alphabets-1839737__340.jpg
Honorarer og tilskud efter overenskomsten

Honorarerne reguleres hvert halve år på basis af udviklingen i de regionale lønninger samt nettoprisindekset. 

Bemærk, at patienter kun kan få tilskud til ultralydsydelser udført af kiropraktorer, der har opnået et kompetenceniveau svarende til niveau 1 EFSUMB-standarden. Kiropraktoren skal, inden ydelsen benyttes, dokumentere den gennemførte efteruddannelse overfor regionen.

Find de aktuelle honorar-tabeller her 


Foredragsvirksomhed

Hvis du som kiropraktor skal holde foredrag/forelæsninger og/eller deltage i en efterfølgende diskussion på en offentlig institution henvises til Akademikernes takst for foredragsvirksomhed i den offentlige sektor. Læs gældende honorarer

Forsikringsattester

Såfremt du anmodes om at udfærdige en attest til brug for et forsikringsselskab, skal du selv fastsætte dit honorar og vilkår (fx betalingsbetingelser) for udfyldelse af den pågældende attest.


Socialkiropraktisk samarbejde med kommunerne

KIR-attesterne for det socialkiropraktiske samarbejde eksisterer ikke længere. Ved henvendelse fra kommuner om videregivelse af journaloplysninger eller statusbedømmelse på grundlag af patientjournal mv. benyttes følgende honorarer, der er gældende fra 1. april 2019:

• Videregivelse af journaloplysninger: 199 kr.
• Statusbedømmelse: 444 kr.

Rejseafregning

DKF refunderer transportudgifter efter nærmere aftale, hvis du i forbindelse med et tillidshverv skal til et møde eller lignende. Benyt rejseafregningsblanketten for 2020.

Kørselsgodtgørelse

DKF udbetaler efter nærmere aftale kørselsgodtgørelse, hvis du i forbindelse med et tillidshverv i foreningen skal til et møde eller lignende. Skriv til dkf@danskkiropraktorforening.dk 
Følgende takster er gældende pr. 1. januar 2020: 
Kørsel under 20.000 km årligt: 3,52 kr. pr. km 
Kørsel over 20.000 km årligt: 1,96 kr. pr. km

Yderregister

Hvis du skal til- eller afmelde dig yderregisteret eller har ændringer til din nuværende praksisform herunder meddelelser om flytning af praksis, skal dette meddeles DKF og den pågældende region.

Yderregisterblanketten udfyldes og underskrives af alle klinikkens ejere og indsendes til DKF, som godkender og ekspederer den videre til regionen.

 

Indmeldelse

Vil du meldes ind i DKF sker det via en elektronisk formular, som sendes sikkert til os, og vi opretter dig derefter som medlem. 

Turnus

Blanketter og attester til brug i turnus finder du her