Teamwork workshop.jpg

Selskabet lancerer inden for det næste halve år en klinisk vejledning om hovedpinebehandling i kiropraktorpraksis. Den er resultat af en meget inddragende proces med flere workshops.Nu tager selskabet fat på at udarbejde de næste kliniske vejledninger for behandling af 
lænderyg, nakke, brystryg og skulder. Dette møde, som foregår i Hotel Nyborg Strand 15. juni kl. 10-16 , markerer opstarten og alle inviteres med til at komme med input til arbejdet.

"Vi ønsker at skabe lødige vejledninger om god klinisk kiropraktorpraksis. Derfor inviterer vi alle med til at arbejde videre med de øvrige vejledninger," fortæller Cecilie Deleurang Testern, tovholder i selskabets fokusgruppe for evidensbaseret praksis.

Arrangementet er gratis. Tilmelding til Cecilie Deleurang Testern: ebp@dskkb.dk'