Kirsebær forår træ.jpg

I år finder seminaret sted i Middelfart på Kongebrogården. 

I det årlige politiske seminar deltager DKF’s bestyrelse, KKF’s bestyrelser, samarbejdsudvalgene, udvalg, praksiskonsulenter og DKR. Det starter fredag den 3. maj kl. 16.30. Seminaret afsluttes lørdag den 4. maj ca. kl. 16.00.

Seminaret vil i form og indhold ligne de tidligere politiske seminarer og starter også i år med teambuilding kl. 16.30 den 3. maj, hvorefter der er middag kl. 18.00, med efterfølgende oplæg om sundhedsreformen.

Lørdag den 4. maj fortsættes seminaret, som vil have fokus på målprogram og OK17/20 som de gennemgående temaer for hele seminaret.

Program og dagsorden udsendes ca. en uge forud for seminaret. 

Deltagerne er invitereret i mail fra DKF (Pia Ravn) afsendt fredag 5. april.

Sted:
Kongebrogården
Kongebrovej 63, Middelfart
Tlf. 63 41 63 41

https://comwell.com/hoteller/comwell-hotel-kongebrogaarden