Det handler om at kunne rumme svære følelser og passe på sig selv og hinanden i svære situationer. Helt centralt er vores evne til at forstå egne og andres tanker og følelser, og hvordan de påvirker vores handlinger. Den evne kaldes for mentalisering og er afgørende for den forståelse og de relationer, vi kan skabe med og til hinanden.

Robusthedsprogrammet er et mentaliseringsbaseret program, som giver viden og redskaber til at styrke egen og andres mentaliseringsevne. I programmet bliver kompleks viden fra psykologi, pædagogik og neurovidenskab omsat til et simpelt hverdags- og billedsprog, som gør, at alle, uanset alder og faglig baggrund, kan få en bedre forståelse for tanker, følelser og reaktionsmønstre. Programmet er især anvendeligt for dig, som har direkte kontakt med mennesker i dit daglige arbejde og bliver fx anvendt af sundhedsplejersker, praktiserende læger og jordemødre.

Programmet sætter bl.a. fokus på at øge forståelsen af og se bag adfærden hos mennesker, der har det svært eller er syge, og samtidig at passe på dig selv og modvirke relationstræthed og udbrændthed.

Ved at deltage i arrangementet kan du forvente at:
▪ få viden om mentalisering og konkrete redskaber til at arbejde med mentalisering
▪ få viden om hvordan du kan tage vare på dig selv i dit daglige arbejde med mennesker
▪ få konkrete redskaber som du kan bruge alene eller sammen med andre, fx til formidling om tanker, følelser og hjernen på en enkel og nærværende måde
▪ få viden og redskaber der kan styrke fællesskabet på en arbejdsplads og det sociale samspil i den målgruppe, du arbejder med.

Praktisk information
Tilmelding her
Deltagelse er gratis. Pladserne er først til mølle-princippet.