Pension og forsikring hos Willis Towers Watson.png

Som medlem i Dansk Kiropraktor Forening er du omfattet af en ordning, der både sikrer, at du sparer op til din pension, og at du har et økonomisk sikkerhedsnet i tilfælde af, at du bliver syg. Forsikringerne i ordningen skaber økonomisk tryghed for dig og din familie, hvis du mister din erhvervsevne, bliver kritisk syg eller mister livet.

Ordningen er en medlemsfordel, som man ikke kan melde sig ud af.

Ordningen er indgået af DKF hos Danica Pension i samarbejde med Willis Towers Watson, der er uvildig pensions- og forsikringsmægler, og som rådgiver bestyrelsen og medlemmer i DKF ved spørgsmål om pension.

Ny ordning pr. 1. marts 2021
Bestyrelsen har i samarbejde med DKF’s uvildige pensionsmægler Willis Towers Watson forhandlet en ny pensionsordning hos Danica Pension. Resultatet er blevet en opdateret og tidssvarende pensionsordning, der trådte i kraft 1. marts 2021.

Det er vigtigt for DKF, at den pensionsordning, vi tilbyder vores medlemmer, til enhver tid er etableret på de mest attraktive og fleksible vilkår på markedet. Derfor har vi sikret, at forsikringsdækningerne i DKF’s pensionsordning – som er dit økonomiske sikkerhedsnet – nu er synkroniseret med det enkelte medlems folkepensionsalder. Dette var ikke tilfældet ved den nu gamle ordning, for ved denne stoppede dækningen i en alder af 60 år.

Det betyder med andre ord, at du som medlem ikke risikerer at stå i en periode uden et økonomisk sikkerhedsnet – hvis du sørger for at overgå til den nye ordning.

Du har tidligere kunne se information om pensionsordningen på en willisview-hjemmeside. Nu er de elementer, som din pensionsordning består af, samlet i en pdf: Se dækningsoversigt (udgave oktober 2021) 

Læs mere om forskellen på den gamle og nye ordning (udgave oktober 2021)

Du skal selv aktivt tage stilling
Bestyrelsen i DKF anbefaler alle medlemmer at overgå til den nye ordning, da man helt frem til folkepensionsalderen som forsikringstager vil være bedre stillet økonomisk i tilfælde af sygdom. Du skal selv sørge for at flytte din gamle pensionsordning i Danica Pension over til den nye pensionsordning i Danica Pension. Hvis du ikke gør dette aktivt, får du ikke del af de nye økonomiske fordele i den nye pensionsordning.

Du har fire valgmuligheder:

 1. Du kan blive rådgivet af Willis Towers Watson
  Du kan booke et personligt rådgivningsmøde, der foregår over telefonen og ved en computer ved at bruge nedenstående loginoplysninger: 
  Brugernavn: Kiroprakt 
  Adgangskode: pension
  Book personlig rådgivning
 1. Du kan få mere at vide om den nye pensionsordning
  Kontakt Willis Towers Watson på telefon 88 13 92 82 eller mail: dk-pension@willistowerswatson.com, hvis du har spørgsmål til den nye pensionsordning.
 2. Du kan overgå til den nye pensionsordning i Danica Pension
  Send en mail til Danica Pension på kundeservice_maegler@danicapension.dk, og du vil herefter modtage et link med få spørgsmål, som du skal svare på.
 3. Du kan blive i den gamle pensionsordning i Danica Pension
  Send en mail til dk-pension@willistowerswatson.com om, at du vil blive i den nuværende pensionsordning med de vilkår, der er på denne.


KLIK HER: kundeservice_maegler@danicapension.dk

Hvis du ikke foretager et aktivt valg, vil der ikke ske ændringer i din pensionsordning hos Danica Pension, men du må meget gerne sende en mail til Willis Towers Watson, så vi ved, at du har taget aktivt stilling.

Hold også øje med din e-boks med mails fra Danica Pension.

Er du fyldt 60 år, så gælder der særlige regler for dig, kontakt Willis Towers Watson og hør nærmere.

Studentermedlemmer er ikke omfattet af pensionsordningen, men vil blive omfattet af den nye ordning, når de bliver færdiguddannede medlemmer af DKF.

Personlig rådgivning

Du er altid velkommen til at kontakte Willis Towers Watson.

Telefon: +45 8813 9282
E-mail: dk-pension@willistowerswatson.com

SPØRGSMÅL & SVAR OM ORDNINGEN

Hvad er formålet med den kollektive ordning?
Formålet er at sikre medlemmerne adgang til en pensionsordning til attraktive priser og vilkår og forsikringsdækninger målrettet kiropraktorerhvervet.

Hvem gælder ordningen og de dertil knyttede forsikringer for?
Ordningen er obligatorisk for medlemmer af DKF. Enkelte grupper fx studerende og medlemmer, der er bosat i udlandet, er dog ikke omfattet. Ordningen kan også tilbydes ansatte, som ikke er kiropraktorer samt ægtefæller m.fl.

Hvordan ser den nuværende aftale ud?
Den nuværende ordning er indgået med Danica Pension efter en udbudsrunde for at sikre, at ordningen er konkurrencedygtig. Se dækningsoversigten

Hvem er Willis Towers Watson?
Willis Towers Watson er en virksomhed, der tilbyder uvildig pensionsrådgivning. For at sikre, at både medlemmer og DKF får uvildig rådgivning om pension, har DKF indgået en aftale om samarbejde med Willis Towers Watson.

Hvad kan Willis Towers Watson hjælpe mig med?
Uvildige rådgivere fra Willis Towers Watson kan rådgive dig om de fleste emner, der opstår i forbindelse med din pensions- og forsikringsordning. Målet er at sikre, at du tilpasser din ordning, så den passer til dig, dit behov og dine medarbejder.

 1. Klinikejere skal oplyse Willis Towers Watson om nye ansatte kiropraktorer. Dette gøres gennem en onlineformular, som modtages ved at sende en mail til dkf@danskkiropraktorforening.dk hvorefter Willis kontakter den nyansatte og tilbyder personlig rådgivning, såfremt kiropraktoren er medlem af DKF. 
 2. Willis Towers Watson kontakter dig direkte, når der er særlige tilbud eller ændringer, du bør tage stilling til.
 3. Du kan altid booke en personlig rådgivnings-samtale med Willis Towers Watson.
 4. Skal du gøre brug af en forsikring, hjælper Willis Towers Watson dig med det praktiske.

Hvordan samarbejder DKF med Willis Towers Watson?
Willis Towers Watson rådgiver DKF om generelle forhold på pensions-området og varetager efter aftale særlige opgaver. Willis Towers Watson har af flere omgange gennemført udbud af pensionsordningen for at sikre, at ordningen fortsat er konkurrencedygtig.

Hvert år i efteråret gøres status på samarbejdet mellem DKF og Willis Towers Watson i forbindelse med, at Willis Towers Watson udgiver en årsrapport med status over samarbejdet med pensionsselskabet og hvor ordningen bliver sammenholdt med det generelle danske pensionsmarked. Rapporten gør også status på medlemmernes tilfredshed med den rådgivning, de modtager fra Willis Towers Watson.

Rapporten præsenteres og drøftes på et statusmøde med DKF’s bestyrelse, hvorefter relevant opfølgning aftales og foretages.

Løbende er DKF i dialog med både Willis Towers Watson og Danica Pension om relevante emner og problemstillinger.

Hver år gennemføres også andre aktiviteter for at sikre, at DKF´s medlemmer tilbydes de bedst mulige vilkår.

Hvert år er Willis Towers Watson synligt til stede til DKF's årsmøde for at være i dialog med medlemmerne.

Hvad koster pensionsordningen?
Ifølge aftalen beregner Danica Pension sig et administrations-fradrag på 0,25 % af pensionsindbetalingen.

Hvad koster samarbejdet med Willis Towers Watson?
Ifølge aftalen mellem Willis Towers Watson og DKF udgør Willis Towers Watsons vederlag 2,25% af pensionsindbetalingen.

Som medlem af DKF er du dækket af en særlig forsikring for erhvervsansvar hos CODAN. Den dækker, hvor den offentlige patienterstatning ikke dækker, fx hvis en patient glider på et vådt gulv, eller en behandling ikke finder sted i din klinik. Forsikringen dækker endvidere produktansvar og retshjælp.  Læs mere

 

 

 

Siden opdateret 22. juni 2021