blandet forår 2012 080.JPG

PENSIONSORDNING MED FORSIKRINGER 
Ordningen er indgået af DKF hos Danica (tidligere SEB). Den gælder for alle medlemmer af DKF pånær studentermedlemmer og medlemmer i udlandet. Klinikejere er forpligtede til at tilmelde deres ansatte.

Læs: Info fra Willis: Sådan er medarbejderne dækket for COVID-19 via deres pensionsordning

Mæglervirksomheden Willis Towers Watson rådgiver medlemmer og DKF om ordningen og Willis Towers Watson kan kontaktes med spørgsmål.

Disse forsikringer indgår i ordningen: 
- Forsikring for tab af erhvervsevne (faginvaliditet) 
- Dækning ved dødsfald
- Dækning ved kritisk sygdom 

Derudover er der rig mulighed for at tilpasse de ovenstående grunddækninger til egne behov, bl.a. mulighed for at tegne en behandlingsforsikring hos enten Mølholm eller Codan.
 
Find alle detaljer om ordningen på Willis Towers Watsons særlige hjemmeside om DKF's pensionsordning. OBS: VIRKER DESVÆRRE KUN I INTERNET EXPLORER.

OBS: I juni 2018 har SEB solgt SEB Pension til Danica Pensionsforsikring, som i marts 2019 er fusioneret med Danica Pensions A/S som fortsættende selskab - læs mere om fusionen 

Scroll ned og læs spørgsmål og svar om ordningen.

FORSIKRING AF ERHVERVSANSVAR HOS CODAN
Den dækker, hvor den offentlige patienterstatning ikke dækker, fx hvis en patient glider på et vådt gulv, eller en behandling ikke finder sted i din klinik. Forsikringen dækker endvidere produktansvar og retshjælp.

Læs Codan har samlet ofte spurgte spørgsmål og svar fra erhvevskunder 

Læs DKF's kollektive erhvervsansvarsforsikring hos Codan

Rabat på forsikringer 
DKF har indgået en samarbejdsaftale med Codan, der indebærer, at medlemmer kan tegne forsikringer (private som erhvervsmæssige) på fordelagtige vilkår hos selskabet.

Kontakt Codan for at høre mere om - husk at oplyse, at du er medlem af DKF. 

Er du under 30 år og medlem af DKF, kan du få 10% rabat på dine private forsikringer gennem Codan. Læs mere om rabatordningen.

 

Spørgsmål og svar om DKF's pensionsordning


Hvad er formålet med den kollektive ordning?
Formålet er at sikre medlemmerne adgang til en pensionsordning til attraktive priser og vilkår og forsikrings-dækninger målrettet kiropraktorerhvervet. 

Hvem gælder ordningen og de dertil knyttede forsikringer for? 
Ordningen er obligatorisk for medlemmer af DKF. Enkelte grupper fx studerende og medlemmer, der er bosat i udlandet, er dog ikke omfattet. Ordningen kan også tilbydes ansatte, som ikke er kiropraktorer samt ægtefæller m.fl. 

Hvordan ser den nuværende aftale ud?
Den nuværende ordningen er indgået med SEB Pension i 2013 efter en udbudsrunde for at sikre, at ordningen er konkurrencedygtig. Læs aftalen her hvor du også kan læse om pensions-bidraget og administrations-bidraget til SEB.
 
Hvem er Willis? 
Willis Towers Watson er en virksomhed, der udbyder uafhængig pensionsrådgivning. For at sikre, at såvel medlemmer som DKF får uvildig rådgivning om pensions-spørgsmål, har DKF indgået en aftale om samarbejde med Willis.
 
Hvad kan Willis hjælpe mig med?
Willis kan rådgive dig om de fleste emner, der opstår i forbindelse med din pensions- og forsikrings-ordning. Målet er at sikre, at du tilpasser din ordning, så den passer til dig og dit behov. Se boksen.

1. Klinikejere skal oplyse Willis om nye ansatte (her på ordningens site), hvorefter Willis kontakter den nyansatte og tilbyder personlig rådgivning.
2. Willis kontakter dig direkte, når der er særlige tilbud eller ændringer, du bør tage stilling til. 
3. Du kan altid booke en personlig rådgivnings-samtale med Willis. 
4. Skal du gøre brug af en forsikring, hjælper Willis dig med det praktiske.  

Jeg er klinikejer - hvor finder jeg særlig information til mig?
Willis' site om ordningen er speciel afdeling til klinikejere, hvor du får hjælp til at administrere ordningen fx læse om, hvordan du tilføjer nye ansatte, eller meddeler om ansatte, der går på orlov. 

Hvordan samarbejder DKF med Willis?
Willis Towers Watson rådgiver DKF om generelle forhold på pensions-området og varetager efter aftale særlige opgaver. Willis gennemførte således i 2012 et udbud af pensionsordningen for at sikre, at ordningen var konkurrencedygtig. Hovedresultatet af udbuddet blev, at ordningen fortsætter hos SEB Pension. 

Hvert år i efteråret gøres status på samarbejdet mellem DKF og Willis i forbindelse med, at Willis udgiver en årsrapport, som bl.a. gør status over samarbejdet med SEB Pension og sammenholder ordningen med det generelle danske pensionsmarked. Rapporten gør også status på medlemmernes tilfredshed med den rådgivning, de modtager fra Willis.

Rapporten præsenteres og drøftes på et statusmøde med DKF’s bestyrelse, hvorefter relevant opfølgning aftales og foretages. 

Løbende er DKF i dialog med både Willis Towers Watson og SEB Pension om relevante emner og problemstillinger. 

Hver år gennemføres også andre aktiviteter for at sikre, at DKF´s medlemmer tilbydes de bedst mulige vilkår. 

Hvert år er Willis Towers Watson synligt til stede til DKF's årsmøde for at være i dialog med medlemmer. 

Hvad koster pensionsordningen? 
Ifølge aftalen beregner SEB Pensions sig et administrations-fradrag på 0,75 % af pensionsindbetalingen. 

Hvad koster samarbejdet med Willis?
Ifølge aftalen mellem Willis og DKF udgør Willis’ vederlag 2,25% af pensionsindbetalingen.