Kiropraktorerne 001.png

Tirsdag den 14. april offentliggjorde Sundhedsstyrelsen en plan for gradvis øget aktivitet i sundhedsvæsenet, og sent i nat blev Folketinget enige om, hvordan visse erhverv skal åbnes lige så stille og roligt op igen, blandt andet kiropraktorklinikker.

Planen er, at kiropraktorklinikkerne fra på mandag 20. april skal begynde at omstille sig til at kunne modtage flere og flere patienter.

Kiropraktorer og andre autoriserede behandlere har kun måtte tilse patienter med såkaldt kritisk behov for behandling. 

I hvert enkelt situation skal behandlerne fortsat foretage et konkret fagligt skøn og vurdere, om en given behandling kan og skal gennemføres - og hvordan. Kiropraktorerne kan fortsat tilbyde konsultation via telefon eller video, hvis det er det bedste.

I vurderingen skal blandt andet indgå alvorligheden og sværhedsgraden af problemet - og risikoen for at sygdommen forværres, hvis patienten ikke behandles - her skal behandleren også vurdere, om der er risiko for øget medicinforbrug, hvis behandlingen ikke tilbydes.

Behandlerne skal også vurdere, hvor stor risikoen er for, at sygdommen bliver kronisk, hvis den ikke behandles på en horisont over et par måneder, og i hvilket omfang livskvaliteten og funktionsevnen er påvirket m.v.

Fortsat fokus på at minimere smitte
Praktiserende læger, speciallæger og alle andre sundhedspersoner i praksissektoren kan som udgangspunkt genoptage den vanlige aktivitet, dog fortsat med fokus på det overordnede hensyn til at minimere risiko for smittespredning.

Det betyder fx, at patienter ikke bare må møde op i klinikken, men skal visiteres først over telefonen, ligesom tiltag som fx telefon- og videokonsultation, konsultation via Min Læge m.v. fortsat skal brughes. I det omfang det er muligt skal den primære konsultationsform være telefon- eller videokonsultation.

Kan stort set alle typer patienter komme til kiropraktor nu, hvis det vurderes vigtigt nok? Nej. Patienter med øvre luftvejssymptomer, der kunne være COVID-19, skal fortsat ikke ses. Derfor skal alle patienter kontakte klinikken pr telefon, før man kommer fysisk op i klinikken – og har du kunnet booke tid online, vil kiropraktoren kontakte dig via telefon og vurdere om du må komme i klinikken eller ej.

Alle de hidtidige forholdsregler, der skal forhindre smittespredning, gælder naturligvist også stadigt.

Kiropraktorerne skal både i deres fritid i forhold til sociale og private aktiviteter og naturligvis i klinikken sørge for, at smittespredning forhindres med afstand mellem patienter i venteværelser, luft mellem patienter og særlige forholdsregler omkring visse procedurer.

Reduktion af smitterisiko skal således fortsat prioriteres som anført i Håndtering af COVID-19: Beskrivelse af kritiske funktioner i sundhedsvæsenet.

Det er fortsat ikke et krav, at kiropraktorer bruger værnemidler udover det der i forvejen skal benyttes, dvs. handsker i forbindelse med kæbebehandling og rektalundersøgelser.

Hvilke sygdomme må kiropraktorerne behandle i klinikken?

Eksempler fra Sundhedsstyrelsen er:

  • Akutte smertetilstande betinget af smerter i nakke/hoved og bevægeapparatet med betydeligt påvirket funktionsevne, herunder bækkenløsning
  • Igangværende behandlingsforløb, hvor udsættelse vil medføre forværret behandlingsresultat, herunder varigt eller længerevarende funktionsevnetab
  • Efter konkret faglig vurdering skal følgende tilbydes: Nye forundersøgelser og igangværende behandling af tilstande, som patienten har levet med længe og som ikke er helbredstruende, fx behandlinger af kronisk træthed, koncentrationsbesvær mv.
  • Er der noget kiropraktorer ikke må?
    Det er blot sundhedsfremmende gruppeindsatser, fx til gravide og børn såsom fødselsforberedelse, barselsgymnastik, babytræning der skal udsættes.

Er du kiropraktor eller sundhedsfaglig, kan du læse spørgsmål og svar om genåbningen her