_38A5449.jpg

Velkommen til Hvad er vigtigt for dig?-dagen. 

Hvad er vigtigt for dig? Når man stiller dette enkle spørgsmål, oplever borgeren eller patienten at blive mødt som et helt menneske – og ikke som en sygdom, et handicap, et organ eller et laboratorieresultat.

Melde jer til som klinik og download gratis materialer - og meget meget mere