerne (AC) og Huge Consulting ApS gennemfører hvert år undersøgelse af lønniveauet hos ansatte kiropraktorer i private klinikker. Første gang var i 2013.Klinikejerudvalget og Ansatteudvalget har været inddraget i udformningen af spørgeskemaet.

Hvordan med omsætningen i klinikkerne?
Som del af kiropraktoroverenskomsten er det aftalt med regionerne, at der hvert tredje år gennemføres undersøgelse af indtjening og omsætning i de overenskomststilmeldte klinikker. 
Seneste undersøgelse af omsætning og indtjening udgivet i 2016