virus corona.jpg

Læs om:

 • 30/3: Regeringen hæver loft for virksomheders lønkompensation
 • 30/3: Spørgeskemaundersøgelse 
 • 30/3: Mulighed for nedsættelse af pensionsbidrag i Danica Pension
 • 27/3: Aftale om telefon- og videokonsultation
 • 27/3: Nu kan du søge om lønkompensation
 • 27/3: NIKKB udskyder geriatrikursus
 • 25/3: Intet alternativ til at snakke sammen ude i klinikkerne
 • 25/3: Ansøgning til lønkompensationen åbnet
 • 25/3: Aftale om telemedicin ikke helt på plads
 • 25/3: Krav om anskaffelse af arealdosimeter udskydes
 • 25/3: Mere hjælp til små virksomheder er nødvendig
 • 24/3: ECU-kongres aflyst
 • 23/3: Hilsen fra formanden
 • Ældre nyheder her

30. marts kl 16:30
REGERINGEN HÆVER LOFT FOR LØNKOMPENSATION
Regeringen er enig med arbejdsmarkedets parter om at forbedre aftalen om lønkompensation. Det oplyser Finansministeriet i en pressemeddelelse.

For funktionærer hæves loftet for lønkompensation til 30.000 kroner fra 23.000 kroner.

For timelønnede hæves loftet også til 30.000 kroner - dog fra 26.000 kroner.

Den nye kompensationsordning vil gælde fra 9. marts til 9. juni.

- En god ordning er blevet endnu bedre. Med dagens udvidelse af lønkompensationsordningen passer hjælpepakken meget bedre til hele medarbejderstaben i en kiropraktorvirksomhed - og det glæder jeg mig meget over. Vi har sammen med AC og SMVdanmark været med til presse på for at få en løsning og det har givet pote, siger Lone Kousgaard Jørgensen, formand for Dansk Kiropraktor Forening.

Virksomheder, der allerede har søgt om lønkompensation via den oprindelige ordning, er dermed også omfattet af det højere støtteniveau.

Ifølge Finansministeriet har mere end 11.000 virksomheder allerede ansøgt om lønkompensation i den oprindelige ordning, der blev indgået 14. marts.

Ansøgning om kompensation for tabt omsætning forventes åbnet 1. april, mens der kan søges kompensation for faste udgifter i uge 15. Få overblik over hjælpepakkerne til virksomheder her på virksomhedsguiden.dk

30. marts kl 16:35
FOR KLINIKEJERE: UNDERSØGELSE AF CORONAKRISENS PÅVIRKNING AF DIN VIRKSOMHED
Dansk Kiropraktor Forening har i samarbejde med brancheorganisationen SMVdanmark udfærdiget en lynundersøgelse. Formålet er at få et hurtigt overblik over hvilke udfordringer klinikkerne har ift. coronakrisen. Vi håber på, at vi med svarene kan stå stærkere politisk, når vi arbejder på, at du som medlem kan komme så godt igennem krisen som muligt.

Vi håber meget, at du vil tage dig tid til at svare og gerne så hurtigt som muligt, da tingene udvikler sig time for time. Vi vurderer, at spørgeskemaet tager 15-20 minutter at udfylde og bør udføres af den selvstændige (klinikejeren) selv. Al information bliver naturligvis behandlet fortroligt og kun videregivet i anonym form.

BEMÆRK: Denne undersøgelse er målrettet de enkelte virksomhedsejere - ikke de ansatte. DKF vil på et senere tidspunkt lave en mere tilbundsgående undersøgelse coronakrisens betydning for hele kiropraktorbranchen, herunder naturligvis også implikationerne for de ansatte.

Start undersøgelsen her

 

30. marts kl 16:20
MULIGHED FOR NEDSÆTTELSE AF PENSIONSBIDRAG
I forbindelse med COVI19-krisen har Danica Pension indvilget i at tilbyde en midlertidig henstand af pensionsbidraget for virksomhedsejere og nedsættelse af bidraget for ansatte. Læs mere om de to forskellige ordninger herunder

DKF henleder opmærksomheden på, at aftalen løses manuelt og at der derfor godt kan opstå flaskehalsproblemer, hvis mange ønsker at benytte sig af muligheden.

Skattemæssig private/virksomhedsejere med indbetaling via girokort/PBS
Der kan ydes henstand på pensionsindbetalingen frem til 1. juli 2020, dog skal indbetalingen til dækningen ved kritisk sygdom og død opretholdes, da disse forsikringer er oprettet som en skattefri forsikringsdækning.
Dvs. der ydes henstand på indbetaling til pensionsopsparingen og dækningen ved Tab af erhvervsevne.
Ønsker du henstand på henstand på din pensionsaftale, så bedes du gøre følgende:
- Sende en mail til Louise Zøller i Danica – lozo@danicapension.dk
- I emne feltet skrive ”DKF – nedsættelse af pensionsbidrag”
- Husk at oplyse navn og fødselsdato.
- Har du flere policer i Danica, bedes du tilkendegive om henstanden skal opsættes på alle aftalerne.

Ansatte på klinikker/Turnuskandidater
Her kan der ydes nedsættelse af pensionsbidraget i en periode. I skrivende studn er Danica i gang med at lave et skema - dette er forhåebntlig klar senest onsda. Når skemaet er klar skal det udfyldes og indsendes til Louise Zøller i Danica – lozo@danicapension.dk

Det er vigtigt at betingelserne i skemaet er overholdt, dvs. er der søgt eller forventer man at søge om lønkompensation, så kan der ikke ske en nedsættelse af pensionsbidraget.

Når Danica Pension har modtaget forespørgelsen, så vil vi kigge på de enkelte ansattes policer, og vurdere hvad pensionsbidraget kan nedsættes til, ud fra den enkelte ansattes police.

For ansatte med flere arbejdssteder, vil det være en samlet betragtning alt efter antallet af policer.

27. marts kl 15:45
AFTALE OM TELEFON_ OG VIDEOKONSULTATION
Efter et kort intensivt forhandlingsforløb er Danske Regioner og Dansk Kiropraktor Forening blevet enige om rammerne for en midlertidig tillægsaftale om telemedicin hos kiropraktoren.

Den midlertidige aftale er en tillægsaftale i denne helt særlige tid og supplerer den nuværende overenskomst der pt alene kan anvendes til kritisk behandling.

Få mere info og se aftalen her

27. marts kl 13:30
NU KAN DU SØGE OM LØNKOMPENSATION
Virksomhedsguiden.dk er nu åben for ansøgninger om lønkompensation, dog kan der være lange ventetider. Inden du søger vil DKF anbefale dig at læse vejledningen grundigt inden du logger på.

Det har hidtil været udmeldingen, at der IKKE kunne arbejdes i hjemsendelsesperioden. Der er nu åbnet op for ansøgning for kompensation og i vejledningen hertil fremgår, at der kan krydses af i ”antal dage undtaget (dage der ikke søges om kompensation).

Det oplyses nu, at man godt kan arbejde i nogle dage i perioden. F.eks. hvis en medarbejder hjemsendes og medarbejderen skal bruge 6 dage i alt i perioden for at lave en konkret opgave etc. kan de dage undtages for kompensation og medarbejderen må arbejde. Men der er stadig ikke tale om at lave arbejdsdeling, men mulighed for at få løst opgaver i mindre omfang. Kontakt evt. Erhvervsstyrelsens hotline på 7220 0034 for yderligere fortolkning.

Der har været rigtigt mange spørgsmål om man må ”dele” perioden blandt medarbejdere. Det er nu åbnet op for at man kan det. Man må i perioden kun søge kompensation én gang pr. cpr. nr. Dvs. at man f.eks. godt kan have én sektrær arbejdende i første periode og en anden i næste. Forudsætningen for de 30% skal dog i hele perioden være opfyldt.

I virksomhedsguidens spørgsmål/svar fremgår nu følgende tekst (opdateret 27. marts 2020):

Skal jeg tilbagebetale kompensationen for hele den ansøgte periode, hvis jeg genindkalder nogen af de hjemsendte medarbejdere midt i perioden?

Nej, hvis du under en periode genindkalder medarbejdere til arbejde, skal du kun tilbagebetale kompensation for disse dage (hele dage). Du modtager fortsat kompensation for de medarbejdere, der er hjemsendte, samt når du hjemsender genindkaldet medarbejdere igen.

Virksomheder, som allerede ved ansøgningstidspunkt ved, at de får behov for medarbejderen inden for hjemsendelsesperioden, kan ved ansøgningstidspunkt angive, hvor mange dage de planlægger at genindkalde medarbejderen i perioden. Kompensationsbeløbet vil blive beregnet på baggrund af den angivne periode, ekskl. de dage, som virksomheden har angivet, at de forventer at genindkalde medarbejderen.

Gå til vores side om løn og ansættelse i Coronatiden, som giver overblik over, hvor begge parter - ejere og ansatte - kan få viden og sparring

27. marts kl 10:30
ARRANGEMENTER
Alle arrangementer og møder i regi af NIKKB og DKF er aflyst resten af marts måned. Derudover har NIKKB foreløbig udskudt 2. del af geriatrikurset den 3-4. april.

Ved spørgsmål om NIKKB's kurser kontakt efteruddannelse@nikkb.dk. For øvrige spørgsmål kontakt DKF på dkf@danskkiropraktorforening.dk eller via telefon 3393 0400.

25. marts kl. 19.45:
Intet alternativ til at snakke sammen ude i klinikkerne

Det er en svær og frustrerende tid, og desværre er spørgsmålene mange flere end svarene. Sådan vil det nok være noget tid endnu.

DKF får rigtigt mange henvendelser om, hvordan man skal forholde sig i denne tid. Det er en ekstraordinær situation, som ingen nogensinde har været i før. Vi gør hvad vi kan for at følge med, melde hurtigt ud og rådgive jer, men alt dette er ligeså nyt for os som for jer.

DKF har igen holdt møder med de privatansattes og klinikejernes udvalg og fået indspark og drøftet situationen, og det står stadigt klart, at alle er nødt til at få talt sammen ude i klinikkerne og finde den løsning, som alle forhold taget i betragtning passer bedst.

Som udgangspunkt er det virksomhedens, altså ejernes, ansvar at finde den løsning, der giver bedst mening, men det kan ikke lykkedes uden at snakke konstruktivt med de ansatte. Målet er at finde gode, fleksible løsninger, og det er klart, at det bedste resultat opnås, hvis begge parter er indstillede på dialog og på at spille sammen.

Lige så vigtig som dialog i klinikken er viden. Gå til vores side om løn og ansættelse i Coronatiden, som giver overblik over, hvor begge parter - ejere og ansatte - kan få viden og sparring

Vær opmærksom på, at nok har politikerne vedtaget hjælpepakkerne, men det er først nu, at detaljerne i dem er ved at falde på plads. Det er heller ikke utænkeligt, at der kommer flere – så læs udmeldingerne fra os med dette in mente. 

25. marts kl. 19.30:
Ansøgninger til lønkompensation åbent
Der er 25/3 åbnet for ansøgning til puljen, men lang kø hos Virksomhedsguiden, hvor man skal søge, og man kan desuden kun være logget ind i ansøgningsskemaet i 30 minutter. Derfor er det vigtigt at have læst vejledning om de oplysninger, der skal udfyldes forinden, som du kan læse her, hvor du også kan læse spørgsmål/svar om ordningen fra Virksomhedsguiden, der er lang kø at komme til. 

Erhvervsstyrelsen har oprettet en hotline om kompensationsordningen: 70 80 90 89.

Der er endnu ikke åbnet for ansøgninger til de øvrige hjælpepakker, som du også kan læse om via ovenstående link eller på Virksomhedsguiden.dk

25. marts kl 17:30:
Aftale om telemedicin ikke helt på plads
Danske Regioner og Dansk Kiropraktor Forening forhandler i disse timer om vilkårene for video- og telefonkonsultation i kiropraktorpraksis. Aftalen forventes på plads i morgen, hvor indholdet hurtigst muligt vil blive offentliggjort.

Bestyrelsesmedlem Janni Bang, Direktør for NIKKB Henrik Wulff Christensen samt praksiskonsulent i Region Syd, Mikael Busse, er i dialog omkring det tekniske setup. Det bliver utvivlsomt et krav, at løsningen skal være GDPR-compliant.

Det giver god mening allerde nu at afsøge mulihederne for at blive klar med det nye tilbud. Teksten herunder er skrevet af netop Janni Bang og giver et godt overblik over muligheder og behov. 

Generelle overvejelser
Afhængig af hvilken videoløsning du bruger, skal du være opmærksom på, at de fleste løsninger behandler én eller anden form for personoplysninger på vegne af dig. Det kan variere fra enkelte kontaktoplysninger til autotransskribering af samtalerne. Det betyder, at du som udgangspunkt skal indgå en databehandleraftale med din udbyder. I den forbindelse skal du være opmærksom på, at løsningen skal overholde GDPR og være tilpas sikker til, at der kan behandles følsomme og fortrolige personoplysninger herunder helbredsoplysninger.

Der findes flere løsninger på markedet. De oplagte er Skype for Business eller dens afløser Microsoft Teams, hvis du i forvejen har en Office 365 betalingsløsning. Begge løsninger er fint krypterede og har velfungerende videoopkald. De kræver dog begge, at den inviterede (patienten) downloader web eller mobil app’en. Derudover skal man også have med i sine overvejelser, at Microsoft i nogle tilfælde giver adgang til underdatabehandlere i USA og Indien i forbindelse med udvikling og support, selvom udgangspunktet er, at data fra kunder i Europa opbevares i de europæiske datacentre. For at overførsel til usikre tredje lande er GDPR compliant, skal der være et gyldigt overførelsesgrundlag, der fx kan være at virksomheden har tilsluttet sig EU-US Privacy Shield-ordningen eller, at virksomheden har underlagt sig EU-kommissionens standardkontraktbestemmelser, hvilket er tilfældet for Microsoft.

Det kan ikke anbefales, at man bruger gratis-versionen af Skype, da den ikke er lige så sikker som betalingsversionen. Ligeledes kan det heller ikke anbefales at bruge Facetime, da Apple iCloud ikke har tilsluttet sig EU-US Privacy Shield.

Nogle Regioner har måske nogle løsninger, som der kan stilles til rådighed. Derudover har EG grundet COVID-19 stillet videomøde faciliteter gratis til rådighed for dem, der har EG Sensum-bosted (journalsystem på socialområdet). Det kan derfor være en god idé at forhøre sig ved sin journaludbyder. 

Af andre udbydere er det værd at nævne Confrere. Det er en videoløsning, der er lavet bl.a. til læger og andre sundhedsprofessionelle, og løsningen kan med et enkelt klik tilkobles NemID, så patienterne skal logge ind med NemID, hvorved behandleren har sikkerhed for dennes identitet. Det fulde navn trækkes fra NemID, mens patienten selv skal indtaste cpr. nr., hvorved behandleren inden opkaldet besvares, kan hente den rigtige journal frem.

Løsningen med integration af NemID koster 499 kr. pr. bruger om måneden, men den er fleksibel, så man kan godt have 5 teammedlemmer tilmeldt, men den trækker kun penge for dem, der har benyttet sig af løsningen den givne måned. Patienten får en sms eller mail med et link, og det er ikke nødvendigt for patienten at downloade nogen app. Confrere tilbyder 30 dages gratis prøveperiode. Det tager ca. 20 min at oprette sig, få dannet databehandleraftalen, få afprøvet teknikken og slået NemID-verifikationen til.

Zoom og Doxy.me bliver også brugt af andre sundhedsprofessionelle. De er heller ikke afhængige af, at patienten skal downloade en app, og de findes endda begge i gratis-versioner. Men – her skal du også være opmærksom på, at begge opbevarer data udenfor Europa. De er dog begge omfattet af EU-US Privacy Shield ordningen og ved Zoom, er det også muligt at få en databehandleraftale med tillæg vedr. overførsel til tredjelande.
Når du vælger din løsning, bør du gøre det ud fra en risikobasseret tilgang. Dvs. du skal forholde dig til, hvor mange og hvor følsomme personoplysninger databehandleren har adgang til, kontra hvilken sikkerhed databehandleren kan garantere i forhold til fortrolighed, integritet og tilgængelighed af data.

Hvilket udstyr har jeg brug for?
Afhængig af opløsningen på dit web kamera, kan du godt benytte din PC’s indbyggede kamera og mikrofon. Du får dog en mere fleksibel løsning, hvis du har et webkamera i HD eller fx et Go Pro kamera, der kan kobles til PC’en. Hvis du ikke sidder lige op ad mikrofonen hele tiden, anbefales det, at du bruger en ekstern mikrofon. Ideelt kan du bruge en skildpadde (fx Jabra Speak 510), der kobles til PC’en med USB og både kan bruges som højtaler og mikrofon ved videoopkald. Der er faktisk flere bluetooth højtalere, der også kan dette. De vil ofte have et telefonrør på sig, hvis de også kan bruges til konferencekald. Selv den lille JBL-højtaler, vi fik for år tilbage til et DKF årsmøde, har denne funktion. Bluetooth er dog ikke helt så stabilt, som hvis enheden er tilkoblet med USB.

25. marts kl 12:10
Krav om anskaffelse af arealdosimeter udskydes pga COVID-19-krise
NIKKB har i dag besluttet at sætte udrulningen af kravet om anskaffelse af arealdosimeter i bero indtil Covid-19 krisen er på retur og der igen kommer patienter og omsætning i klinikkerne.

Beslutningen betyder ikke, at kravet om indkøb afskaffes, men at et indkøb kan udsættes til senere (formentligt til efteråret 2020). Skulle I i en klinik være i den situation, at der er mulighed for at foretage indkøbet på nuværende tidspunkt, så er dette selvfølgelig muligt, og dette vil være med til at holde aktiviteten oppe hos jeres leverandør, som også befinder sig i en presset situation.

25. marts kl 11:55
Mere hjælp til små virksomheder er nødvendig
Der er brug for yderligere hjælp til SMV’er og selvstændige. Det skriver arbejdsgiverorganisationen SMVdanmark (tidl Håndværksrådet) i en pressemeddelelse, som bringes i flere medier. Dansk Kiropraktor Forening er med blandt afsenderne.

SMVdanmark får i disse dage mange henvendelser fra virksomheder, der ikke ved, om de er omfattet af Corona-hjælpepakkerne til erhvervslivet. Det viser sig desværre, at mange af virksomhederne falder igennem det sikkerhedsnet landets politikere forsøger at brede ud under dansk erhvervsliv.

”Vi oplever desværre, at de vedtagne hjælpepakker er strikket sammen på en måde, så nogle falder igennem. Vi har fuld forståelse for, at man ikke kan komme med en superløsning for alle i ét hug, og at der i den økonomiske ’krigskirurgi’ - som finansminister Nicolai Wammen betegnede det - gøres tiltag, der efterfølgende kan have behov for at blive rettet til,” siger Ane Buch, der er adm. direktør i de små og mellemstore virksomheders hovederhvervsorganisation, SMVdanmark.

På vegne af de små og mellemstore virksomheder, har hun derfor sendt et brev til finansminister Nicolai Wammen, erhvervsminister Simon Kollerup og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, hvor hun identificerer ni udfordringer ved hjælpepakkerne. Dem håber hun, at regeringen vil tage med i deres videre arbejde for at sikre, at de små og mellemstore virksomheder i videst mulige omfang kommer igennem Coronakrisen.

Særligt den første udfordring er relevant for kiropraktorerne:

For lav kompensation i trepartsaftale for alle - og særligt de tvangslukkede
Med grænser på 23.000 kr. og 26.000 kr. for hhv. fuldtidsansatte og timelønnede er der fortsat store udgifter, der tvinger virksomhederne i knæ. Det koster fx en frisørmester 10.000 kr. månedligt at sende en frisør hjem med 90 pct. lønkompensation. For brancher som tandlæger, akupunktører, kiropraktorer mv. er tabet endnu større, da lønningerne er højere. I rigtig mange brancher er det reelt kun omkring 50 pct. af lønnen, der bliver dækket.
Løsning: Sæt grænserne for lønkompensation op.

Se hele pressemeddelesen og alle udfordringerne her

24. marts kl 15:15:
ECU-kongres aflyst
ECU har i dag meddelt, at de desværre aflyser ECU-kongressen der skulle været løbet af stablen i Utrecht, Holland 22-24 maj 2020.

Aflysningen kommer efter at den hollandske regering mandag aften indførte et forbud mod at samles mere end 100 mennesker indtil til 1. juni.

ECO meddeler desuden, at de ligeledes aflyser deres generalforsamling den 21. maj.

Hvad skal jeg gøre som klinikejer?
 • Læs på Virksomhedsguiden.dk Du kan også ringe til Erhvervsstyrelsens hotline 72200034
 • Læs vores Q&A om løn og ansættelse
 • Tal sammen og søg lokale løsninger. DKF anbefaler, at man får snakket godt om hvilke muligheder, der er, og hvad de rette løsninger for klinikken og medarbejderne er ude lokalt.
 • Kontakt DKF
 • Brug også dine øvrige rådgivere, bank, revisor, lønbogholder mv. til sparring

20/3 kl. 10.

Krav til sundhedspersoner, der har været i risikozone

Sundhedsstyrelsen kræver, at personale på sundheds- og ældreområdet, som har direkte kontakt til borgere og patienter, skal blive hjemme i to uger, hvis de kommer fra et af de særlige risikoområder. Tjek zonerne her

Det gælder fra 3. marts 2020 og fremad samt 14 dage bagud, dvs. alle som forlod et risikoområde senest 18. februar.

Læs mere hos styrelsen (10. marts)