87877140_M.jpg

Målgruppe:

  • Alment praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer og fodterapeuter der arbejder i praksissektoren i Region Hovedstaden.
  • For dig der ønsker mere viden om muligheder og barrierer i praksisforskning
  • For dig der mangler viden om, hvordan du kommer i gang med at forske

Udbytte:
Gennem oplæg fra forskere og klinikere får du:

  • Viden om praksisforskning
  • Information om faglige miljøer og vejledning
  • Blik for hvordan arbejdslivet fungerer, når forskning og praksisarbejde er sameksisterende
  • Mulighed for at udveksle projektideer og praksiserfaringer med andre klinikere
  • Bemærk: Kurset adskiller sig indholdsmæssigt fra det udbudte kursus ”FRA IDE TIL PROJEKT 2”, der afholdes 21. november 2019. De to kurser supplerer hinanden men kan også tages uafhængigt af hinanden.

Undervisere:
Ansatte ved Forskningsenheden for Almen Medicin og Almen Praksis & Syddansk Universitet. For nærmere detaljer se under program.

Tid & sted:
Kurset afholdes torsdag d. 6. februar 2020 kl.13:00-18:00
Center for Sundhed og Samfund
Københavns Universitet
Øster Farimagsgade 5 1353 København K.
Bygning 5, Lokale 5.0.22.

Kurset er vederlagsfrit

Antal deltagere:
Max. 25 deltagere

Tilmelding til:
Forskningskoordinator Mette Kristence Jensen på mail: mette.kristence@sund.ku.dk
S.U. d. 10. januar

Program:

13:00-13:15   Ankomst og check ind
13:15-13:25   Velkomst v. Mette Kristence Jensen, cand.soc., fysioterapeut og forskningskoordinator for Praksissektorens Forskningsråd
13:25-13:35   Præsentationsrunde
13:35-13:55   Hvorfor forske i praksissektoren v. John Sahl Andersen formand for Praksissektorens Forskningsråd, prakt. læge, lektor, ph.d.
13:55-14:25   Muligheder og barrierer. Hverdagen set fra en deltidsforskers skrivebord v. Anne Møller, praktiserende læge og post doc. ved Forskningsenheden for Almen Medicin
14:25-15:10   Hvilke projekter kan jeg starte med? Samarbejde mellem forskningsenhed og klinikker v. Alice Kongsted, kiropraktor, professor SDU
15:10-15:30   Kaffepause
15:30-15:50   Hvordan finder man et godt forskningsmiljø? Hvordan finansierer man projektet? v. John Sahl Andersen
15:50-17:00   Gruppeworkshop med sparring på projektideer
17:00-17:15   Afrunding og evaluering v. Mette Kristence Jensen
17:15-18:00   Networking og vin