Valmuer.jpg

Forebyg dårligt arbejdsmiljø
Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø har sider og vejledning til klinikker som kiropraktorpraksis. Find en masse information, redskaber og materialer om blandt andet stress.
Det samme har Arbejdstilsynet, og her er fokus på, hvordan man kan arbejde med arbejdsmiljøet i fx klinik - se siderne her.

Krænkelser
Når en eller flere personer groft eller flere gange udsætter andre personer for adfærd, der af disse personer opfattes som nedværdigende, er det krænkende handlinger. Disse handlinger kan både være aktive handlinger, men også situationer, hvor nogen eller nogle undlader at handle. Krænkende handlinger i relation til arbejdet kan fx omfatte tilbageholdelse af nødvendig information, bagtalelse eller udelukkelse fra det sociale og faglige fællesskab. Læs mere hos Arbejdstilsynet.

Stop seksuelle krænkelser
Krænkende handlinger af seksuel karakter defineres som al form for uønsket seksuel opmærksomhed fx uønskede berøringer, uønskede verbale opfordringer til seksuelt samkvem, sjofle vittigheder og kommentarer, uvedkommende forespørgsler om seksuelle emner og visning af pornografisk materiale.

"Det kræver en åben dialog, god kollegial støtte og stærk ledelsesmæssig opbakning at forebygge og håndtere uønsket seksuel opmærksomhed på arbejdspladsen, " skriver BFA (Branchefælleskabet for Arbejdsmiljø) på sin side om seksuelle krænkelser. 

Du kan også finde redskaber hos Arbejdstilsynet, som kører kampagnen Hvor går grænsen?, som blandt andet har film, man kan se i personalegruppen.

I 2018 skrev vi om sexchikane og seksuelle krænkelser i KIROPRAKTOREN. Læs artiklen, som giver gode råd og anbefalinger til og fra kiropraktorer.

Diskrimination
Chikane, ydmygelser, mistænkeliggørelse, forhånelse eller diskriminerende udsagn defineres som psykisk vold. Du kan finde Arbejdstilsynets information om regler og forebyggelse her.

Forebyg og håndtér forskelsbehandling og fordomme  
Tilsigtet og utilsigtet forskelsbehandling på grund af etnicitet, hudfarve, religion og sprog er en stressbelastning. Læs artikel fra KIROPRAKTOREN 2020, som giver gode råd til at håndtere og stoppe forskelsbehandling, som kan forekomme i hverdagen gennem mikroaggressioner og fordomme.

En undersøgelse, analyseinstituttet Wilke har lavet for A4 Arbejdsmiljø, viser, at hver femte lønmodtager svarende til 18 procent enten selv har været udsat for racisme på jobbet, eller har kolleger, der har været det. 

Hængt ud på nettet
Fremsættes der direkte trusler, skal dette anmeldes til politiet. Det gælder også, hvis medarbejderen beskyldes for at begå ulovligheder, man kunne afskediges for, hvis de var korrekte. Desuden lyder et råd til ledelsen at lægge en strategi og skabe en procedure, der også omfatter forebyggende foranstaltninger, skriver BFA på sin hjemmeside.

 

APV - læs vores side her.

Opdateret 2. okt. 2020