Årsmøde 2010_11.jpg


Som noget nyt strækker det sig over 3 hele dage; torsdag, fredag og lørdag.

Torsdag er en kursusdag, fredag en medlemsdag og lørdagen fyldt med politik, for her er der generalforsamling fra morgen til aften.

I lighed med 2017 i Middelfart vil der være noget for alle, uanset om du er klinikejer, ansat eller studerende. Torsdag udbyder NIKKB tre kurser. David Byfield og Henrik Hein Lauridsen underviser i hands-on, Sarah Dion forelæser om røntgen, og Tamar Pincus introducerer til sine sundhedspsykologiske metoder, der klæder dig på til at hjælpe patienter med at håndtere smerterelateret stress.

Efter kurserne kan både kursisterne og medlemmer, der støder til, deltage i middag.

Medlemsdagen fredag starter med den meget populære foredragsholder og forfatter Sagar Constantin, som har undervist kiropraktorerne mange gange.

Hvad betyder kendskab til egne kerneværdier, når vi kommunikerer, spørger hun og sætter en fælles ramme for resten af dagens workshops. Her kan medlemmer fordybe sig i kropssprog, som Michael Sjøberg skal undervise i, eller man kan dykke ned i, hvordan man kan organisere sin klinik bedst muligt – eller hvordan man sikrer trivsel og forebygger stress både som leder og kollega.

De studerende kan deltage i en session særligt målrettet dem. Den handler om, hvad det kræver at samarbejde tværfagligt, som kræver, at man arbejder sammen med mange typer mennesker med forskellig baggrund.

Fredag aften fortsætter vi i helikopteren med en debat om et aktuelt emne, der først lægges fast efter sommerferien. Lørdag står den som sædvanlig på kiropraktorpolitik hele dagen med generalforsamling, som vil køre stort set som i 2017 med dr. Jur. Eigil Lego Andersen som dirigent.

Det hele sluttes af med den legendariske årsfest lørdag aften, der nok skal leve op til sit festlige ry endnu en gang.

Tilmelding åbner efter sommerferien.