RW-220829-Kiropraktor-Lise_008.jpg

Overenskomst
Dansk Kiropraktor Forening forhandler overenskomst på vegne af foreningens offentligt ansatte. Seneste overenskomstforhandling er afsluttet ultimo februar 2024, men endnu ikke godkendt af medlemmerne.

Læs mere om overenskomstresultatet her og det kommende forløb her

Arrangementer
Der er planlagt to informationsmøder om OK24, henholdsvis for statens område:

- Tirsdag den 2. april 2024 kl. 12.15 – 13.00 på SDU, hvor den lokale TR Lars Elbæk allerede har indkaldt den lokale AC klub og hvor også repræsentanter fra DKF’s bestyrelse og sekretariat vil være til stede.

Og for det regionale område:

- Torsdag den 4. april kl. 19.00 på skærmen (link til teams-møde fremsendes separat på et senere tidspunkt), hvor de lokale TR’er Lise Lykke Oddershede og Tina Gotfred-Iversen sammen med repræsentanter fra DKF’s bestyrelse og sekretariat vil orientere om aftalen.

Tillidsrepræsentanter
SDU: Lars Elbæk (fællestillidsmand for AC, inklusiv kiropraktorerne på Klinisk Biomekanik)

Billeddiagnostiske afdelinger: Tina Gotfred-Iversen

Resten af Sygehusvæsenet:  Lise Lykke Oddershede

Offentligt ansatte udvalget
Medlemmer 2023-2025:
Stine Haugaard Clausen (Formand)
Lise Lykke Oddershede
Michaela Lundgaard Saugstrup

Hvad arbejder de offentligt ansattes udvalg med?
Udvalget fungerer som bindeled for de offentligt ansatte kiropraktorer i forhold til DKF’s bestyrelse, og indgår i drøftelser med DKF om forslag til overenskomstændringer i Akademikernes overenskomster med staten, Regionernes Lønnings og Takstnævn samt Kommunernes Landsforening. 

De holder også kontakt til tillidsrepræsentanter, og kan bistå medlemmer i forbindelse med konkrete forespørgsler, herunder henvise til eventuel tillidsrepræsentant og/eller DKF’s sekretariat i spørgsmål af ansættelsesretslig karakter.

Udvalget afholder Skype-møde ca. 2-3 gange årligt og kommunikerer sædvanligvis via mail. Derudover mødes udvalget én gang årligt med repræsentanter fra DKF’s bestyrelse og sekretariat. Yderligere møder kan komme på tale, hvis der er konkret behov herfor. 

Se mere her i kommissoriet for Udvalg for Offentligt ansatte