Målgruppe:
Radiologer, reumatologer, ortopædkirurger, praktiserende læger og eventuelt andre med interesse for muskuloskeletale lidelser. Der kræves ingen forhåndsviden inden for muskuloskeletal ultralyd.

Indhold:
Almen basal viden om muskuloskeletal ultralyd, herunder anatomi, fysik, teknik etc. Muskuloskeletale skader overbelastningsskader/idrætsskader), reumatologi, bløddelstumorer, ultralydvejledt intervention og Doppler.

Demonstration af undersøgelsesteknikker (inkl. ‘’Hands on’’) og interventionsmetoder (ultralydvejledte aspirationer/injektioner).

Undervisere og kursusledere
Overlæge Lars Bolvig
Overlæge Ulrich Fredberg.
Overlæge Ole Schifter Rasmussen.

Pris: kr. 3.800. Prisen omfatter kaffe og fortæring under mødet samt E-learning program (Tidsbegrænset)
Sted: Aarhus universitetshospital (Skejby), Auditorium A
Tid:

Kursusbog: Textbook on Musculoskeletal Ultrasonography – for beginners and trained, der er skrevet af de 3
kursusarrangører, fungerer som kursusbog (vejl. pris kr. 385), men er ikke en forudsætning for deltagelse i
kurset.


Kursisterne får et E-learning program tilsendt ca. 1 måned før kurset. Det skal læses inden kursusstart, og det tager ca. 8 timer at gennemgå.

Tilmelding: Skriftligt pr. e-mail: heidi.bjerre@santax.com
Program om emner og forelæsere kan rekvireres ved kursussekretæren.

Tilmeldingsfrist: 2. januar 2021 - Begrænset deltagerantal.

Ved afmeldinger senere end 2. januar 2021 betales fuldt tilmeldingsgebyr