alphabets-1839737__340.jpg
Honorarer og tilskud efter overenskomsten

Honorarerne reguleres hvert halve år på basis af udviklingen i de regionale lønninger samt nettoprisindekset. 
Bemærk, at patienter kun kan få tilskud til ultralydsydelser udført af kiropraktorer, der har opnået et kompetenceniveau svarende til niveau 1 EFSUMB-standarden. Kiropraktoren skal, inden ydelsen benyttes, dokumentere den gennemførte efteruddannelse overfor regionen. Find aktuelle honorartabeller her


Foredragsvirksomhed

Hvis du som kiropraktor skal holde foredrag/forelæsninger og/eller deltage i en efterfølgende diskussion på en offentlig institution henvises til Akademikernes takst for foredragsvirksomhed i den offentlige sektor. Læs gældende honorarer

Forsikringsattester

Såfremt du anmodes om at udfærdige en attest til brug for et forsikringsselskab, skal du selv fastsætte dit honorar og vilkår (fx betalingsbetingelser) for udfyldelse af den pågældende attest.

Sundhedspersoner kan ikke udlevere hele journalen, hvilket er dels pga. reglerne i Bekendtgørelse om information og samtykke i forbindelse med behandling og ved videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v., dels pga. GDPR- regelsættet. Er det patienten selv, eller en advokat på vegne af en patient, som beder om journalen, kan hele journalen udleveres, og ved første henvendelse med henvisning til bekendtgørelsen kan der ikke opkræves betaling. Læs evt. mere


Socialkiropraktisk samarbejde med kommunerne

KIR-attesterne for det socialkiropraktiske samarbejde eksisterer ikke længere.

Kørselsgodtgørelse og andre udgifter 2024

DKF refunderer transportudgifter efter aftale, hvis du fx i forbindelse med et tillidshverv skal til et møde eller lignende. 
Benyt denne rejseafregningsblanket, som udfyldes og sendes til DKF
>Ønsker du ikke at maile, kan du sende sikkert med formularen nederst på siden her

Følgende takster gælder i 2024: 
Kørsel under 20.000 km årligt: 3,79 kr. pr. km 

Yderregister

Hvis har ændringer til dit ydernummer, som du ikke selv kan rette eller tilføje på sundhed.dk, skal det gøres via Yderregisterblanketten. Sådan gør du: Yderregisterblanketten udfyldes, og underskrives af alle klinikkens ejere, hvorefter den sendes til DKF, som godkender og ekspederer denne videre til pågældende region. Kontakt gerne sekretariatet ved tvivl om udfyldelse af blanketten.

OBS! alle regioner har ret til igangværende måned plus en måneds behandlingstid. Datoen for ændringer skal derfor være i overensstemmelse med dette. 
>Ønsker du ikke at maile, kan du sende sikkert med formularen nederst på siden her

 

Indmeldelse

Vil du meldes ind i DKF, sker det via denne formular, som sendes sikkert til os. Vi opretter dig derefter som medlem. 

Turnus

Blanketter og attester til brug i turnus finder du her.

Opload filer til DKF sikkert

Når du oploader en fil tillader du, at DKF gemmer og behandler oplysningerne, der indgår i den. Du kan kun sende en fil ad gangen
Forklar kort, hvorfor du sender filen