Økonomi.jpg
I skemaet nedenfor ser i forskellen i kroner siden sidste regulering i OKTOBER 2023

Løntrin

OKTOBER 2023
Løn (inkl. eget pensionsbidrag)

APRIL 2024
Løn (inkl. eget pensionsbidrag)

Forskel i kr.

 

 
   

4 (år)

349.496,00

370.261,00

20.765,00

   

4 (måned)

29.124,67

30.855,08

1.730,41

   

Barsel (måned) Turnus

29.124,67

30.855,08

1.730,41

   
   

5 (år)

376.669,00

399.048,00

22.379,00

   

5 (måned)

31.389,08

33.254,00

1.864,92

   

Barsel (måned)

31.389,08

33.254,00

1.864,92

   
   

Ansatte kiropraktorer i privatpraksis og i staten
Løntaksterne for ansatte kiropraktorer på DKF's basisansættelseskontrakter følger lønudviklingen på det statslige område. Almindeligvis reguleres løntaksterne 2 gange årligt (1.april/1.oktober). 

LØNREGULERING PR. 1. APRIL 2024

For de af jer der benytter DKF's basisansættelseskontrakter, stiger jeres grundløn med 5,89% pr. 1. april 2024. 

Gældende løntakster for turnuskandidater og ansatte kiropraktorer - APRIL 2024

Ark til beregning af løn og provisionsgrænsebeløb ved ændring af ugentligt timetal og/eller provisionsprocent - APRIL 2024

Gå til vores side om ansættelseskontrakter

 

 

Hvordan ligger lønnen?

DKF undersøger hvert år lønnen hos kiropraktorer ansat i kiropraktorklinikker vha. spørgeskema. 

Seneste undersøgelse er fra 2023 baseret på oplysninger om løn i september måned.

Hovedresultaterne for 2023

De væsentligste hovedresultater for undersøgelsen i privat praksis er følgende (tal i parentes er 2022 / 2021-tal):

Gennemsnitlig arbejdstid

 • Privat praksis: 29 (30/30) timer

Gennemsnitlig løn

 • Timeløn: 404 (345 / 367) kr.
 • Timeløn for kvinder: 401 (344 / 363) kr.
 • Timeløn for mænd: 408 (346 / 372) kr.
 • Bruttoløn i september måned (inkl. pension) i privat praksis var 44.933 (43.180 / 44.597) kr.
 • Kandidater, der var dimitteret i 2009 eller før havde en gennemsnitlig timeløn på 506 (457 / 436) kr., kandidater fra 2010-2019 havde en gennemsnitlig timeløn på 394 (378 / 387) kr. og kandidater fra 2020 eller senere havde en gennemsnitlig timeløn på 375 (280 / 308) kr.

Gennemsnitlig indtægt

 • Indtægt inkl. øvrige indtægter fra andet arbejde var 46.225 (44.112/46.850) kr.

Læs hele rapporten for 2023.

Hovedresultater for 2022

De væsentligste hovedresultater for undersøgelsen i privat praksis er følgende (tal i parentes er 2021 / 2020-tal):

Gennemsnitlig arbejdstid

 • Privat praksis: 30 (30/31) timer

Gennemsnitlig løn

 • Timeløn 345 (367 / 351) kr.
 • Timeløn for kvinder: var 344 (363 / 328) kr.
 • Timeløn for mænd: 346 (372 / 392) kr.
 • Bruttoløn i september måned (inkl. pension) i privat praksis: 43.180 (44.597 / 45.464) kr.
 • Kandidater, der var dimitteret i 2009 eller før havde en gennemsnitlig timeløn på 457 (436 / 383) kr., kandidater fra 2010-2019 havde en gennemsnitlig timeløn på 378 (387 / 376) kr. og kandidater fra 2020 eller senere havde en gennemsnitlig timeløn på 280 (308 / 293) kr.

Gennemsnitlig indtægt og personalegoder:

 • Indtægt inkl. øvrige indtægter fra andet arbejde: 44.112 (46.850 / 48.985) kr.
 • Personalegode: 3,4 (3,7 / 3,7).

Forbehold: Der kan være en udfordring i undersøgelsens datagrundlag, hvis de 119 valide besvarelser/medlemmer ikke er repræsentative i forhold til hele populationen, da det er uvist om besvarelserne er repræsentative

Hovedresultater fra 2021

Gennemsnitlig arbejdstid

 • Privat praksis: 30 (31) timer

Gennemsnitlig løn

 • Timeløn 367 (351) kr.
 • Timeløn for kvinder: 363 (328) kr.
 • Timeløn for mænd: 372 (392) kr.
 • Bruttoløn i september måned (inkl. pension) i privat praksis var 44.597 (45.464) kr.
 • Kandidater, der var dimitteret i 2009 eller før havde en gennemsnitlig timeløn på 436 (383) kr., kandidater fra 2010-2017 havde en gennemsnitlig timeløn på 387(376) kr. og kandidater fra 2018 eller senere havde en gennemsnitlig timeløn på 308 (293) kr. 

Gennemsnitlig indtægt

 • indtægt inkl. øvrige indtægter fra andet arbejde var 46.850 (48.985) kr.

 

Læs rapporten
Læs nyhed fra 21/12 om resultaterne

Hovedresultater fra 2020
De væsentligste hovedresultater for undersøgelsen i privat praksis er følgende (tal i parentes er 2019-tal):

Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i privat praksis var 31 (31) timer

Den gennemsnitlige bruttoløn i september måned (inkl. pension) i privat praksis var 45.464 (47.641) kr.

Den gennemsnitlige indtægt inkl. øvrige indtægter fra andet arbejde var 48.985 (51.647) kr.

Den gennemsnitlige bruttotimeløn var 351 (400) kr.

Kandidater, der var dimitteret i 2009 eller før havde en gennemsnitlig timeløn på 383 (461) kr., kandidater fra 2010-2017 havde en gennemsnitlig timeløn på 376 (443) kr. tallet for 2019 er for perioden 2010-2014 og kandidater fra 2018 eller senere havde en gennemsnitlig timeløn på 293 (358) kr. tallet for 2019 er for perioden efter 2015.

Den gennemsnitlige timeløn for kvinder var 328 (370) kr. og for mænd 392 (445) kr.

Den gennemsnitlige timeløn varierer mellem lavest i Region Hovedstaden på 336 (400) og Region Midtjylland 340 (370) kr. I 2019 var timelønnen højest i Region Sjælland på 461 kr., hvor den i 2020 er 515 kr. i Region Nordjylland.

Ansatte har i gennemsnit 3,7 (3,6) personalegoder.

Læs rapporten
Læs nyhed med rapporten


Hovedresultater fra 2019


Arbejdstid

Arbejdstid 30 timer/ugen

Løn

47.641 kr. (inkl. pension) gnsntl. bruttoløn

51.647 kr. (inkl. pension) gnsntl indtægt inkl. øvrige indtægter fra andet arbejde  

400 kr. er timelønnen

3,6 personalegoder har ansatte i snit

Kandidater, der var dimitteret i 2009 eller før havde en gennemsnitlig timeløn på 461 (500) kr., kandidater fra 2010-2014 havde en gennemsnitlig timeløn på 443 kr. og kandidater fra 2015 eller senere havde en gennemsnitlig timeløn på 358 kr.

Den gennemsnitlige timeløn for kvinder var 370 kr. og for mænd 445 kr.

Den gennemsnitlige timeløn varierer mellem lavest i Region Midtjylland og højest i Region Sjælland.

Læs nyhed om undersøgelsen
Læs rapporten


Hovedresultater fra 2018
Arbejdstid
• 31 timer er den gnsntl. ugentlige arbejdstid

Løn
• 45.376 kr. (inkl. pension) er den gnsntl. bruttoløn
• 49.368 kr. er den gnsntl. indtægt inkl. øvrige indtægter fra andet kiropraktisk arbejde 
• 404 kr. er den gnsntl. bruttotimeløn
• 3 personalegoder har de ansatte i snit

Timeløn fordelt efter uddannelsesår

• 1999 eller tidligere: 479 kr.
• 2000-09: 500 kr.
• 2010-14: 427 kr. 
• 2015 eller senere:337 kr.

Timeløn fordelt efter køn
• Kvinder 375 kr.
• Mænd 479 kr.

Geografi
• 381 kr. er timelønnen i Region Midtjylland 
• 506 kr. er timelønnen i Region Nordjylland 

Læs rapporten med lønstatistikken 2018 
Læs nyhed ofentliggjort i nyhed 6. februar 2019


Hovedresultater fra 2017


Arbejdstid
• 30 timer er den gnsntl. ugentlige arbejdstid

Løn
• 44.947 kr. er den gnsntl. bruttoløn
• 49.157 kr. er den gnsntl. løn inkl. øvrige indtægter fra andet arbejde 
• 402 kr. er den gnsntl. bruttotimeløn
• 2,7 personalegoder
   
Køn
• den gnsntl. timeløn for kvinder var 375 kr. og for mænd 439 kr. 

Geografi 
• den gnsntl. timeløn varierer mellem 356 kr. i Region Sjælland (lavest) og 432 kr. i Region Midtjylland (højest)

Læs rapporten med lønstatistikken 2017

Kontakt DKF, hvis du vil se statistikker fra før '17
- se medarbejder på siden.


Hvem udfører undersøgelsen?
DKF, Akademikerne (AC) og Huge Consulting ApS gennemfører hvert år undersøgelse af lønniveauet hos ansatte kiropraktorer i private klinikker. Første gang var i 2013.Klinikejerudvalget og Ansatteudvalget har været inddraget i udformningen af spørgeskemaet.


Klinikkens omsætning?
Som del af kiropraktoroverenskomsten er det aftalt med regionerne, at der hvert tredje år gennemføres undersøgelse af indtjening og omsætning i de overenskomststilmeldte klinikker. 
Seneste undersøgelse er udgivet i 2018