Skralder fattig udsat.jpg

Mødet er aflyst pga. for få tilmeldinger desværre.

-------

DKF holder fyraftensmøde, hvor projektlederen af Røde Kors’ Sundhedsklinikker i København og Aarhus, Vibeke Lenskjold, kommer og fortæller om deres brugergruppe og disses bevægeapparatsproblematikker.

Sundhedsklinikkerne er privatfinansieret og er drevet af frivillige læger, sygeplejersker, jordemødre, fysioterapeuter, psykologer og andre faggrupper. Klinikken tilser og behandler mennesker, der ikke har lovligt ophold i Danmark eller som ikke har et gult sygesikringskort. Siden de åbnede den første klinik i 2011, har de haft mere end 7000 konsultationer.

Arrangementet bliver afholdt 17. september kl. 16.30-18 i Roskilde.

Adresse:
Byens hus
Stændertorvet 1
4000 Roskilde

Efter mødet vil der blive serveret en let aftensmad.
Arrangementet er gratis for alle medlemmer.

Så tag din kollega med og tilmeld jer ved at skrive en mail til cme@danskkiropraktorforening.dk senest d. 10. september.