Seruminstituttet har bedt DKF videreformidle vejledning samt det ark, som klinikejerne SKAL bruge til at melde sig selv, evt. andre ansatte samt ansatte til vaccination.

 • I hver klinik skal 1 klinikejer sende cpr-numre på sig selv, evt. andre ejere samt ansatte med tæt patientkontakt til Statens Serum Institut.
 • Gruppen, der nu tilbydes vaccination omfatter udelukkende personer i sundhedssektoren, som har tæt borger/patientkontakt. Personer uden væsentlig patient/borgerkontakt som fx teknisk personale og rent administrativt personale, sekretærer, receptionister, samt ansatte i funktioner, hvor der er mulighed for at holde afstand skal ikke tilbydes vaccination. Det gælder blandt andet personale, som afholder rygestopkurser, personale på aktivitetstilbud, salgspersonale samt personale, der hovedsageligt har konsultationer, hvor der kan holdes afstand som fx samtaleterapi og diætistkonsultationer.
 • Det er klinikejerens ansvar, at de indsamlede CPR-numre lever op til Sundhedsstyrelsens kriterier for, hvem der skal tilbydes vaccination i uge 8 og 9, dvs. udelukkende er ejere eller ansatte med tæt patientkontakt.  
 • NB.: præcisering fra Sundhedsstyrelsen: Arbejdsgiver skal ikke spørge personalet, om de ønsker vaccination, men skal indsende lister til SSI med oplysninger på personale, der skal tilbydes vaccination. Om man ønsker vaccination eller ej, er en helbredsoplysning, og ikke en oplysning, man behøver at dele med sin arbejdsgiver
 • NB NB: Medarbejdere over 65 vil i første omgang blive sorteret fra, da de ikke tilbydes AstraZenecas vaccine. Disse vil i stedet blive tilbudt vaccine fra Pfizer senere. Er du selv eller har du medarbejdere over 65 år, skal du indstille dem til vaccination alligevel, så de kommer ind i systemet.
 • NB NB NB: vaccinationstilbuddet er ikke afhængig af bopæl i DK - dvs. praktiserer du i Danmark, men har bopæl i udlandet, fx på den anden side af Øresund skal du også tilbyydes vaccination. Men pga teknisk fejl sker dette ikke. Er ramt af dette problem, kontakt Cyril hos SSI på crm@ssi.dk eller tlf. 2552 8199.
 • Læs mere om afgrænsning af personer i notat fra Sundhedsstyrelsen (version 18 02 med opdateringer betydende for personale ansat på apoteker.)


Sådan gør klinikejeren

 1. Du samler cpr-numre på evt. andre medejere og ansatte med tæt patientkontakt - husk dig selv.
 2. Cpr-numrene skrives ind i denne template (et excelark) fra seruminstituttet, som SKAL anvendes
 3. Der er tre faneblade, men der skal kun udfyldes oplysninger i to, for det tredje faneblad er vejledning, som man ikke skal skrive i. I fanen 'Information' skal du udfylde dato i det lyseråde felt efter ”RDK-BORGER-” i formatet: ÅÅÅÅMMDD. Skal arket sendes 16. februar skal der stå: ”RDK-BORGER-20210216”. I fanen 'CPR' skriver du cpr-nummeret/numrene med bindestreg i dette format: DDMMÅÅ-XXXX.
 4. Det er vigtigt, at dette ark, som er udviklet til formålet, anvendes. Det sikrer, at listen kommer ind i det rette format med de rette oplysninger.
 5. Arket SKAL sendes med sikker mail til Statens Serum Institut til denne mailadresse: COVIDVACPRIVAT@ssi.dk - Du kan fx benytte Virk.dk's digitale postkasse.
 6. Mail inkl. ark bliver maskinindlæst. Derfor er det vigtigt at følge vejledningen. Mail bliver ikke læst, men fungerer udelukkende som databærer.
 7. Statens Serum Institut /Testcenter Danmark vil gerne have en kontaktperson i indsendelses-mailen. Dette kan være i form af mailsignatur.
 8. De indmeldte filer behandles løbende. Statens Serum Institut kan ikke på forhånd oplyse præcist, hvornår de enkelte filer bliver uploadet efter modtagelsen.


Når cpr-numrene er indsendt

 • Når Statens Serum Institut modtager skemaet med CPR-oplysningerne, oprettes et vaccinationsforløb i Det Danske Vaccinationsregister. Derved inviteres personerne med et brev via e-boks eller et fysisk brev, hvis de er digitalt frameldt. Grundet de begrænsede vaccinemængder kan der gå tid, fra man har indsendt liste, til man modtager invitation.
 • Vaccinationerne forventes gennemført i uge 8 og 9.
 • Personerne booker på baggrund af brevet i e-boksen selv tid til egen vaccination på et regionalt vaccinationssted.
 • Bemærk, at efter vaccinationen skal Sundhedsstyrelsens retningslinjer for smitteforebyggelse fortsat følges.


Har du spørgsmål?
> Om indsendelse af ark/template, så ring til kontaktperson hos Statens Serum Institut på tlf. 2552 8199.
> Om hvem der er omfattet af målgruppen - Se Sundhedsstyrelsens hjemmeside eller via covidvaccine@sst.dk
> Juridiske spørgsmål i forbindelse med indsendelse af CPR-nr., kan stilles til Sundhedsministeriet.
> Om hvordan du sender sikker mail, kontakt din it-udbyder. Du kan fx benytte Virk.dk's digitale postkasse.


Du skal selv maile arket til seruminstituttet
DKF har efter dialog med myndighederne vurderet, at muligheden for at indsende oplysningerne via en brancheorganisation, ikke vil være hensigtsmæssig i dette tilfælde. Det vil kræve udarbejdelse og accept af en række databehandleraftaler, hvorimod der er lovhjemmel til, at arbejdsgiver kan og må indsamle og indsende oplysningerne. Oplysningerne vil endvidere skulle sendes via en række sikre e-mails med risiko for fejlkilder, fremfor én direkte transport fra klinikkerne. Og så har DKF ikke registreret alle nødvendige oplysninger, så den enkelte arbejdsgiver skal alligevel indsamle dem lokalt. Alt i alt er det derfor DKF’s beslutning, at oplysningerne skal indsendes til Statens Serum Institut/TestcenterDanmark direkte, da det slutteligt også vurderes at være den hurtigste at effektuere.

 

Siden oprettet og senest opdateret 19. februar kl.  16.30