christina nielsen_20.jpg
Hvad er kiropraktik?

Kiropraktik er et sundhedsvidenskabeligt fag. Kiropraktorer har en 5-årig uddannelse fra universitetet plus en 1-årig supplerende uddannelse i en klinik.

Kiropraktorer er del af sundhedsvæsenet med autorisation fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og yder behandling med offentligt tilskud.

Kiropraktorer behandler mennesker med smerter og nedsat funktion i kroppens muskler og led. De fleste patienter søger kiropraktisk behandling, fordi de har smerter i ryg og nakke, iskias, hovedpine, eller har diagnoserne diskusprolaps eller spinal stenose. Kiropraktorer behandler også patienter med smerter i hoften, skuldre og knæ samt idrætsskader.

 

Kiropraktorer samarbejder med andre behandlere og læger, og der er bl.a. ansat fysioterapeuter og massører i mange kiropraktorklinikker.

Læs mere om kiropraktik i Sundhed.dk' Patienthåndbog.

Læger og sundhedsuddannede kan læse mere her i Lægehåndbogen

Skal man have henvisning?

Nej, alle kan henvende sig direkte til en kiropraktor uden en henvisning fra egen læge eller speciallæge. Kiropraktoren er uddannet – og forpligtet – til selvstændigt at undersøge og diagnosticere, hvori din skade består.

Er der behov for undersøgelser, som kiropraktoren ikke selv kan varetage, eller hvor anden behandling er påkrævet, vil kiropraktoren hjælpe dig videre, hvilket oftest vil være en henvisning til patientens egen læge. En lægehenvisning er heller ikke nødvendig for at modtage offentligt tilskud til kiropraktisk behandling.

Kan man få tilskud?

Ja, Kiropraktorer har overenskomst med den offentlige sygesikring, som betaler 20-40 % af behandlingen afhængig af, hvad du fejler. Har du en sundhedsforsikring gennem dit arbejde, kan du sikkert også få betale dele eller hele af dit behandlingsforløb. Hør din arbejdsgiver ad. Er du medlem af Sygeforsikringen danmark, kan du måske også få tilskud derfra.  

Patienter med diskusprolaps og spinalstenose (forsnævring af rygmarvskanalen) får særlige tilskud til kiropraktisk behandling.

Hvis du har en arbejdsskadesag kørende, kan du muligvis få dækket dine udgifter til kiropraktisk behandling. Kontakt Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Hvis du på ingen måde har penge til at betale din del af udgiften til kiropraktorbehandling, kan du i særlige tilfælde søge din kommune om hjælp til sygebehandling efter lov om aktiv socialpolitik. Det er en forudsætning, at behandlingen bliver vurderet som helt nødvendig for dig. Kommunen laver desuden en såkaldt trangsvurdering, hvor de medtager dine mest nødvendige udgifter og dine indtægter. Derefter vurderer kommunen, om du selv kan betale udgiften til kiropraktorbehandling. Du kan således godt komme ud for, at du har nogle udgifter, som kommunen ikke finder nødvendige, og derfor ikke tager med i trangsvurderingen. Spørg i din kommune.


Hvordan foregår en konsultation?

Første trin er en samtale med dig, hvor kiropraktoren udspørger dig om det problem, du har henvendt dig med og dit generelle helbred. 

Kiropraktoren vil ofte spørge:
- hvordan det er opstået
- hvor længe du har haft det
- erfaringer med andre behandlinger
- dit helbred iøvrigt
- dine forventninger til kiropraktorens behandling.

Dernæst undersøger kiropraktoren dit problem ved at observere, hvordan du bevæger dig og ved at bevæge og mærke området, hvor problemet er. Undersøgelsen kan suppleres af mere almene undersøgelser som fx blodtryksmåling.

Nogle gange kan det også være nødvendigt at foretage en billeddiagnostisk undersøgelse. Alle kiropraktorer har umiddelbar adgang til røntgenundersøgelse, og mange klinikker tilbyder ultralydsskanning. Kiropraktorer kan henvise til yderligere billeddiagnostik, fx MR/CT-skanning på et hospital.

Undersøgelsen munder ud i, at kiropraktoren giver dig en vurdering af, om kiropraktisk behandling kan hjælpe dig, hvad du kan forvente af behandlingen, og dine muligheder for at hjælpe dig selv.

Behandling hos en kiropraktor består af flere elementer:

  • Information og rådgivning
  • Forskellige håndgreb og tryk (manuel behandling, mobilisering og bløddelsbehandling)
  • Træning og øvelser 
  • Måske akupunktur og laser
  • Forebyggelse

Formålet med behandling hos kiropraktor er at lindre eller fjerne smerte og bedre funktionen. En vigtig del af kiropraktisk behandling er at hjælpe dig til at forstå, hvad der er galt, og hvad du selv kan gøre for at få det bedre.

Manuel behandling består af en bred vifte af metoder, hvor kiropraktoren bruger sine hænder til at løsne/udspænde de stramme eller ”låste” led i ryg, arme eller ben. Nogle af disse metoder retter specifikt og nænsomt på funktionen i et led med en karakteristisk hørlig lyd (knæk).

Bløddelsbehandling anvendes over for muskler, sener og ledbånd m.v.

Træning og øvelser genoptræner eller styrker den tabte funktion af det skadede område. Dette vil afhængigt af problemet omfatte både stabillitets-, styrke-, smidigheds- og/eller koordinationstræning. Træningen kan enten foregå som hjemmetræning eller i klinikkens træningsfaciliteter.

Forebyggelse er en vigtig del af et behandlingsforløb, da det desværre er ret almindeligt at få tilbagevendende problemer, når man først har fået en skade. Forebyggelse omfatter i særdeleshed træning.

Behandling hos kiropraktor er oftest smertefri. Mange oplever forbigående ømhed og træthed efter behandling hos kiropraktor. Alvorlige bivirkninger er meget sjældne.


De efterfølgende behandlinger

De efterfølgende konsultationer er oftest kortere end den første konsultation, og består af forskellige behandlinger. De kan også bestå af træning i grupper eller rådgivning om, hvordan du bedst bevæger dig aktivt i din hverdag.

 

Læs mere om tilstande i muskler og led på www.kiropraktoren.dk