Link sendes med den endelige dagsorden senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Den foreløbige dagsorden er:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning.
  3. Beretning fra udvalg og delegerede.
  4. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse. Fremlæggelse af budgetforslag. Fastsættelse af kontingent for ordinære medlemmer og firmakontingent.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor mm. efter selskabets regler.
  6. Eventuelt.

 

Det reviderede regnskab og revisors godkendelse er sendt i mail til medlemmerne.

Husk, skriv til dkf@danskkiropraktorforening.dk hvis du ønsker at blive medlem af selskabet.