Møde gruppearbejde.jpg

Forhandlingsteamet (formand Lone Kousgaard Jørgensen, næstformand Michael Christensen og bestyrelsesmedlem Christina Nielsen) orienterer om udviklingen i forhandlingerne og det forstående afsluttende forhandlingsmøde 6. oktober.

Mødet afholdes digitalt, starter kl. 19 og forventes at vare ca. en time. Tilmelding ikke nødvendig, men link til deltagelse sendes i mail til alle medlemmer umiddelbart inden mødet.

Sådan forløber forhandlingerne (med forbehold for ændringer):

Det afsluttende forhandlingsmøde er 6. oktober, og indtil da består processen af sekretariatsmøder mellem Danske Regioner og DKF samt udarbejdelse af forhandlingsnotater på de væsentligste forhandlingsområder. Og medlemsinddragelse.

  • 16. september afholder DKF virtuelt møde for medlemmer, der kan høre forhandlingsteamet orientere om forhandlingerne og det forstående, sidste forhandlingsmøde.
  • Mødet 6. oktober forventes at munde ud i en aftale. Lykkes det, holdes der medlemsmøder både fysisk og digitalt i uge 44-45.
  • Herefter sendes aftalen til afstemning således, at resultatet er klar inden DKF’s årsmøde 14. november. Bemærk: det er kun ejere af klinikker, der har tiltrådt overenskomsten, kan stemme.
  • Går alt efter planen kan OK20, som vi skal vænne os til at kalde OK21, træde i kraft 1. januar 2021, hvilket i alt vil være ¾ års udsættelse.

 

Læs mere om forhandlingerne i nyhed om første forhandlingsmøde i juni